> Koneksyon > Èske gen baboukèt sou telefòn an Ayiti ?

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Èske gen baboukèt sou telefòn an Ayiti ?

Digicel deside bloke aplikasyon VOIP sou rezo li pandan KONATEL poko pare pou pale

Publié le mercredi 2 juillet 2014

Digicel, konpayi telekominikasyon ki gen pi gwo pati nan mache telefòn nan an Ayiti, fè anpil nan kliyan li yo fè kòlè.

Yo fache poutèt konpayi an deside bloke depi 17 jen yon seri aplikasyon ki pèmèt moun fè apèl telefonik sou Entènèt. Apèl ki mwen chè pase yon apèl telefonik nòmal, granmesi fasilite teknik Entènèt la.

Nan deklarasyon ki soti nan media, PDG Digicel la, Marten Boute, esplike « li lè li tan pou pwoteje konpayi an, kliyan yo, kalite sèvis la epi pèmèt gouvènman an rive jwenn lajan yo dwe l » atravè taks sou apèl yo.

Se desizyon sa a, Harold ak mwen n ap fouye jodi a. Yon desizyon ki fè Ayiti baskile bridsoukou nan deba sou nèt netralite-an… ki vle di prensip de baz Entènèt la ki konsidere : konpayi ki bay koneksyon Entènèt la pa gen pou li foure bouch li nan aktivite entènot yo ap fè sou rezo a.

HAROLD : Efektivman Gotson, ejan ou ka remake li, se san atann ke pi gwo operatè peyi-a deside bloke yon seri de aplikasyon Voice Over IP (Telefòn Sou Entènèt) pou, dapre sa li di, “Pwoteje Rezo li-an” epi “Ride Leta Ayisyen”.

GOTSON : Harold ann gade ki fòm blokaj sa-a pran egzakteman ?
HAROLD : Eben Gotson, pou Digicel, koze-a senp afè de Vonage, Skype, MagikJack, Facetime, Voxer elatriye pa gen plas yo sou rezo pa li-an ankò, paske, dapre sa li di, operatè aplikasyon sa yo “pa peye pou sèvis-la pase sou rezo Digicel la”…

GOTSON : Ki pwoblèm sa soulve ?
HAROLD : Eben Gotson, desizyon gwo ponyèt sa-a se yon bèl koudpye nan deba sou nèt netralite nou pale souvan de li, isit la. Paske pou moun ki ap sèvi ak aplikasyon sa yo e yo anpil, yo annik leve yon maten e yo pat kapab pale ak fanmi yo, zanmi yo, kliyan yo ankò akòz yon baboukèt Digicel foure nan bouch yo.

GOTSON : Sou kesyon baboukèt la, kite m di w Harold, reskonsab yonn nan konpayi Digicel bloke yo, se Viber, li fè konnen li pap pran tan pou kase blokaj sa a, yon fason pou itilizatè yo kab kontinye sèvi ak li san pwoblèm. Jounal jamayiken Gleaner reprann deklarasyon Talmon Marco, fondatè Viber Media, fè sou Twitter li, kote li bay asirans nan moman k ap vini yo, Viber ap debloke. Li di tou itilizatè yo fèt pou reflechi sou konpayi y ap chwazi pou ba yo sèvis. Ki reyaksyon ou jwenn sou kote pa w’ nan koze sa-a, Harold ?

HAROLD : Evidaman yon kalite desizyon konsa soulve anpil reyaksyon ak pasyon sou rezo sosyal yo. Anpil nan moun ki pale yo kritike Digicel pou yon desizyon yo konsidere ilegal, gwo ponyèt e ki chita sou fòs monopòl konpayi sa-a… Men pou nou bay Seza sa ki pou Seza, fòk nou di ke Maarten Boute, PDG Digicel an Ayiti-an, plonje sou rezo sosyal yo pou reponn kritik yo fas pou fas, menm si li koule anba kèk kesyon enpòtan…

GOTSON : Ki kesyon ?
HAROLD : Eben Gotson, mwen reyisi poze li yon kesyon konsènan yon kominike Konatel te sòti kote li tap presize ane pase ke bloke aplikasyon VOiP yo pat rantre nan kad batay lap fè kont ByPassing. Mwen mande M. Boute an angle, si li di lap swiv la lwa, kisa li di konsènan kominike Konatel la… ? Li reponn mwen ke kominike sa-a, e nap site, depase. Mwen mande li kote kominike ki ranplase sa-a… Li pa reponn mwen jouk kote map pale avèk ou la-a…

Repons sa-a frape m’ paske mwen pa finn konprann kouman Maarten Boute, Prezidan yon operatè telefonik ki anba otorite Konatel, kapab dim ki kominike ki valid ak ki kominike ki pa valid. Lè mwen mande misye pwodyi bon kominike-a, li koule kesyon-an. Eske se M. Boute ki ap pran desizyon nan plas leta Ayisyen ? Mwen pa konnen.

GOTSON : Asosyasyon Ayisyen pou devlopman teknoloji enfomasyon ak kominikasyon yo (Ahtic) wè gen kontradiksyon tou ant dispozisyon Konatel la ak desizyon Digicel la. Li konstate konsomatè yo ap soufri, alòske rezon Digicel bay y opa konsène konsomatè yo.

HAROLD : Sou bò pa w’ Gotson, eske ou gen nouvèl Konatel sou koze sa-a ?

GOTSON : Jiskaprezan Konatel rete an silans. Nou kontakte direktè jeneral la, Jean-Marie Guillaume. Nan telefòn, nan koumansman apremidi mèkredi 2 jiyè a, li di li poko ka pale epi l ap analize desizyon Digicel la.

Fòk nou siyale tou, se pou desizyon sa a sèlman kliyan Digicel ap plenyen. Yo gen machwè gonfle pou kalite sèvis la k ap deteryore jouwanjou. N ap suiv Harold.

HAROLD : Mèsi Gotson.

Koneksyon - 020714 - Èske gen baboukèt sou telefòn an Ayiti by Radio Kiskeya on Mixcloud