> Koneksyon > Jefò san rete pou jounalis ak medya yo toujou opa ak devlopman teknolojik (...)

Koneksyon ak Gotson Pierre

Jefò san rete pou jounalis ak medya yo toujou opa ak devlopman teknolojik yo

Foutbòl ap bat rekò sou Twitter

Publié le samedi 23 juillet 2011

Nan kelkilanswa bout ou pran l, se yon kous san rete pou jounalis ak medya mete yo opa ak devlopman teknolojik yo epi amelyore sèvis yo.

Radyo Kiskeya make plizyè pwen nan sans sa a depi kèk tan. Nouvo teknik radyo a ap itilize pou fasilite oditè ak oditris kapte l nan nivo global, se prezans li sou sistèm AudioNow. Ak teknik sa a, tout moun kapab kapte estasyon an depi yo fè nimewo (712) 432-6651.

Paralèlman, an Ayiti, dezyèm seri sesyon pou jounalis ayisyen pèfeksyone tèt yo nan zafè miltimedya ap dewoule aktyèlman. Se 2 sesyon 5 jou ki koumanse depi 18 jiyè.

Gen 24 jounalis divès kalte medya an Ayiti k ap pwofite inisyativ sa a, Gwoup Medyaltènatif ap pote ansanm ak òganizasyon Solidar’IT, ki fè pwomosyon teknik ak zouti miltimedya nan zafè jounalis.

Nan itilize rezo Entènèt la tou, jounalis yo ap jwenn resous pou ede yo fè travay yo pi byen. Plizyè enstitisyon ki sèvi kòporasyon an nan domèn fòmasyon itilize zouti miltimedya yo tou.

Zouti sa yo pami yon bann ki disponib sou IJNetVideo nan Youtube. Bank done videyo sa a, se Rezo Entènayonal Jounalis (IJN) ki mete l kanpe.

Objektif la se pèmèt tout jounalis konekte atravè yon bibliotèk an liy ki plen materyèl videyo. Jounalis ki gen materyèl pou pwopoze kapab mete yo an liy tou sou IJNetVideyo.
www.youtube.com/ijnetvideo

Pou jounalis menm jan ak pou tout lòt moun, rezo sosyal Twitter kontinye ap layite. Gen yon nou rekò yo fèk anrejistre nan itilizasyon rezo sa a, Harold :

Gotson, egspresyon planèt fout lan vinn pran plis sans toujou nan dènye wikenn ki sot pase la.

Se konsa, final medam yo, an Almay, kraze rekò valè twit ki fèt chak segonn. Nap raple n’ Gotson, ke twit yo se ti mesaj, tou kout, ke moun yo voye bay lòt sou entènèt.

Eben imajine w’ ke final medam Etazini-Japon yo (de peyi ki trè branche, trè teknolojik) jenere plis pase 7196 twit a la segonn.

Sin n’ konpare rezilta sa yo ak Koup di Mond 2010 lan, kote match Japon-Kameroun lan te fè yon rekò 2940 twit a la segonn, medam yo ranpòte la mayòt.

Men atansyon mesye yo pa rete twò lwen dèyè, paske match Kopa America Brezil-Paragwe an fè yon rekò 7,166 twit a la segonn.

Si mesye yo pèdi pou 30 twit a la segonn devan medam yo, yon bagay rete klè, wikenn foutbalistik sezisman nou sot wè la, chofe entènèt la nèt al kole.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold

Pwojeksyon yo montre rejyon Karayib la ap prepare seryezman pou antre nètalkole nan sa yo rele sosyete an rezo k ap konstwi toupatou nan lemond.
Estimasyon yo fè konnnen an 2020, pral gen 50 milya aparèy k ap konekte sou rezo Entènèt la. Ladan yo 350 milyon ap branche nban Karayib la.
Done sa yo sòti nan 27èm Konferans anyèl espozisyon komèsyal asosyasyon Karibeyen pou telekominikasyon CANTO 2011, ki fèt an jiyè a nan Paramaribo, Sirinam.

Ou kapab koute kronik la sou : http://i.mixcloud.com/Cb2EV