> Koneksyon > Deba vityèl sou koperasyon nan emisfè oksidantal la pou fasilite aksè nan (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac sou Radio Kiskeya fèt an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Deba vityèl sou koperasyon nan emisfè oksidantal la pou fasilite aksè nan teknoloji dijital yo

Facebook pral fè telefòn

Publié le mercredi 30 novembre 2011

Yon deba vityèl ap fèt aktyèlman sou koperasyon nan emisfè oksidantal la pou fasilite aksè ak itilizasyon teknoloji dijital yo.

Se pòtay edikasyon Òganizasyon Eta Ameriken (OEA) ki òganize deba sa a pou ranmase lide ki pral alimante somè chèf d Eta Amerik yo ki pral fèt nan Kolonbi nan mwa abril 2012.

Kouman yo kab rive realize pwojè ki pèmèt plis moun jwenn posiblite sèvi ak teknoloji dijital yo epi konekte an rezo ?

Kouman teknoloji mobil yo kapab ede nou konprann pi byen demach pou fasilite aksè nan teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon ?

Kouman resous edikasyon ki disponib pou tout moun atravè entènèt epi mwayen dijital kapab ede nan ogmante konesans ?

Diskisyon sa a, se déjà yon koumansman preparasyon somè chef d Eta Amerik yo. Menmsi li ap fèt atravè Entènèt sèlman, se yon aktivite estratejik.

Nan tan pase yo, nou toujou wè enpak refleksyon sa yo parapòta dives gran some k ap fèt.

Òganizatè yo espere pwosesis sa a ap ede mete vwa ak vizyon ansanm pou rive enfliyanse moun k ap pran desizyon (nan Leta) parapòta devlopman teknoloji yo.

Adrès referans la se : www.summit-americas.org

….

Dezòmè, gen yon seri mo moun pa gen dwa ekri nan SMS nan Pakistan. Se biwo ki okipe zafè telekominikasyon nan Pakistan ki pran desizyon pou entèdi plis pase 2000 mo nan SMS. Ladan yo gen mo angle epi gen lòt ki nan lang Pakistan an Urdu.

Nouvèl yo fè konnen nan mo sa yo genyen ki se gwo mo e menm betiz, men gen lòt, moun pa konnen poukisa yo antre nan lis la. Paregzanp “Mary Jane”. Men gen mo tankou “fuck” an angle…

Otorite yo di resevwa plent moun ki di yo resevwa mesaj chokan pa SMS.

……….

Se pa demen anbisyon jeyan rezo soyal yo rele Facebook la ap kanpe, Harold

Gotson, Facebook ta vle foure pye li nan zafè telefòn. Daprè rimè trè kredib ki ap sikile sou nèt la, konpayi Mark Zuckerberg la, ta va ap liyen lide pou li lage kò li nan fabrikasyon telefòn ki tap fètefouni pou Facebook nan 12 ale pou 18 mwa ki ap vini la-a.

Plizyè oditè gendwa di ke Facebook deja sou plizyè telefòn. E se vre, men sa konpayi an ap eseye fè se monte pwòp aparèy pa li dirèkteman tankou yon sèten iPhone gen 4 an desa.

Gotson, oditè nou yo gendwa pa sonje ke anvan iPhone lan, Apple te fè yon telefòn an kolaborasyon ak Motorola ki rele ROKR e ke tout moun te rele a lepòk iTunes Phone.

Sete yon katastròf e se lè sa Steve Jobs di se ra se ta. Li pral fè telefòn pa li, poukòl.

Si pa genyen anpil enfòmasyon ki disponib sou telefòn Facebook lan pou koulyeya nou deja konnen non de kòd pwojè-a, Buffy epi ki sistèm ki pral nan nannan aparèy la. E jan tout analis yo ta vle kwè li, sistèm lan pral woule sou yon vèsyon modifye Android ke Google fè.

Eske Facebook pral kapab pran mache telefòn mobil lan ? Kat pelouz nou nan men nou.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold
…………

Nan seyans sena ayisyen an fè 22 novanm nan aswè, SMS antre ofisyèlman nan aktivite palman an.

Depi lontan nou te toujou ap obsève kouman palmantè yo konn rete kole nan telefòn pandan yo nan seyans, oubyen y ap voye ak resevwa SMS.

Men fwa sa a, se prezidan sena a limenm menm, Rodolphe Joazile, ki deklare pandan seyans la, gen yon moun ki voye mesaj ba li pou mande l klarifye tèl desizyon ki soti nan seyans la. Epi li fè klarifikasyon an vrèman.

Nou pa konnen si minit yo ap anrejistre sa. Men, yon konsè m gentan mete nouvèl la sou twitter epi plizyè lòt moun retwit li.