> Koneksyon > Kesyon sekirite ak libète sou Entènèt la rebondi ankò

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Kesyon sekirite ak libète sou Entènèt la rebondi ankò

Aktyalite-a pa chome pandan vakans yo

Publié le mercredi 3 septembre 2014

Gwo evènman make aktyalite sou Entènèt ak TIC yo pandan sezon ete sa a ki pa lwen fini. Se lanmò prèske andirèk, ak videyo egzekisyon 2 jounalis ameriken gwoup teworis ki rele « Eta islamik » la poste sou rezo sosyal yo. Gen tou, yon gwo fay sekirite nan sistèm Apple la ki fè plizyè gwo « star » viktim. Done pèsonèl yo pran lari. Se sou sa nou pral pale ak Harold talè.

………

Nan finisman mwa septanm nan, gwo zotobre nan Karayib la pral reflechi sou divès sèvis wòtpòt ki disponib sou Entènèt nan rejyon an. Randevou kase soti 22 rive 26 septanm nan Senkits Nevis kote minis diferan peyi nan rejyon an pral chita pale sou pwoblèm ki jennen sèvis sa yo.

Nan laprès rejyonal, yo deja fè konnen pami gwo kesyon ki pral trete nan rankont sa a, gen sa ki konsène blokaj aplikasyon telefòn pa entènèt yo, yo rele « Voice over IP » oubyen VOIP.

Nou sonje sa te fè gwo eskandal an Ayiti lè konpayi Digicel te deside bloke aplikasyon sa yo. Apre sa li te vin oblije debloke yo.

Gen 2 lòt peyi nan Karayib la ki te sibi blokaj sa yo tou, se Jamayik ak Trinidad kote Digicel prezan tou.

Nan kad rankont wo nivo sa a, ap gen plizyè lòt aktivite, pami yo 2 seminè : yonn sou sekirite sou rezo Entènèt la ak yon lòt sou politik peyi nan rejyon an ap devlope nan kesyon TIC.

Pou sa k konsène Digicel, konpayi an kontinye ap fè pale de li an Ayiti. Depi kèk tan, li koumanse voye mesaj piblisite bay abone li yo. Tanzantan, lè nou konprann se yon kontak nou ki voye SMS pou nou, se yon piblisite ki tonbe sou telefòn nou.

Se yon sistèm « Mobile advertising » konpayi an tabli epi li vann yon seri kòmanditè plan pou piblisite suivan zòn jewografik ak mo kle, piblisite nan finisman apèl mou nap fè oubyen lè yon moun tcheke balans kont yo.

Se yon gwo fòs piblisite k ap devlope atravè telefòn selilè sou yon rezo ki gen plizyè milyon moun branche epi k ap grandi san rete. Anpil odyans, anpil posiblite pou konpayi an fè lajan.

Men èske te gen yon anons ofisyèl ki te al jwenn abone yo konsènan sistèm sa a ? Èske tout abone yo dakò pou resevwa SMS piblisite anndan yon sèvis yo deja achte. Pi rèd, èske piblik la gen chwa, piske konpayi an pa parèt ofri posiblite pou abone yo bloke SMS yo pa vle resevwa.

Vwala, an pasan, kèk ti konsiderasyon rapid sou yon dosye ki kapab atire atansyon moun nan jou sa yo.

………

…..

GOTSON : [...] Harold, mwen kontan nou rekwaze apre brek nou te pran. Aktyalite-a pa chome...

HAROLD : Gotson, mwen espere ke ou byen repoze w’ paske akyatlite teknolojik la chaje koulekba. Plizyè bagay enpòtan pase nan fen mwa dawout la ak nan debi mwa septanm lan…

GOTSON : [...] Nan koumansman kwonik la mwen t ap siyale kèk mouvman ki fèt sou entènèt la nan nan dènye jou sa yo...

HAROLD : Pou nou esplike tout moun sa ki pase-a, nap oblije fè yon ti distenksyon ant entènèt vizib la (Sa yo rele Surface Web lan an angle) ak entènèt envizib la (Sa yo rele Deep Web lan an angle). Entènèt vizib la, se entènèt preske tout moun konnen kote ou ka ale sou Google, Facebook, Twitter, YouTube ak plizyè milyon lòt sit entènèt tou… Anpil moun konnen genyen yon fòm kontwòl ladan li men globalman kwè ke libète espresyon-an posib nan espas sa-a (Tout otan aktivite-a pa kriminel ni ilegal. Men li kapab imoral). Entènèt envizib la li menm, se yon Far-West kote tout kalte bagay kriminèl, ilegal, imoral ap dodomeya epi ap brase libelibè.

GOTSON : Refleksyon sa a konsène zak nou t ap mansyone talè yo : egzekisyon jounalis gwoup teworis fè sikile nan rezo sosyal ak fay nan sekirite Apple ki fè plizyè gwo vedèt viktim ?

HAROLD : Nou konstate sa nou kapab rele yon kolizyon, tèt pou tèt, ki fèt ant entènèt vizib la ak entènèt envizib la nan dènye jou sa yo. Konsa, gwoup tewowis “Eta Islamik” dekapite 2 jounalis ameriken nan 2 dènye semèn yo epi poste videyo makab yo sou YouTube ak lòt rezo sosyal yo. Evidaman, videyo-a choke tout moun epi soulve anpil reyaksyon ak endiyasyon. Se pa premye fwa videyo makab sa yo fèt (Ann sonje jounalis Daniel Pearl an 2002). Men Twitter, Facebook, Google bloke osnon fèmen depi se kont ki tap montre imaj terib sa yo.

Yon lòt pa, youn osnon plizyè pirat enfòmatik rantre ilegalman nan kont Apple iCloud yon santèn gwo selebrite Oliwoud tankou Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst ak Rihanna epi vòlè depi se foto toutouni medam yo te genyen sou telefòn yo epi blayi yo nan lari. Tout enfòmasyon an pako disponib sou kijan yon kalite bagay konsa kapab posib, men Apple ak FBI ap envestige pou jwenn tout responsab ak koupab yo epi trennen yo douvan la jistis. Men Twitter, Facebook, Google bloke osnon fèmen depi se kont ki tap montre imaj medam yo.

GOTSON : [...] Harold, kouman w analize evènman sa yo ?
HAROLD : Eben Gotson, anpil obsèvatè nan endistri-a ki ap analize, panse ke nan ka 2 èvèlman sa yo ke nou mansyone an, genyen yon pa politik ki franchi e nou rantre kare bare nan yon nouvo tan sou nèt la : Yon tan kote plizyè nan rezo sosyal yo, ap wete kò yo nan definisyon yon platfòm relè enfòmasyon pou tounen medya sosyal ki vinn gen pwòp liy editoryal pa yo e sa fè anpil moun pè.

Douvan efikasite Twitter, Facebook ak Google pou efase tout referans epi aktivman bloke tout kont ki pale de koze ke yo konsidere ki pa kòrèk, nap kouri tèt bese nan yon fòm baboukèt ki pa sanble gen yon limit klè. Kisa ki ap anpeche konpayi sa yo demen maten pou yo efase referans sa yon moun ta kapab di ki pa fè yo plezi ?

GOTSON : Mèsi Harold
HAROLD : Mèsi Gotson

Koneksyon - 030914 - Kesyon sekirite ak libète sou Entènèt la rebondi ankò by Radio Kiskeya on Mixcloud