> Editoriaux > LAGE 2 GIDON = PI TA PI TRIS …

Haïti-Editorial

LAGE 2 GIDON = PI TA PI TRIS …

Publié le lundi 27 octobre 2014

Nou wè, plizyè fwa, dirijan nou yo, otorite nou yo,divès rejim, lage 2 gidon devan evenman sosyal, ekonomik ak politik yo.

Lage 2 gidon, sa vle di : dirijan yo pa pran tan yo, pa pran san yo, pou byen konprann evenman yo ; byen mezire yo ; konprann ki sa ki lakòz yo ; kote yo soti.

Lage 2 gidon, sa vle di : dirijan yo pran mezi ki pa koresponn ; yo pase lwen pwoblèm yo ; yo faya pa rapòt ak solisyon ki ta ka bay rezilta.

Lage 2 gidon, sa vle di : dirijan yo voye pye ; yo jwe pike kole ; jan l pase l pase ; yo pran yon chans ; yo fèl konsa ; si l bon l bon ; dayè, bondye bon…

Lage 2 gidon, sa vle di : dirijan yo pa bay tèt yo lapenn konn istwa peyi a byen ; sitou, chak sila yo ki an pozisyon, konprann yo ka envante listwa yon lòt fwa ; yo chak toujou kwè yo pi entelijan pase sila yo ki te vin anvan yo ; konsa, yo pa analize pou ki sila yo ki te vin anvan yo te kase bèk yo.

Lage 2 gidon vle di : mwen gen pouvwa, mwen fè sa m pito ; Konstitisyon ak Lalwa se bouda nini ; mwen fè l mwen fè l nèt ; dayè, mwen pran l, mwen pran l nèt ; epi tou, apre nou, se nou. Anyen pap rive nou.
Se konsa, twaka nan yo te panse ; se konsa twaka nan yo kontinye panse ; epi, lè bra yo pran nan moulen, yo deklare si m te konnen.

Lage 2 gidon : se, menm jan ak lèzòt yo, toupizi, maspinen, toufe, kraze, dechèpiye, arete, fèmen.

Pawòl ki di menm kòz yo bay menm konsekans yo (les mêmes causes produisent les mêmes effets), se pawòl entelektyèl dyòl alèlè ; tout sa listwa rakonte sou konsekans move politik dirijan te mennen, se pawòl van. Mwen, ak pouvwa mwen gen la a nan bou…, sa pa ka rive m. M ap ba yo gidon ; m ap kase baton nan janm yo ; m ap voye yo kanni nan prizon , yo pa anyen ; yo pap janm anyen !

Yon semenn anvan ke makak la te kase (7 fevriye 1986), se konsa prezidan avi pou tout tan ki gen tan, Jean-Claude Duvalier, te pale. Poutan, vèdik listwa ta pral frape l fò, menm jan ak anpil lòt anvan li. Somoza (Nicaragua) pat soti pi byen ; Shah a nan peyi Iran pat gen la marye bèl ; anpil machwè won malodoran tonbe tèt rèd lòt jou la a nan peyi arab yo. Kidonk, gen yon lojik anba evenman yo ; yo pa rive konsa e lè yo rive, gen yon jan yo pase. Lavi sosyete yo chita sou yon ansanm lwa ak prensip, menm jan sante kò w koresponn ak yon seri kondisyon ki pou reyini : pa gen sante san manje ; si w mennen kò w mal, maladi oswa menm lanmò ap sèvi ak ou san di pètèt.

Sosyete yo pa vay ke vay, jan w panse a ti papa. Gen lwa ki kòmande yo, ti papa. Si w lage 2 gidon pandan ou gen responsablite dirije sosyete yo, djòb pa w. Sa w chache a se li w ap jwenn. Anmègde chen, tann kwòk dan li.

Pawòl la di tou : « bat chen an, tann mèt li ». Gen lòt dizon ankò : « mache chache pa janm dòmi san soupe ! »

Pawòl pi malouk lese kwè « chen k vale zo se li k konn lajè dèyè l, paske fòk li remèt li kanmenm . »

Dirije se reskonsablite. Byen dirije, se remèd kò.

Lage 2 gidon nan dirije yon peyi se enstale kadav kò w devan kabwèt malè.

Listwa se yon kabwèt malè pou tout sila yo ki pa respekte lwa ki kòmande l.

Si w vle kwè, kwè, epi konfòme w. Si w pa vle kwè, kontinye lage 2 gidon. Kontinye grennen jilbrèt, epi tann pou wè si se manti lè yo di « pi ta pi tris… »

Marvel DANDIN

Liliane Pierre-Paul éléments Aller à la galerie de Liliane Pierre-Paul