> Koneksyon > Demach pou Leta ayisyen bay paspò elektwonik

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Demach pou Leta ayisyen bay paspò elektwonik

Microsoft mete la men sou Minecraft

Publié le mercredi 17 septembre 2014

Demach ofisyèl pou soti nan paspò tradisyonèl pou antre nan paspò elektwonik. Gouvènman an anonse li pran kontak ak konpayi alman pou travay ak li nan prepare paspò elektwonik la. Yon rankont fèt nan sans sa a ant minis enteryè a Reginald Delva ak konpayi alman Giesecke & Devrient (m espere m byen pwononse l) ki gen pou travay sou dosye a, dapre yon kominike Ministè enteryè ki soti 14 septanm.

Kominike a fè konnen se yon egzijans Ofis avyasyon sivil entènasyonal (OACI) pou pase nan paspò elektwonik oubyen paspò biyometrik, ki gen yon seri enfòmasyon sansib ladan l, tankou anprent mèt li ak foto elektwonik li.

Donk menmsi paspò elektwonik la sanble ak yon paspò tradsyonèl, li gen yon zouti elektwonik ladan l ki anrejistre enfòmasyon sèl òdinatè kab li. Se poutèt sa yo prezante l kòm yon paspò ki gen foul sekirite. Kòmkwa yo pa kab fè fo ladan l.

Espesyalis ki pridan nan syèk jodi a prefere di paspò elektwonik la pèmèt ogmante sekirite epi li redui posiblite pou fè magouy ladan l.

………

GOTSON : Jwèt elektwonik, se yonn nan aktivite ki pi mache sou Entènèt. Konpayi Microsoft konn sa e li mete lajan deyò pou eseye kontwole yonn nan jwèt ki pi popilè sou web la, Harold

HAROLD : Efektivman Gotson, Microsoft sot depanse 2.5 milya dola pou li achte Mojang, konpayi syedwa ki responsab jwèt popilè yo rele Minecraft-lan…

Fason ki pi senp pou mwen ta esplike kisa Minecraft-la ye, se pou ta imajine 2 bagay :
- Tou dabò, nap imajine yon espas vityèl kote ou ka bati tout sa ki ka vinn nan lespri w’
- Apre, nap bezwen zouti tankou blok, pikwa, wòch pou nou bati tout sa nou anvi. Zouti sa yo ta vle sanble ak blòk Lego.

Jwèt sa-a trè popilè nan mitan timoun ak adolesan paske li pèmèt yo bati tout sa yo ka imajine. Yo bati kay, yo bati bato, yo bati avyon. Lè m’ di w’ sa, jwèt la popilè anpil anpil.

GOTSON : Harold, kisa Microsoft ap chache jwenn nan tranzaksyon sa-a ?
HAROLD : Eben Gotson, acha Minecraft lan stratejik, e anpil analis te wè sa pou konpayi Syedwa-a… Si ou mande yon timoun ki fèt apre lan 2000 si li konn Microsoft (E sa rive m’ !) gen anpil chans pou li pa konnen de kisa wap pale-a. Men si ou mande li pou Minecraft, se preske sèten ke li ap konnen de kisa wap pale.

Strateji Microsoft nan dènye ane yo gen anpil ratrapaj ladann. Microsoft sanble pa kapab depase gwo towo yo tankou Apple ak Google. E imaj konpayi-an ap vyeyi douzandou, yo pako ka jwenn bout pwoblèm sa-a. Se poutèt sa, Microsoft fè akizisyon tankou Skype, voye Ballmer ale e pral bat pou li fè yon sèl sistèm operasyon ki pral woule sou telefòn, tablèt ak laptop apatid Windows 9 ki ap vini la-a, nan yon jefò pou koupe zèb anba pye Apple. Eske sa ap pote kichòy. Nou oblije rale ti chèz ba nou…

GOTSON : Mèsi Harold
HAROLD : Mèsi Gotson

………

Apre iPhone 6 la ki soti, semèn sa a ankò Apple ap kreye evenman ak nouvo pwogram ki pou fè aparèy mobil li yo fonksyone. Se iOS 8. Yo anonse l ap gen anpil chanjman ladan l parapòta pwogram iPhone ak iPad yo ap itilize kounye a.
N espere sit Apple yo pare pou reponn tout demand ki pral vini pa bann ak pa pakèt. Paske enfòmasyon yo fè konnen va ki fèt sou sèvè Apple yo sèlman pou plase kòmann nouvo iPhone te bloke sit li yo.

Koneksyon - 170914 - Demach pou Leta ayisyen bay paspò elektwonik by Radio Kiskeya on Mixcloud