> Kreyòl > Maladi kolera a ap frape popilasyon sou fwontyè Plato Santral

Ayiti-Sante

Maladi kolera a ap frape popilasyon sou fwontyè Plato Santral

Plizyè moun deja mouri anba epidemi an, plizyè dizèn lòt kouche malad, daprè Rezo Jano Siksè ak GARR

Publié le jeudi 7 avril 2011

Popilasyon k ap viv nan divès lokalite sou fwontyè a, nan Wo Plato Santral, ap fè fas ak epidemi kolera a ki deja pote plizyè nan yo nan peyi san chapo epi mete plizye dizèn lòt sou kabann lopital. Se enfòmasyon GARR resevwa nan men Komite Dwa Moun Rezo Jano Siksè (RFJS) ki tabli sou fwontyè a.

Epidemi kolera ap fè gwo dega sitou nan Bòkbanik, Tomasik ak Savanèt. Nan Bòkbanik, 3 moun gen tan pèdi lavi yo detan plizyè dizèn lòt ap pran laswenyaj nan sant tretman kolera (CTC) ki nan lopital Sèkalasous.

Nan Tomasik, yo detekte 21 ka kolera nan espas yon semenn. Moun ki enfekte yo ap pran laswenyaj nan CTC ki nan vil Tomasik la.

Nan Savanèt, gen 2 moun ki mouri e plis pase 40 lòt deja trape maladi a. Sant CTC a ranpli tankou ze e responsab yo di yo bezwen èd prese prese pou sove malad yo k ap ogmante chak jou pi plis.

Pwoblèm kolera nan Wo Plato Santral angrave ak move kondisyon ijyèn moun yo ap viv san konte pa gen kanpay sansibilizasyon toutbon vre ki touche moun nan divès kote nan zòn nan. Nan prèske tout lokalite yo, popilasyon an lage pou kont li, san okenn sèvis de baz tankou : Sant sante, dlo potab ; epi tou pa gen ase latrin. Nan Bòkbanik kote 17 mil moun ap viv, pa gen menm yon sant sante ni okenn sistèm dlo potab. Se nan larivyè a moun yo pran dlo pou yo bwè. Nan Savanèt, se prèske menm konsta a. Se dlo yo pran nan ma oswa nan sous, popilasyon an ap bwè.

Fas ak sitiyasyon difisil sa ki mete gwo kè sote nan mitan popilasyon Wo Plato Santral la, GARR ap mande otorite ayisyèn yo, espesyalman Ministè Sante Piblik, k ap travay nan kesyon prevansyon ak tretman kont maladi kolera, pou pote kole pou ede popilasyon an kwape maladi a pou anpeche li gaye pi plis. Li ta enpòtan tou pou Ministè a louvri je sou lokalite Dekovil nan komin Laskawobas, nan Ba Plato Santral kote 71 moun gen tan trape maladi kolera a.

Lisane André
Reskonsab
Seksyon Kominikasyon ak Pledwaye
7 avril 2011