> Koneksyon > iPhone 6 la rive san sipriz

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

iPhone 6 la rive san sipriz

Men riske gen yon avan ak yon apre 9 septanm 2014

Publié le mercredi 10 septembre 2014

Yo t ap tann li, li rive. Bri kouri pandan lontan sou iphone 6 Apple la anvan li soti finalman 9 septanm nan, nan Cupertino an Kalifòni, kote Apple plante tant li. Anfèt se plizyè pwodui alafwa konpayi an mete deyò ak plizyè eleman inovasyon, Harold.

HAROLD : Efektivman Gotson, Apple prezante, san sipriz, iPhone 6 ak iPhone 6 plus lan ki pi bon pi gou pi apetisan (Jan reklam lan renmen di li) ke lòt model li te genyen avan yo. Nan koze iPhone lan, fòn di ke Apple gen anpil difikilte dènye tan sa yo pou sere enfòmasyon devlòpman li yo. Tout rimè ki tap sikile yo, vinn konfime, nan detay ak kalite aparèy la.

Gotson : Apple prezante tou yon nouvo sèvis peman, Apple Pay, ki gen anbisyon pou li ranplase koze kat de kredi anvan lontan. Nan vizyon Apple, ou pap bezwen peye ak kat kredi ou ankò, men wap rale telefòn ou pou peye via teknoloji NFC (Near Field Communication - ke nou ta gendwa tradyi an Kominikasyon Kole Kole).

Gotson : Kidonk yon avans nan sa yo rele demateryalizasyon an epi ki pwobableman ap kapitalize sou esperyans k ap fèt deja nan zafè « Mobile money ».

Epi finalman, Apple prezante sa tout moun te sispèk li ta pral mete sou mache-a, yon mont : Apple Watch. Apple Watch la pral pèmèt ou, evidaman, tcheke lè ak plis bagay ankò, tankou ouvri aplikasyon, fè apèl telefonik, voye imel, li fil Twitter elatriye. Evidaman, tankou nan lòt kategori kote Apple jeneralman lage kò li, ou kapab santi siyati Apple lan nan bote ak kalite mont lan sanble genyen. Men anpil kesyon rete san repons. Mont lan pap disponib avan 2015, nou pa konn kapasite li, ni valè tan batri-a ka kenbe. Anplis, mont lan egzije ke ou gen yon iPhone pou li opere, sa ki mennen plis kesyon toujou…

GOTSON : Ki analiz k ap fèt kounye a sou nouvo pwodui Apple yo ? Yon fason pou n ale pi lwen pase gadjèt yo…

Gotson, dapre anpil analis ap genyen yon avan ak yon apre 9 septanm 2014 nan zafè teknoloji ak vi prive. Pou anpil obsèvatè, Apple ofisyèlman siyen fen vi prive moun lè li deside lage kò li nan zafè peman epi nan koze mont lan.

Tou dabò nan koze peman (Ki gen, sou pèmèt mwen, anpil lajan ladann l’) Apple, ap pozisyone tèt li tankou yon entèmedyè ki ta vle enkontounab. Apple ap retire manje nan bouch asosyasyon bank yo ak nan bouch konpayi “Payment Processing” tankou Square, Paypal, (Ak koulyeya Amazon tou). Apple pral jere enfòmasyon bankè anpil moun.

Dezyèman, mont Apple lan, Apple Watch lan, mache men nan lamen (Si w’ pèmèt mwen ankò) ak aplikasyon “Sante” Apple ap devlope-a ki pral siveye de prè tout yon seri de enfòmasyon kò w’ ap bay. Pou mwen ba ou yon egzanp, Apple kapab kapte batman kè w’ ak mont lan pou transmèt li bay yon aplikasyon osnon voye li bay yon kontak ou. Teknikman, Apple ap konnen lè ou vivan. Men lè ou gade posibilite ke tout enfòmasyon sa yo ta tonbe nan move men tankou sak te rive semèn pase-a ak selebrite yo, nou an dwa reflechi sou koze-a.

Men ala verite, majorite analis yo panse ke sa pa pral kreye twòp pwoblèm pou Apple. Moun yo pral achte pwodyi yo kanmenm.

GOTSON : Donk, se yon nouvo chan refleksyon ak konpetisyon k ap louvri. Nou pral gen pou n veye sa k pral soti bò kote Samsung byento ak seri Galaxy li yo. Petèt tou, fòk nou pa neglije fason lòt jeyan tankou Google kapab ouvè je yo sou mache a pou wè ki nouvo estrateji pou yo devlope, oubyen ki nouvo pwodui pou yo pwopoze. Mèsi Harold

HAROLD : Mèsi Gotson

Koneksyon - 100914 - iPhone 6 ak Apple Watch by Radio Kiskeya on Mixcloud