> Koneksyon > Jounalis karayib la reyini nan Matinik pou reflechi sou fason y ap (...)

Koneksyon ak Gotson Pierre ansanm ak Harold Isaac

Jounalis karayib la reyini nan Matinik pou reflechi sou fason y ap travay

Inèd tan pann entènèt Ozetazini

Publié le mardi 15 novembre 2011

Jounalis nan plizyè peyi nan rejyon Karayib la kontre semèn sa a nan Martinique pou analize, antwòt, kouman metye yo a ap evolye nan kontčks revolisyon teknolojik k ap vanse atravè lemond.
Soti 10 rive 13 novanm, se premye edisyon « Journées de la presse regionale » ki mobilize konfrè ak konsè ki soti nan divès peyi nan rejyon Karayib la ak lòt kote tou.
Preparatif yo ap kontinye, nan Fort-de-France, kote dirijan Club Presse Martinique, k ap òganize rankont la, ofou omoulen.
Karl Sivatte, Sekretè Jeneral Club Presse la, kisa pou nou di : Journees régionales de la presse oubyen Journées de la presse régionale ?
(son)
Mesi Karl Sivatte. N ap pran randevou apre rankont la pou nou wè sa k soti.
……………
Sa k ta di sa ? Inè d tan pann Entènèt nan Etazini, Harold.

Gotson, lendi ki sot pase la entènèt lan pran yon gwo baf Ozetazini lè li tonbe an pann nan yon gwo pòsyon nan peyi-a pandan anviwon 1è de tan.

Men nouvèl sa tap manke egzak si nou pa fè yon ti rete sou sa ki pase-a egzakteman paske tekniman palan, entènèt la pa kapab tonbe an pann. Pou kisa ? Eben paske entènèt lan se mwen menm se ou menm se nou tout ki sou li an. Kididonk, pou redi fraz la kòrèkteman, fòk mwen ta di :

Gotson, lendi ki sot pase la, entèkoneksyon ant etazini ak rès planèt la te boulvèse lè youn nan konpayi ki responsab jonksyon etazini ak lòt rezo planèt la tonbe an pann akòz yon move programasyon voye yon dividal woutè al bwa chat.

Level 3, yon konpayi ki fè pati yon ti ponyen ki ap kenbe kòd lonbrik entènèt la, fè konnen plizyè nan woutè li yo tonbe an pann akòz yon mizajou.

Plizyè konpayi tankou BlackBerry soufri anpil nan gwo pann sa malgre li te kout. Dayè Research In Motion fè konnen fwa sa se pat fòt li. Na raple w’ ke konpayi an te fè bèk atè pandan preske yon semèn mwa pase an.

Pou Koneksyon, sete Harold
Mèsi Harold.
…………
Ann rete nan Etazini, kote nou konnen gen yon mobilizasyon k ap fèt depi kèk tan kont World Street, ki reprezante kè finans mondyal la. Ebyen, nan kad manifestasyon k ap fèt yo, ki se yon varyant mouvman endiye yo, jounalis ameriken gen difikilte pou fè travay yo. RSF denonse vyolasyon libète enfòmasyon nan Etazini. Se yonn nan pi gwo sijè sou sit RSF la, www.rsf.org.