> Kreyòl > 3 dawou 2014 la, sa fè 16 lane depi bandi ak zam asasinen Pè Jean (...)

Platfòm Oganizasyon Ayisyen Dwa Moun yo (POHDH) ap raple otorite yo nan peyi a, Leta gen obligasyon pou rann jistis ak tout moun ki vikim epi pou fanmi yo jwenn reparasyon.

3 dawou 2014 la, sa fè 16 lane depi bandi ak zam asasinen Pè Jean Pierre-Louis, « Ti Jan » anba plizyè bal, nan avni Chilli, nan Pòtoprens

16 lane aprè, Lajistis nan peyi Dayiti pa janm fè limyè sou krim sa a

Publié le lundi 4 août 2014

3 dawout 2014 : 16 lane aprè ki kote asasen Pè Ti jan yo pase ?

3 dawou 2014 la, sa fè 16 lane depi bandi ak zam asasinen Pè Jean Pierre-Louis, « Ti Jan » anba plizyè bal, nan avni Chilli, nan Pòtoprens, vè 10 zè nan maten. Krim sa a fèt gwo jounen menm jan ak anpil lòt sou Gouvènman Preval premye vèsyon an, nan lane 1998.

16 lane aprè, Lajistis nan peyi Dayiti pa janm fè limyè sou krim sa a. Menm jan an tou, lajistis pa janm fè limyè sou yon bann ak yon pakèt lòt krim ki kite sosyete a ak fanmi viktim yo sou swaf jistis ak Laverite.

Platfòm Oganizasyon Ayisyen Dwa Moun yo (POHDH) ap raple otorite yo nan peyi a, Leta gen obligasyon pou rann jistis ak tout moun ki vikim epi pou fanmi yo jwenn reparasyon.

Sitiyasyon sa a montre aklè kòman otorite yo kontinye ap pase anba pye atik 19 manman lwa peyi a ki di : « Leta dwe degaje l, tout jan, tout mannyè, pou tout Ayisyen, fi kòm gason, timoun kou granmoun, jwenn lavi, lasante ak respè tout dwa moun genyen, jan sa di nan Deklarasyon sou dwa moun yo ».

Aprè 16 lane asasinay Pè Jean Pierre-Louis « Ti Jan », Platfòm òganizasyon Ayisyen Dwa Moun yo (POHDH) ap mande yon lòt fwa ankò :
1- Otorite Lajistis yo nan jiridiksyon Pòtoprens lan, reveye dosye asasinay Pè Jean Pierre Louis a, k ap dòmi nan tiwa lajistis depi 16 lane ;
2- Otorite yo nan Pouvwa Egzekitif la dwe fè efò pou retire lonbray politik k ap kouvri aparèy jistis la, pandan Platfòm nan ankouraje yo travay pou endepandans Pouvwa Jidisyè a, jan manman lwa peyi a egzije sa nan atik 60 li ;
3- POHDH egzije respè Lwa sou endepandans pouvwa jidisyè a, ki kreye Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè (CSPJ) ak sou estati Jij yo ;
4- Dirijan peyi Dayti dwe sispann vyole dwa moun yo, nan pase anba pye lwa peyi a, ak valè inivèsèl dwa moun yo ;
5- Otorite nan Leta a dwe sispann sitirè enpinite a nan peyi a ki koz kriminèl yo ap mache san kè sote, tout kote.

Viv yon Leta ki chita sou Lalwa !
Anba enpinite nan machin Leta a !
Jistis pou Ti Jan Pierre-Louis !

Pòtoprens, 3 dawou 2014.
Antonal MORTIME
Sekretè Egzekitif POHDH