> Kreyòl > JILAP deklare KEP a pa ranpli misyon l

Ayiti-Eleksyon

JILAP deklare KEP a pa ranpli misyon l

Komisyon episkopal jistis ak lapè, ki kwè Konsèy elektoral la pa ta dwe òganize ankenn lòt eleksyon ankò, di li dakò ak ankèt ki ap mennen sou rezilta definitif dezyèm tou eleksyon yo ki lakòz pwoblèm divès kote nan peyi a

Publié le mardi 26 avril 2011

Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè

Commission Episcopale Nationale Justice et Paix

KEP la pa travay pou merite konfyans

Mèkredi 20 avril 2011, lavèy Jou Jedi Sen, Jou kote Jezikri mouri pou laverite ki dwe libere n, KEP la, ki toujou la pou yon bout tan fin pibliye rapò final dezyèm tou eleksyon pou Prezidan an ak pou Pouvwa Lejislatif la (Sena ak Chanm depite yo).

17 depite ak yon senatè ki selon premye rezilta a pa t nan premye plas, rive genyen batay elektoral la … apre yon peryòd kontestasyon ki pa klè, ki pa transparan.

Komisyon an santi l boulvèse. Li santi otorite elektoral yo fè abi sou sektè dwa moun ki te obsève eleksyon yo epi ki te kwè, menm si KEP la pa merite konfyans, ak yon bon obsèvasyon epi patisipasyon sitwayen, yo kapab blije l omwens pou respekte volonte popilè a.

Nou difisil pou kwè KEP la repekte rezilta vòt pèp la. Nou ta kapab asepte kèk chanjman si yo kapab montre te genyen kèk erè nan kontaj la. Nou pa kapab asepte 18 rezilta bezwen chanje, epi se prèske yon sèl pati INITE ki pran avantaj nan tout chanjman sa yo.

KEP la te pran yon desizyon ki grav, li pa montre sans reskonsablite, okontrè ajisman l nwizib pou avansman peyi a sou chimen demokrasi. Desizyon sila a mete peyi a sou wout mefyans, vyolans epi li febli pozisyon Leta ak enstitisyon l yo pi plis toujou.

Dezisyon an toujou febli pozisyon KEP la, ni Palman an k ap antre an fonksyon si okenn desizyon pa pran pou korije rezilta sa yo.

Men ki sa Komisyon an panse :

· KEP la dwe esplike desizyon li yo. Yo rezoud kontestasyon yo ak yon jijman. Jijman an se yon bagay piblik. Chak desizyon yo pran nan yon jijman genyen motivasyon. KEP la dwe rann motivasyon li yo piblik pou chak desizyon li te pran pou chanje yon rezilta apre premye piblikasyon rezilta 20 mas 2011 la.

· Nou apwiye tout pwopozisyon ki mande pou yon komisyon endepandan egzaminen si desizyon KEP la te pran yo te byen fonde.

· Peyi a dwe evite tonbe nan kriz, si nouvo Prezidan an pa ta kab pran pouvwa jou ki 14 me 2011. Konsa, nou apiye tout pwopozisyon ki mande pou manm palman an ki pa genyen dout sou rezilta yo antre an fonksyon nòmal ; sa vle di plis pase 2/3 nan tout depite ak senatè yo.

· Nou mande popilasyon an pou l pa defann dwa l nan kraze brize, paske se sa k fè peyi a vin pi mal, pi pòv. Defann laverite ak zam laverite.

· Nou kwè KEP la mete l nan yon pozisyon ki fè li pa genyen okenn kredibilte pou l òganize lòt eleksyon ankò. Chanje KEP la se tèt chaje, men KEP sa a pa montre okenn respè, okenn wont. Twòp se twòp atò.Nou wont pou KEP la, nou chagren pou peyi a.

Pou JILAP

Jocelyne Colas, Sekretè Egzekitiv
25 avril 2011