> Koneksyon > Ayisyen antre sou mache telekominikasyon dominiken an

Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac

Ayisyen antre sou mache telekominikasyon dominiken an

Anvan lontan nap kapab wè sa nou ap panse sou videyo

Publié le mercredi 5 octobre 2011

Pa etone si n ap mache sou wout Repiblik Doiminikèn epi nou tonbe sou yon pankat an keryòl k ap fè piblisite pou pwodui telekominikasyon, patikilyèman telefòn. Ayisyen k ap viv laba a tounen yon piblik sib pou biznis telekominikasyon nan peyi sa a, menm jan tou Ayisyen yo antre nan mache telekominikasyon dominiken an.
Konsè nou nan Santo Domengo, Maria Isabel Soldevilla, Editris an chef nan jounal Listin Diario epi pwofesè nan inivèsite, rapòte nou konsta li fè sou wout yo. Li di nou tou, li remake anpil Ayisyen pami moun k ap vann kat telefòn nan lari.

Maria Isabel Soldevilla, Editris an chef nan jounal Listin Diario epi pwofesè nan inivèsite nan Repiblik Dominikèn.
Reyalite sa a fè yon nyans enpòtan, piske nou konnen malgre tanzantan konn gen zak ostilite kont Ayisyen lobò a, sektè biznis dominiken an konte anpil sou kouray Ayisyen nan konstriksyon, sou touris ayisyen ki vwayaje nan peyi sa a. Kounye a se sektè telekominikasyon an k ap chèche pwofite prezans Ayisyen lòt bò fwontyè a, ki vle di gen yon rekonesans pou Ayisyen yo kòm yon mache espesyal epi ki gen enterè ladan.

Nan moman w ap koute nou la a, kisa k ap pase nan tèt ou. Gen yon tan k ap vini sa w a panse a, petèt n ap kab wè imaj li klè sou yon ekran, Harold.

Gotson, se komkidire sè dènye tan la syans ap akselere ak tout boulinn. Eske li lage de gidon ?

Semèn sa nou aprann, ke dè chèchè Inivèsite de Kalifòni a Berkley fè dè premye pa trè enpòtan nan domèn rekonstitisyon imaj sèvo nou. De kisa m’ap pale ?

Eben Gotson, jan bagay la ap devlope la, anvan lontan (Petèt nan dis osnon kenz an), yon aparèy ap reyisi repwodyi imaj ki ap defile nan tèt nou…

Ke se swa rèv, souvni, panse, yo tout kapab al abouti sou yon videyo. Aktyèlman, siyantifik yo reyisi pran yon imaj ki trè twoub nan sèvo-a. Men plis yap avanse plis yo pral kapab fè imaj ki ap sòti nan sèvo-a pi klè.

E anpil moun gentan krentiv sou sa sa kapab vle di pou lavi prive moun epi kijan sa kapab vinn transfòme lemond.

Men yon bagay rete klè, siyantifik yo pap ralanti sou kous yo.

Pou plis detay chèche Gallant Lab Berkeley se Gallant Lab Berkeley

Pou Koneksyon sete Harold
Mèsi Harold.


Se verite. Se pa yon fim. Jounalis ap tonbe kou grenn lapli nan Meksik. Dènye ka a, se te 25 septanm nan Nuevo Laredo, kote yo koupe tèt María Elizabeth Macías Castro.
Se yon fanm 39 an. Yo jwenn bò kote kadav li yon souri ak yon klavye konpyoutè, kòm siy moun ki touye l yo ta fè sa poutèt kominikasyon li devlope sou Entènèt, sitou atravè rezo sosyal yo, dapre sa yon espesyalis pibliye sou kont twitè li.
Meksik vin yonn nan peyi ki pi danjere pou jounalis ak lòt moun ki nan kominikasyon sosyal. Pandan 10 dènye ane yo, yo touye 70 jounalis.