> Koneksyon > Leve kanpe kont yon pwojè lwa meriken pou mete kontwòl sou Entènèt

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Leve kanpe kont yon pwojè lwa meriken pou mete kontwòl sou Entènèt

Dènye devlòpman majè nan mond siyantifik lan

Publié le mercredi 21 décembre 2011

« Protect-IP », se konsa l rele. Se yon pwojè lwa gouvènman ameriken an mete devan palman an pou kapab kontwòle sa k ap ekri, k ap di oubyen sa moun ap gade sou sit Entènèt yo.
Otorite yo vle ba tèt yo ansanm ak konpayi prive yo dwa pou entèvni nan tout kalte dokiman ki poste sou entènèt e menm fèmen sit entènèt nan Etazini kou aletranje, sou baz pou pwoteje kreyativite epi anpeche yo vyole dwa dotè moun k ap pwodui atravè entènèt.
Semèn sa a menm, lwa pral pase devan yon komite nan sena a k ap pwononse l sou li. Se poutèt sa militan ameriken k ap goumen pou libète despresyon sou Entènèt ap mennen yon kanpay pou di sena ameriken pinga.

Videyo sa a, ki poste sou sit kanpay la, http://americancensorship.org/, ap dekri danje nouvo lwa sa a, yo konsidere kòm premye sistèm baboukèt sou Entènèt nan Etazini e menm atravè lemond.

« Stop American Censorship », se non kanpay la ki espere mobilize milyon sitwayen ameriken pou pwoteste kont baboukèt, menmsi sèten gwo enstitisyon tankou Holliwod ak chanm komès ameriken.

Men, yon seri moun yo konsidere kòm pyonye Entènèt montre enkyetid yo tou epi yo mande palman ameriken an rejte lwa « Protect IP » a, ki, dapre yo, kapab vin bloke inovasyon.
Pami moun ki siyen yo, gen Sergey Brin, kofondatè Google, Jack Dorsey, Biz Stone ak Evan Williams, kofondatè Twitter, Pierre Omidyar, fondatè e’bay ak Jimmy Wales fondatè Wikipedia.
……………
Talè a nou site mo inovasyon, sa enspire w, Harold.

Gotson, nap fè yon ti chankre nan mond siyantifik lan pou nou pale de kèk devlòpman majè ki fèt nan mwa ki sot pase la.

Se konsa nou aprann semèn sa ke siyantifik yo konfime prezans tras dlo sou planèt Mas lan. Yo menm rive di ke ta gendwa gen lavi sou planèt wouj la. Dayè sond siyantifik Curiosity (Ki gwosè yon jip) nan wout pou planèt la depi 26 novamn e ta sipoze rive nan dat 6 dawou 2012. Lès sa, siyantifik yo va gen dè repons plis klè sou aktivite lavi sou planèt la, ke anpil ladan yo konsidere kòm tisè latè.

Dezyèm gwo nouvèl lan Gotson, sèke Gwo Akseleratè Patikil (Large Hadron Collider) ki chita nan vil Cern an Swis, sou wout pou li ta dekouvri yon patikil ki chita nan Nannan devlòpman Inivè-a. Yo rele patikil sa Bozon de Higgs. Menm si yo poko ka wè li, yo rive wè tras li nan dènye eskperyans ki fèt nan akseleratè-a. Si yo mete la men sou li, se va youn nan pi gwo dekouvèt siyantifik nan 50 dènye lane yo.

Twazyèm nouvèl lan Gotson, se teyori relativite Einstein lan li menm ki gendwa merite koreksyon apre siyantifik yo konfime mwa pase-an yon esperyans ki te fèt an Septanm kote yo te wè Neutrino yo (Yon eleman toupiti zwit ki fondamantal nan inivè-a) ale pi vit ke lalimyè (Ki sanse pi rapid pase tout sa ki egziste).

Dekouvèt sa, riske boulvèse tout sa nou konnen ansanm ak jan nou gade inivè-a.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.
……………
Pou rete toujou nan kesyon lasyans, teknik teledeksyon pa satelit pèmèt yo wè debwazman ap vanse atravè lemond, dapre FAO. Done yo montre, chak ane gen 14,5 milyon ekta tè forè ki pèdi, ki vin sèvi pou lòt bagay.
Done yo parèt nan sit www.mediaterre.org
………….
Epi yon pwochen konferans sou responsablite sosyal medya yo nan moman nou nan kafou sa yo rele enfokominikasyon. Se 20 décembre 2011, apati 4:30 pm nan oditoryòm FOKAL.
Yon randevou refleksyon, echanj ak plizyè jounalis, chèchè nan kominikasyon sosyal ak sosyològ, nan okazyon 10 an Gwoup Medyaltènatif.
Gade plis deta sou www.medialternatif.org

Liliane Pierre-Paul éléments Aller à la galerie de Liliane Pierre-Paul