> Kreyòl > SITIYASYON LAK AZUEYI – KOMINIKE NIMEWO 2

Ayiti-Anviwònman

SITIYASYON LAK AZUEYI – KOMINIKE NIMEWO 2

Gouvènman an kwè se kalkè ki soti nan rès materyo pou fè wout ki tonbe nan dlo a ki lakòz yon valè pwason mouri dwòl

Publié le mercredi 29 décembre 2010

Gouvènman Repiblik la ap enfòme tout popilasyon an jeneral ak popilasyon zòn Fon Parizyen/Malpas sou kijan sitiyasyon Lak Azyeyi ap evolye.

1- Selon premye rezilta analiz ki fèt nan dlo Lak la, tout eleman chimik yo ki nan dlo a, pa depase mwayèn nòmal la, sòf pou nivo asidite (pH) ak nivo oksijèn nan. Gen lòt analiz ki ap fèt toujou pou konfime oubyen konplete premye rezilta sa yo, yon fason pou tout bagay fin klè epi pou bay pi bon silisyon pou pwoblèm nan.

2- Ankèt teknisyen Leta yo montre : pa gen okenn lòt bèt ki frape vre, tankou chen ak bèf, jan bri a t ap kouri nan kèk radyo ak televizyon. Move enfòmasyon sa a, ki te bay anpil kè sote, pa gen okenn fonnman verite. Gouvènman an vle bay popilasyon an presizyon sa a : se sèl pwason yo jwenn ki mouri an kantite e se sèl nan zòn Fon Parizyen/Malpas sa fèt.

3- Premye konklizyon ekspè yo fè nou konnen : pwason yo ta mouri poutèt dlo Lak la te manke oksijèn. Pouki rezon sa rive ? Depi kèk tan nivo dlo lak la ap monte. Gouvènman an te blije pote anpil ranblè pou monte nivo wout la. Nan dènye jou sa yo, gen anpil ranble yo pote sou wout la ankò. Materyo sa yo, ki soti nan tout mòn ki nan zòn lak la, gen anpil kalkè ladann. Lè kalkè sa a vin deleye nan dlo a, sa konn pote chanjman (pou yon ti bout tan) nan asidite natirèl dlo a. Vreman vre, analiz yo te montre asidite dlo a pa nòmal. Lè asidite a chanje, sa konn redui kantite oksijèn ki nan dlo a. Se sa nou remake nan dlo ki nan zòn kote yo te fè travay ranblè a. Espesyalis yo panse se tout bagay sa ki lakòz anpil pwason te vin mouri semèn ki sot pase a nan zòn sa a.

4- Nan lòt pati Lak la, ki lwen pòsyon wout yo te ranbleye a, analiz dlo a montre nivo asidite a (pH) nòmal, jan pou li ta ye. Epi nan zòn sa yo, pa gen pwason ki mouri non plis.

5- Depi 3 jou, gen plizyè analiz ki fèt sou dlo a epi sa pèmèt nou konstate nan denye moman yo, nivo asidite dlo a ap retounen nan nivo pou li ta ye. Se konsa tou, nou wè pwason yo sispann mouri.

Teknisyen yo ap kontinye suiv sitiyasyon an epi Gouvènman an ap kontinye enfòme popilasyon an.

Pòtoprens, 28 desanm 2010

Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal

Ministè Agrikilti Resous Natirèl ak Devlopman Riral

Ministè Anviwonman