> Koneksyon > Soti nan « Internaute » pase nan « Everynaute »

Koneksyon ak Gotson Pierre

Soti nan « Internaute » pase nan « Everynaute »

Facebook ap bay Google anpil pwoblèm

Publié le vendredi 1er juillet 2011

« Internaute » se yon nouvo mo ki antre nan vokabilè nou depi kèk ane. Se konsa nou rele moun ki konekte sou Entènèt, k ap navige sou rezo mondyal la. Menm jan yo rele moun ki monte nan lespas pou ale nan lalin « astronaute ».

Mo « Internaute » koumanse ap chanje pou pèmèt yon lòt mo pran nesans. Se « everynaute ».

Fò n abitye ak li, paske, firamezi nou pral plis tande yo site mo sa a an Franse. « Everynaute » la se moun ki konekte sou Entènèt apati plizyè aparèy alafwa pou itilize plizyè sèvis.

Nou konnen kounye a, se pa ak òdinatè nou sèlman nou kab monte sou Entènèt. Nou fè sa ak telefòn pòtab nou tou, alòske nan gwo peyi yo, yo déjà ap sèvi kouraman ak televizyon sou Entènèt, aparèy radyo Entènèt, sa yo rele « tablèt » (tankou kanè nòt elektwonik).

« Everynaute » yo se moun ki konekte omwen sou 2 aparèy alafwa, dapre yon espesyalis an Frans, kote yo fèk fè yon ankèt pou kalkile ki pousantaj moun ki « everynaute » nan sosyete sa a.

Ankèt sa a, se enstiti Konsèy Sondaj Analiz (CSA), ki fèk reyalize l, e li montre plis pase yon ka nan moun ki konekte sou Entènèt an Frans, se « everynaute » yo ye. Moun sa yo pase plis pase 4 èd tan sou Entènèt pa jou.

Prezidan CSA a, Bernard Sananes, fè konnen chif egzat la se 30% epi gen lejèman plis gason ki « everynaute » pase fanm.

67% nan yo sèvi ak Entènèt tankou yon zouti travay. Yo sèvi ak òdinatè plis pou fè tranzaksyon labank, telefòn pòtab dènye kri pou pran nouvèl epi tablèt la pou fè aktivite rezo sosyal.

Petèt la a, nou déjà koumanse gen pwofil sibèsitwayen pou tan k ap vini yo. Sof si pwofil sa a ta koresponn plis a sa nou rele sosyete mache kote sitwayen yo defini apati kapasite yo pou yo achte ak pou yo vann.

Nou kontinye ap suiv ofansiv Google yo ki fèk kreye yon pwodui pou konkiranse Facebook, Harold

Gotson, zafè Facebook lan se yon koze ki bay Google anpil problèm dènye tan sa yo.

Menm si tout planèt la kontinye ap chache enfòmasyon sou Google chak jou, 500 milyon itilizatè Facebook yo, yo menm, pase plis tan ap navige sou paj Facebook yo, kididonk yo se yon piblik de meyè kalite pou moun ki bezwen fè reklam.

Sitiyasyon sa domine Google.

Konpayi an fè plizyè tantativ ki echwe pou deboulonne Facebook nan zafè rezo sosyal yo men se nad marinad.

Facebook kenbe tenn fas.

Se nan konteks sa, ke semèn sa Google lanse Google Plus ki se yon inisyativ pou pran kontwòl zafè rezo sosyal yo.

Menm si plizyè analis gentan antere tantativ sa, ki rele Googbook nan sèk fèmen yo, fòk nou note ke gen kèk inovasyon ladann, tankou yon pi bon kontwòl rezo zanmitay yo.

Pa egzanp, kontrèman a jan sa ye nan Facebook, ou kapab genyen diferan sèk zanmitay. Tout moun pa genyen menm aksè ak pwofil osnon mesaj ou poste.

Nou pako eseye l’ paske Google pèmèt ou sèvi avèk li sou envitasyon sèlman, kòmkwa yap eseye pran moun sou fil.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.

Demach koumanse pou tabli yon rezo kominote edikatif ak syantifik an Ayiti. Inisyativ sa a ap devlope nan kad sa yo rele Plan pou Ansèyman Nimerik a Distans an Ayiti (PENDHA). Aktyèlman y ap konfigire espas Entènèt kote rezo sa a ap kominike.

Gen plizyè aksyon konkrèt ki fèt déjà nan kad sa a, kote yo tabli 3 nan 17 laboratwa enfòmatik y ap mete atravè peyi a pou sèvi nan edikasyon ak lasyans. Sa fèd ak èd francofoni ak Lafrans.

Jiskaprezan, gen 3 inivèsite oubyen lekòl siperyè prive ki benefisye, se INUQUA, UniQ ak ESIH. Nou pa konnen si tou pa inivèsite Leta a dèyè.

Dezòmè, jan nou konnen, koneksyon an podcast sou www.radiokiskeya.com

Koute ribrik lan sou : http://i.mixcloud.com/C7wmw