> Koneksyon > Reporters Sans Frontières deziyen Gotson Pierre kòm youn nan 100 "Ewo (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Reporters Sans Frontières deziyen Gotson Pierre kòm youn nan 100 "Ewo Enfòmasyon" nan lemond

Lafrik ap dekouvri finansman sosyal atravè Entènèt

Publié le mercredi 30 avril 2014

Se yon fenomèn ki nouvo. Yo rele l “Socio-Financement” oubyen “CrowdFunding”. Ki vle di se foul la oubyen pèp la anjeneral deside mete lajan ansanm pou apiye reyalizasyon yon pwojè oubyen yon aktivite yo prezante ba li atravè Entènèt. Se yon pratik k ap devlope seryezman epi ki fèk ap pwente nan kontinan afriken an, Harold.

HAROLD : Efektivman Gotson, entènèt lan ofri posibilite pou moun fè tout kalite konbit atò nan kesyon lajan ak envestisman. Nan koze sa-a menm, plizyè sit pote la mayòl tankou KickStarter, Indiegogo, Fundrazr, RocketHub, elatriye…

Sit sa yo ap evolye pou laplipa an Amerik di Nò ak an Eròp, men kontinan Afriken-an te kòmkidire sou bann touch nan koze sa yo…

Men yon sit ap bat pou li chanje sa-a. E kòm kondisyon envestisman yo pi difisil an Afrik, apwòch la oblije diferan tou pou pèmèt devlòpman pwojè yo koresponn ak reyalite peyi Afriken yo…

GOTSON : E ki apwòch sa-a, Harold ?

Eben Gotson, Fadev.fr (Se non sit lan), pran apwòch “solidarite” pou bay mouvman li an jèvrinn. Envestiman solidè-a pèmèt konpayi sa-a akonpaye ti biznis yo nan devlòpman yo pandan li ap konsidere difikilte yo ka rankontre epi ede yo rete an règ epi kenbe afè yo dwat. E sa-a se yon diferans fondamantal ak envestissè tradisyonèl yo, ki jeneralman mete tout chay la sou do konpayi yap mete lajan yo ladann lan.

Patikilye ak Pwofesyonèl sitou an Frans kapab mete lajan yo nan Fadev ki li menm pran responsabilite pou li jere lajan sa-a an Afrik.

20 konpayi gentan jwenn lebra nan men Fadev, 3 ladan yo gen pwoblèm. Men kanmenm Fadev ap bat pou li leve 650,000 euro sou 2 lane pou li soutni yon kenzèn lòt pwojè.

GOTSON : Mèsi Harold

HAROLD : Anvan mwen ale Gotson, pèmèt mwen felisite w’ pèsonèlman pou rekonesans ou jwenn nan men Reporters Sans Frontières kòm youn nan “100 héros de l’information”. Se yon distenksyon ke ou mérité e ki bay nou tout anpil fyète.

GOTSON : Harold, mèsi pou ti mo sa yo. Nou pwofite di RSF mèsi tou poutèt yo pran tan konsidere travay nou epi mete l pami 100 egzanp nan nivo mondyal. Patikilyèman nan sa k konsène posiblite pou moun ki deplase apre tranbleman tè 2010 la an Ayiti, jwenn enfòmasyon atravè TIC nan yon Telesant mobil. Se pou nou bay tout kolaboratè nou, tankou oumenm ak lòt konfrè nou ak konsè nou nan Gwoup Medialtènatif rekonesans pou kout men yo ki fè travay la reyone epi tout patnè ki fè nou konfyans ak lide, inisyativ n ap pote pou demokrasi nan kominikasyon ak enfòmasyon. Jefò yo ap kontinye.

HAROLD : Mèsi Gotson

An n ajoute, sou lis 100 Ewo RSF la, genyen tou Julian Assange, ki kreye an 2006 Wikileaks, sit sa a ki mete yon bann kakachat deyò nan sa ki konsène enfòmasyon gouvènmantal. RSF souliye Julian Assange blije refije nan anbasad Ekwatè depi out 2012, paske li tounen yon bèt nwa pou gouvènman Ameriken.

Koneksyon - 300414 - Lafrik ap dekouvri finansman sosyal atravè Entènèt by Radio Kiskeya on Mixcloud