> Kreyòl > Irèn pa lakòz gwo dega ann Ayiti : 2 blese ak kèk dizèn kay kraze ou (...)

Ayiti-Meteyo

Irèn pa lakòz gwo dega ann Ayiti : 2 blese ak kèk dizèn kay kraze ou andomaje

Malgre siklòn nan pran wout Etazini pou li, otorite yo nan pwoteksyon sivil mande popilasyon an pou l kontinye pran prekosyon ak danje lapli ak van kapab mennen

Publié le jeudi 25 août 2011

Alèt wouj otorite ayisyèn yo te dekrete pandan pasaj Irène nan pase a alèt oranj paske
siklòn nan te pratikman kite kòt peyi Dayiti mèkredi. Men, te gen gwo van ak lapli ki te kapab kontinye
ap menase tout depatman peyi a, selon responsab sant nasyonal metewoloji a, Ronald Semelfort.

Entèdiskyon vòl entèn ak entènasyonal yo leve paske pa gen twò
gwo risk ankò. Men, konsènan trafik maritim nan, toujou gen entèdiksyon pou bato
pran lanmè toupatou. kantite lapli ak van aprè pasaj Irène nan kapab antrene
inondasyon ak deboulonnay tè, dapre mesye Semelfort. Li presize fòs van ouragan ki anndan
Irène gen yon reyon daksyon 85km e fòs tanpèt li 335km.

Ouragan an, ki pa sispann pran fòs, t ap pran direksyon Kawolin di Nò ak lòt eta ki sou kòt lès Etazini apre l te fin pase yon suif sou zile Baamas, nan Karayib la.

Sou bò pa li, direktris pwoteksyon sivil la, Alta Jean Baptiste, fè konnen gen 2
moun ki blese apre yon mi te tonbe sou yo madi nan Sen Lwi di Nò, nan depatman
nòdwès. Nan depatman sa a kou nan nòdès, plis pase 100 kay
andomaje, yo deplase 1.000 mil, plizyè twonson wout koupe akòz rivyè ki desann.

Anplis de sa, gen anpil jaden ki kraze ak bèt dlo pote ale, selon menm bilan an.

Nan komin Ansafolè (nòdwès), gen 52 kay ki kraze akòz lanmè a ki te monte.

Nan depatman nòdès, gen 20 kay van leve tòl yo.

Alòske nan lwès, gen 31 kay ki inonde nan vil Tigwav e gen
inondasyon tou Lewogàn.

Madan Jean-Baptiste fè konnen kan Kanaan ak kan Rony
Colin inonde, nan Pòtoprens. Direktris proteksyon sivil la mande popilasyon
an pou l toujou rete vijilan fas ak gwo lapli ki kapab pwovoke deboulonnay
tè ak inondasyon nan lè ki ap vini yo.

Enjenyè Suze Gessé, ki te pran lapawòl devan laprès nan non ministè travo piblik, fè konnen ministè a fè entèvansyon nan plizyè zòn avan ak aprè pasaj
siklòn nan. Li presize nan nò te gen entèvansyon ki te fèt Pilat pou
retabli sikilasyon an, menm jan tou nan komin Sen Lwi di Nò, nan nòdwès.

Teknisyen TPTC yo mennen operasyon tou nan Ferye ak Fò Libète, nan nòdès.

Nan lwès, travo piblik ap kontinye netwaye kanal yo pou anpeche inondasyon yon fason pou popilasyon an pa viktim, selon sa enjenyè Gessé fè konnen.

Sezon siklòn nan, ki kapab mennen anpil boulvès, ap fini jis 30 novanm nan Oseyan Atlantik la. spp/Radio Kiskeya