> Spécial > MISE EN GARDE DE KONTRAPEPLA CONTRE L’OPTION DU CHAOS ET DU RENFORCEMENT DE (...)

Haïti-Politique

MISE EN GARDE DE KONTRAPEPLA CONTRE L’OPTION DU CHAOS ET DU RENFORCEMENT DE L’EMPRISE DE L’INTERNATIONAL / Proposition : Accord politique, Formation d’un Gouvernement de salut public, Élections crédibles

Publié le vendredi 21 novembre 2014

Pati KONTRAPEPLA (KONBIT TRAVAYÈ PEYIZAN POU LIBERE Ayiti) ap lanse yon apèl solanèl bay tout sektè nan lavi nasyonal la pou mande yo pwan tèt yo pou evite peyi a plonje nan yon katastwòf san parèy.

Dènye zak pwovokasyon ki fèt nan tire kout zam sou manifestan jou 18 novanm lan louvri yon premye faz nan menas lagè sivil ki pou plonje peyi a nan kawo k ap bay pretèks pou vise boulon Okipasyon an. Kondisyon pou yo fin piye richès peyi a se enstale you gouvènman bout di sou lòd Entènasyonal la, ousnon blayi nasyon an nan yon anbyans chen manje chen.

Pandan y ap likide peyi a pa gwo moso, chak semen yo kreye yon evenman pou detounen vijilans sitwayen yo. Se yon plan 2 tèt byen marinen ki gen pou objektif pwovoke yon goudougoudou politik pou jistifye yon ranfòsman Okipasyon an. Yon pa, se kite pandye yon menas rejim bout di kanson fè nan manipile Ekzekitif la pou fè pwovokasyon ak entimidasyon, avili enstitisyon yo, panike sitwayen yo pou bay espektak Ayisyen pa ka kondi tèt yo. Yon lòt pa, sa ap kreye kondisyon pou yon afwontman sanglan eklate dekwa pou se fòs entènasyonal yo ki se sèl abit, sèl refij pou reskape yo. Demach voye paleman ale pou dirije pa dekre antre nan menm plan sa a.

Pati KONTRAPEPLA deplore sak pase nan manifestasyon an ki lakòz plizyè moun viktim nan batay pou demokrasi pandan l ap afime yon lòt fwa ankò priyorite politik moman an se soti peyi a nan pèlen tèt sa a pou evite yon katchouboumbe jeneral kote tout nasyon an ap soti pèdan. Se 2 opsyon ki rete. Youn se kraze-brize, tire kout zam, fè san koule, jan sa sot fèt 18 novanm lan, jiskaske Blan an vin deparye belijeran yo. Lòt opsyon an se pwan devan pou jwenn prese-prese yon solisyon nasyonal pou evite pyèj ranfòsman dominasyon/okipasyon an.

Se sèl yon gouvenman Sali piblik ki soti nan negosiyasyon serye ak diferan sektè sosyal ak politik nasyon an ki kapab retabli konfyans pou kondi peyi a nan eleksyon akseptab. Tout eleksyon k al fèt nan klima politik sa a ap debouche sou yon katchouboumbe politik ak yon kawo sosyal. Si dirijan aysyen yo pa fè prèv matirite nan jwenn yon solisyon tèt ansanm pou evite yon gè sivil, yo p ap gen ankenn eskiz devan listwa, lè nasyon an pwal anfonse nan plis lawont ak endiyite, anba bòt okipasyon/dominasyon.

Si konba kont menas diktati pa fèt sou direksyon konba kont Okipasyon se lave men siye atè, se kite bourik bat sak pay, se tonbe nan pyèj sektè pi makawon nan Entènasyonal la ki bati biznis li sou kawo ak katastwòf. Pandan n ap denonse zak represyon gouvenman an, n ap evite pwan nan pwovokasyon pou evite sosyete a tonbe nan zatrap. Tout sitwayen onèt ka konstate ekip ki sou pouvwa a echwe nan pa rive kreye bonjan kondisyon pou garanti renouvèlman enstitisyon yo. Nan kriz elektoral ak kriz systèm n ap travèse jounen jodi a, garanti demokrasi se nan yon tèt ansanm nasyonal pou tout fòs patriyotik demokratik yo jwenn yon solisyon ayisyen an granmoun, pou pwan desten peyi a an men, an solidarite ak tout sila yo toupatou sou latè ki kwè nan yon demen miyò.

20 NOVANM 2014.

Pou KONTRAPEPLA :

Senatè Jean William JEANTY
Kòdonatè Nasyonal

Philfrant St Naré

Rudolph Prudent