> Kreyòl > Plis pase 9 milya goud ak plis pase 110 milyon dola ameriken, se montan (...)

Plis pase 9 milya goud ak plis pase 110 milyon dola ameriken, se montan lajan yo rive verifye toujou ki fè fon sou lavalas, soti fevriye 2001 rive fevriye 2004

Jean Bertrand Aristide ak 2 ansyen premye minis li, ansanm ak plizyè kolaboratèl nan leta ak deyò leta, sou lis pou yo resevwa manda anvan lontan

Publié le samedi 12 mars 2005

Enfòmasyon ki sòti nan divès sous Radyo Kiskeya ka fè konsyans lese kwè dosye ankèt sou kont maltaye ki te fèt sou rejim lavalas la rive nan pwen kote se manda ki pral simen kounye a, pou konvoke divès gwo fonksyonè ak reskonsab òganis otonòm leta ki dwe vin defann tèt yo devan kokenn chenn akizasyon ki tonbe sou do yo.

An premye pozisyon gen Jean Bertrand Aristide, ki parèt kòm prensipal responsab detounman, yon pa : 9 milya 982 milyon 498 mil 439 goud 48 santim ; yon lòt pa : 113 milyon 283 mil 274 mil dola ameriken 28 santim.

Lajan sa a fè fon nan move kondisyon nan peryòd soti 7 fevriye 2001 pou rive 29 fevriye 2004, dat Aristid tonbe.

Bon jan dokiman ki pat gen tan disparèt montre lajan sa a, plis pase 982 milyon goud, epi tou plis pase 110 milyon dola ameriken, disparèt nan pòch rejim lan ak asosyel. Yon bon valè nan lajan sa a al teri dirèk-dirèk sou kont pèsonèl Jean Bertrand Aristide nan labank. Yon lòt pati al jwenn yon latriye moun ak kèk enstitisyon, ki pat gen anyen klè pou fè ak lajan sa yo pou leta ayisyen.

2 ansyen premye minis lavalas pandan peryòd 2001-2004 gen non yo site nan dosye a.

Gen 25 lòt moun ak enstitisyon non yo site nan dosye a tou. Yo se minis, reskonsab nan òganis otonòm leta, anplwaye primati, palè nasyonal, chabrak sistèm sekirite nan palè, reskonsab antrepriz komèsyal bidon ak medya ki te resevwa tou yon bon pati lajan.

Moun ak enstitisyon sa yo divize an 3 kategori nan ankèt kap fèt la : sila yo ki se lòtè zak detounman an, sila yo ki pote kole ak lòtè yo, sa lalwa rele an franse co-auteurs ak sila yo ki se konplis krim sa a kont leta.