> Kreyòl > Direktè Polis Nasyonal la fè konnen enstitisyon an pa pou okenn (...)

Ayiti-Sekirite-Eleksyon

Direktè Polis Nasyonal la fè konnen enstitisyon an pa pou okenn kandida

Mario Andrésol di tout manm PNH yo de may sou chenn yo pou yo pa al pran okenn pozisyon patizan tèt chaje dimanch nan okazyon dezyèm tou eleksyon pou Prezidan, Senatè ak Depite yo

Publié le mercredi 16 mars 2011

RÉPUBLIQUE D’HAITI

POLICE NATIONALE D’HAITI
DIRECTION GENERALE

SecDGPNH/NP/004/0311

NÒT POU LAPRÈS

Direktè Jeneral Polis Nasyonal la, nan sousi pou li kenbe netralite ak entegrite enstitisyon l ap dirije a, ap fè tout otorite politik, administratif, jidisyè, relijye, laprès ak tout lòt moun ki enterese nan zafè eleksyon, konnen wo kòmandman lapolis la pa pase okenn polisye lòd pou vote pou yon kandida kèlkonk.

Menmsi atik 10 règleman disiplin jeneral Polis la rekonèt dwa tout polisye genyen pou ekzèse devwa sitwayen yo, se menm règleman disiplin jeneral sa a tou, nan atik 9 la, ki ekzije polisye a pou l pa itilize pozisyon l ak sa lapolis mete a dispozisyon l pou l apiye pati politik, relijyon, sendika elatriye. Kidonk, vote rete yon ekzèsis pou chak polisye apa kòm sitwayen. Se pou sa, tètlapolis la ap fè tout polisye sonje yo pa gen dwa sèvi ak machin oubyen motosiklèt Polis la pou bwote moun al vote. Yo gen ENTÈDIKSYON tou pou sèvi ak inifòm, zam epi lòt materyèl pou fòse moun vote pou kandida pa yo.

Angajman Direktè Jeneral la, se pou l kenbe Lapolis la lwen tout zafè politik. Li konte anpil sou tout popilasyon an pou ede l kenbe liy sa a nan siyale bay kòmandman an tout polisye ki ta gen move konpòtman jou eleksyon 20 mas k ap vini la a. Kòmandman an konte tou sou konpreyansyon tout aktè politik yo pandan l ap pwofite fè yo konnen lapolis la pa la pou l jwe okenn wòl ni pou l peze okenn bò nan balans politik peyi Dayiti.

Kontrèman jan sa te ye anvan, PNH la pa gen pou l panche epi chache enfliyanse lavi politik peyi a. Li gen devwa ak obligasyon pou l rete nan limit lalwa fikse pou li nan kad fonksyonman l.

Pòtoprens, 15 mas 2011

Mario Andresol

Direkte Jeneral Lapolis