> Koneksyon > Liv elektwonik yon domèn kap pran pwa, yon mache kap grandi

Koneksyon avèk Gotson Pierre

Liv elektwonik yon domèn kap pran pwa, yon mache kap grandi

Koneksyon se yon kronik sou teknoloji ki pase chak semèn sou Radio Kiskeya

Publié le vendredi 24 juin 2011

Semèn sa a, liv nan mitan aktyalite a ak 17èm edisyon fwa « Livres en folie », ki fèt chak ane.
Se yon abitid pou nou kenbe liv nou nan men nou pou nou li. Se agreyab e se pa yon abitid n ap pèdi demen.
Men, nou dakò ak mwen, anpil nan nou pase yon bon valè tan kounye a ap li sou ekran. Se yon refleks k ap pran pye piti piti, e tandans inovasyon ak devlopman mache yo ap ranfòse l, san konte sa yo rele kounye a liv odyo.
Wi, apa nou li pwop mesaj yo voye ba nou, dokiman n ap chèche, gen liv tou n al li sou rezo Entènèt la nan tout domèn : literati, aktyalite, istwa, lasyans, ekestera.
Yo pale de Elivre, Liv elektwonik, Ebooks epi gen yon bann sistèm sou Entènèt ki konsakre a sa sèlman.
Dayè, aktyèlman, motè rechèch yo ak repètwa Entènèt yo, patikilyèman Google, pèmèt nou fè rechèch dirèkteman nan edisyon elektwonik liv yo.

Imajine sa k ap pase la a. Se yon veritab revolisyon ki vin fè liv la pa yon pwodui materyèl sèlman granmesi avans teknolojik ki fèt.

Ak liv elektwonik la, kesyon edisyon an poze yon lòt jan, piske pa gen limit tiraj ankò. Nòmalman pri liv sa yo ta dwe pi ba anpil paske tout kou empresyon ak distribisyon ki te antre nan pri liv sa yo sanse disparèt.
500 paj liv ki skane epi yo mete an fòma PDF, tounen yon fichye nou ka telechaje nan yon ti moman, suivan kalite koneksyon nou genyen. Se sa ki mete limit epi ki fè diferans aktyèlman ant peyi pòv yo ak peyi rich yo kote Entènèt la ap fonksyone tout boulin.
Liv elektwonik la se yon pwodiksyon espesyal epi se yon mache tou. Se fòs travay moun nan faktori dives peyi, sitou tyèmond k ap travay pou mete sou fòm elektwonik milyon liv kit e pwodui nan tan lontan. Yo kreye tou pwogram enfòmatik espeyal pou sa epi yo mete tabli sistèm Entènèt ki fèt pou sa tou. Yonn nan yo se « google books », ki pèmèt ou ouvè liv la sou ekran òdinatè w la.
Gen sit ki ofri liv elektwonik gratis, tankou www.livrespourtous.com, men gen lòt tou ki pèmèt ou wè yon apèsi liv la ou kab telechaje si w peye ak kat kredi.
Sètènman, gran konpayi ki distribye e vann liv fizik atravè lemond, mete l opa ak tout sistèm sa yo tou, paske aktyèlman, li pèmèt moun fè rechèch atravè Entènèt sou liv li gen pou vann.

N a tounen sou kesyon liv elektwonik la talè. Men, kounye a, gen plis posiblite pase anvan pou nou pèsonalize non domèn nou, Harold :

Gotson, gwo zotobre entènèt yo rankontre lendi ki sot pase la nan peyi Sengapour an Azi pou mete dènye men nan yon kokenn chenn chanjman ki pral fèt sou wèb la.

ICANN (ki se Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), gwo otorite ki ap kontwole zafè non domèn sou entènèt (tankou radiokiskeya.com ak alterpresse.org) deside pèmèt pèsonalizasyon egstansyon non domèn yo.

Kisa sa vle di ? Tout moun abitye ak egstansyon standard yo tankou .com, .net, .org, .ht etc. Eben zotobre Entènèt yo Gotson, deside louvri vann posibilite non nan zafè egstansyon yo.

Sa vle di, ke si pa egzanp mwen ta renmen sèvi ak chanjman sa, mwen ta gen dwa olye mwen pran yon domèn ak egstansyon koneksyon.com pa egzanp, non kronik lan ta gen dwa vinn egstansyon an, tankou gotson.koneksyon

Men se pa nenpòt ki moun ki pral kapab anrejistre non domèn sa yo ki pral monte preske 100.000$ pa tèt an patan, kont 15$ pa ane aktylèlman pou yon .com.

Anpil gwo konpayi tankou Microsoft, Google, Apple ki gen bous yo lajman laj gentan anliyen yo pou al anrejistre egstansyon pa yo.

Nou menm nap tann toujou.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold

Yonn nan nouvo « star » nan ekriven ki vann liv elektwonik rele John Locke. Misye vann an 5 mwa plis pase yon milyon liv elektwonik. Liv la se dènye nan yon seri ki rele Donovan Creed, yon ansyen asasen pou CIA. Dapre Amazon, chak 7 segond, gen yon moun nan lemod k ap telechaje yon liv John Locke.
Liv la te vann 99 santim epi misye te gen 35 santim sou chak liv ki vann. Misye reyisi soti ak 345.000 dola.
Sou esperyans sa a, misye ekri yon lòt liv elektwonik ki rele « kouman m fè pou rive vann yon milyon liv nan 5 mwa ? Liv sa a an vant a 4,99 $. Y ap mande si misye ap rive vann yon milyon.
Tcheke sijè sa a sou www.arretsurimages.net

Ou ka tande kronik la sou :

http://i.mixcloud.com/C6oqq