> Koneksyon > AFP ak EFE fè tèt ansanm pou konbat pirat sou Entènèt

Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac

AFP ak EFE fè tèt ansanm pou konbat pirat sou Entènèt

Yon gwoup siyantifik ap eseye pran lòn entènèt lan

Publié le mercredi 21 septembre 2011

Lè nou gen yon lenmi komen, gen posiblite pou tètansanm fèt ant plizyè advèsè pou konbat li. Prensip sa a valab tou nan sosyete enfòmasyon an k ap chanje san rete ki pote anpil opòtinite, men tou ki mete aktè yo devan obligasyon tou nèf parapòta danje k ap menase yo.
Gran ajans près yo, se tankou chen ak chat. Men, Jodi a, pirat k ap detounen enfòmasyon y ap pwodui toulejou fòse yo menen aksyon ki depase konpetisyon kin an mitan yo.
Ajans franse a, AFP, ak ajans espayòl la, EFE, fè yon tèt kole pou kab defann travay yo, fas a anpil sit Entènèt k ap sèvi ak enfòmasyon yo san yo pa peye senk kòb pou sa.
Se vre, isit kou lòt kote nan mond la, Entènèt la app ran estansyon chak jou pi plis epi sit ki bay nouvèl ap miltipliye. Men souvan, pa gen resous moun ase ki pou chèche epi prepare nouvèl yo. Lè sa a, sit sa yo al pran nouvèl ajans yo, yo pase men nan yo kèk fwa ou byen yo pran yo tèlkèl epi yo pibliye yo sou sit pa yo.
Yo rele sa pirat. E se dèyè moun sa yo AFP ak EFE pati.
Direksyon komèsyal EFE a AFP pran tout mwayen pou yo bare pirat Entènèt yo, dapre sa sit rezo entènasyonal jounalis IJNET anonse.
Anvan tèt ansanm sa a, chak ajans yo poukont pa yo t ap chèche menen batay la. Yo chak te peye sèvis yon konpayi yo rele Attributor, ki pran dispozisyon teknik pou skane tout Entènèt la toulejou pou dekouvri si gen yon sit ki pibliye enfòmasyon ajans yo. Poutèt sa, toulejou, konpayi an te resevwa tout depèch ajans sa yo pwodui.
Lè attributor tonbe sou sit pirat yo, premye pa a, se negosyasyon. Si pirat yo dakò pou fè kontra, pa gen pwoblèm. Men si yo refize peye alòske yo gen piblisite sou sit yo, alòs AFP oubyen EFE ap voye yon lèt bay Google k ap retire sit pirat yo nan baz done li. L ap efase tout piblisite ki pase pa Google pou al sou sit pirat yo.
“A bon entendeur salut !”
Yo va raple nou gen yon pawòl ki di, enfòmasyon pa machandiz, se yon byen piblik. Sètènman prensip sa a pa mache san kesyon respè dwa dotè.
………………….
Talè a nou pale sou Entènèt la k ap grandi san rete. Ki lajè Entènèt la jounen jodi a ? Harold, nou kontan kwaze w ankò apre vakans yo.

Gotson sa fè mwen anpil plezi pou mwen rejwenn ou nan mikro sa apre ti pòz nou te pran nan mwa pase-a.

Kisa ki ap fè aktyalite-a pa bò isit ?

Òganizasyon Worldwide Web Foundation lan bezwen pran lòn entènèt lan. Kesyon gwoup sa pral eseye reponn se :

Ki valè paj entènèt ki genyen ? Repons lan pap fasil Gotson. E mwen pral ba ou yon demonstrasyon ak yon egzanp tou senp :

Pou lane 1993-lan, trafik total entènèt lan te monte 100TB. An 2008, Cisco (Gwo konpayi rezotik a travè lemond) estime ke trafik lan vinn monte 160TB… a la seconde.

Sa vinn ba ou yon trafik anyèl ki benyen 21 zero ladann, yon kesyon de 5 zettabyte konpare ak Gigabyte (Ke nou konnen) ki genyen sèlman 9 zero.

Se pa nenpòt ki moun ki pran inisyativ kontwole valè paj entènèt ki egziste. Se "Papa" web lan menm Tim Berners-Lee ki ap mennen pwojè-a.

E li gentan jwenn, gwo donatè tankou Google ki mete 1 milyon dola nan rechèch sa.

Tout moun ap tann rezilta yo ki ta dwe sòti ane pwochèn.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold
……………………
Yahoo se yon jeyan nan zafè Entènèt. Men sanble lavni li pa fin klè akòz tout konkirans l ap fè fas jounen jodi a. Gen Google, men gen tout rezo sosyal yo tou, patikilyèman twitter ak facebook k ap rache zèb anba pye pòtay Yahoo a ki pran nesans an 1995.
Jodi a, pòtay la an vant. Microsoft vle mete 45 milya dola sou tab pou achte Yahoo.