> Kreyòl > Mouvman Unite Patriyotik (MUP) chwazi Mèt Gérard Gourgue kòm kandida (...)

Mouvman Unite Patriyotik (MUP) chwazi Mèt Gérard Gourgue kòm kandida alaprezidans

MUP mande pou Aristide, Jean-Claude Duvalier, Cédras ak Michel François tounen, nan non "rekonsilyasyon nasyonal"

Publié le lundi 15 août 2005

Mouvman Unite Patriyotik (MUP) prezante ofisyèlman Mèt Gérard Gourgue kòm kandida li pou plas Prezidan Dayiti, nan eleksyon ki dwe fèt nan peyi a 13 novanm ak 18 desanm, selon sa ki prevwa nan dekrè elektoral la. Nan yon konferans pou laprès yo bay lendi nan otèl Le Plaza pòtoprens, dirijan kowalisyon tounèf sa a ki t ap pale nan yon sal chaje ak moun e ki t ap bat bravo, deklare chwa sa a tonbe daplon ak nesesite pou wete Ayiti nan twou kote l antere a. Claire-Lydie Parent, ansyen majistra Petyonvil e ki se tou prezidan MUP, presize apre yo fin egzaminen dosye yon santèn lidè politik ak pèsonalite nan sosyete sivil la, yo konstate se sèl Gérard Gourgue ki reponn tout egzijans yo fè yo pou pozisyon chèf Leta a.

Pami rezon reskonsab kowalisyon an kenbe pou yo chwazi Mèt Gourgue, Madan Parent site batay li pou demokrasi, respè dwa moun, jistis, angajman l pou fanm yo viv nan pi bon kondisyon, pou sendika yo ak òganizasyon peyizan yo devlope, jan li wè òganizasyon fòs piblik yo, santiman li kòm patriyòt ak eksperyans politik li. Claire-Lydie Parent ki te gen dèyè do l yon drapo twa koulè, ble, wouj ak nwa kòm senbòl "rekonsilyasyon total kapital" fè konnen pou yo menm Gérard Gourgue se deja kandida pifò popilasyon an e pwochen Prezidan Dayiti.

Sou bò pa l, ansyen Senatè Clark Parent, frè Claire-Lydie, ale pi lwen toujou, lè li mande "rekonsilyasyon nasyonal san limit ak retou Jean-Bertrand Aristide, Jean-Claude Duvalier, Raoul Cédras ak Michel François". Mesye Parent ajoute chwa Gérard Gourgue la se li menm ki pi bon pou peyi a paske se yon lòt tonton aje (Nelson Mandela) ki te sove Afikdisid.

Kandida a pat nan sal konferans la. Radyo Kiskeya aprann bò kote yon pitit li, Mèt Gourgue pa ann Ayiti kounyeya.

Sou tab konferans la menm te genyen ansyen jeneral ak Prezidan militè Prosper Avril, ki te chita kòtakòt ak sendikalis Jean-Auguste Mesyeux, yonn nan ansyen "prizonye latousen" ki te manje plis baton sou rejim Avril la an 1989, swadizan pou konplo kont gouvèlman an.

Mèt Gérard Gourgue ki pokò fikse pozisyon l sou chwa a se yon avoka de karyè, pwofesè dwa konstitisyonèl, ansyen militè, ansyen prezidan lig ayisyen dwa moun ki te jwe yon wòl enpòtan nan batay kont rejim fewòs Jean-Claude Duvalier a. 7 fevriye 86, apre diktatè a te fin kraze rak, Mèt Gourgue te vin manm CNG Henry Namphy a epi minis jistis. 40 jou apre li te renmèt demisyon l. Li te sou wout pou l te vin Prezidan, lè militè yo ak makout yo te deside fè yon masak larivyè san pou kraze eleksyon 29 novanm 1987 yo. 7 fevriye 2001, pati politik ki te nan Konvèjans Demokratik la te chwazi Gérard Gourgue kòm yon Prezidan senbòl fas ak Jean-Bertrand Aristide yo pat rekonèt kòm Prezidan. Depi ane pase, otorite yo nonmen Mèt la anbasadè Ayiti nan UNESCO epi reprezantan pèsonèl Prezidan Boniface Alexandre nan òganizasyon entènasyonal frankofoni (OIF), a Pari.

Mouvman Unite Patriyotik ki prezante Mèt Gourgue kòm kandida li pou chèz boure a rasanble pati politik sa yo : Kowalisyon pou devlopamn Ayiti nan demokrasi ak lòd (KREDO) Prosper Avril ap dirije, Pati demokrat ayisyen (PADEM) ki gen kòm lidè Claire-Lydie ak Clark parent, Mouvman demokratik jenès ayisyèn (MODEJA), Rasanbleman nasyonal fòs demokratik yo (RANFò), plis Santral otonòm travayè ayisyen (KAT) Jean-Auguste Mesyeux reskonsab. spp/RK

Liliane Pierre-Paul éléments Aller à la galerie de Liliane Pierre-Paul