> Koneksyon > Deba sou responsablite sosyal medya yo

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Deba sou responsablite sosyal medya yo

Fabrikan BlackBerry-an preske fè bèk atè

Publié le jeudi 29 décembre 2011

Peryòd fèt la rive, e anbyans la koumanse blayi nan sèten katye. Men je nou kale kanmenm sou aktyalite miltimedya a.

Semèn sa a n ap rete esansyèlman sou yon deba ki fèt sou responsablite sosyal medya yo nan moman nou nan kafou sa yo rele enfokominikasyon. Se te 20 décembre 2011 nan oditoryòm FOKAL.

Jounalis ak inivèsitè pataje refleksyon ak yon piblik ki te gen ladan l jounalis, moun nan pliszyè sektè nan sosyete a ak etidyan.

Nan deba sa a, pwofesè Ary Regis ak jounalis Herold Jean-Francois entèvni sou « Medya ak sektè enfliyans ». Yonn apre lòt Ary Regis ak Herold Jean-Francois.

Jounalis Rommel Pierre abòde kesyon « Medya ak atant sosyal ».

Bò kote pa yo, sosyològ Daniele Magloire ak Herold Toussaint, ki pwofesè tou, fè yon rale sou medya ak espas piblik. N ap koute yo yonn apre lòt.

Deba sa a te fèt sou responsablite sosyal medya yo nan moman nou nan kafou enfokominikasyon. Se te 20 décembre 2011 nan oditoryòm FOKAL. Gen yon kontrandi ki pi detaye sou sit alterpresse : www.alterpresse.org

Pou nou vini sou aktyalite teknolojik pi an. Sanble kriz BB a ta serye, Harold
Gotson, nap fè yon ti chankre nan mond siyantifik lan pou nou pale de kèk devlòpman majè ki fèt nan mwa ki sot pase la.

Se konsa nou aprann semèn sa ke siyantifik yo konfime prezans tras dlo sou planèt Mas lan. Yo menm rive di ke ta gendwa gen lavi sou planèt wouj la. Dayè sond siyantifik Curiosity (Ki gwosè yon jip) nan wout pou planèt la depi 26 novamn e ta sipoze rive nan dat 6 dawou 2012. Lès sa, siyantifik yo va gen dè repons plis klè sou aktivite lavi sou planèt la, ke anpil ladan yo konsidere kòm tisè latè.

Dezyèm gwo nouvèl lan Gotson, sèke Gwo Akseleratè Patikil (Large Hadron Collider) ki chita nan CERN an Swis, sou wout pou li ta dekouvri yon patikil ki chita nan Nannan devlòpman Inivè-a. Yo rele patikil sa Bozon de Higgs. Menm si yo poko ka wè li, yo rive wè tras li nan dènye eskperyans ki fèt nan akseleratè-a. Si yo mete la men sou li, se va youn nan pi gwo dekouvèt siyantifik nan 50 dènye lane ki sot pase la yo.

Twazyèm nouvèl lan Gotson, se teyori relativite Einstein lan li menm ki gendwa merite koreksyon apre siyantifik yo konfime mwa pase-an yon esperyans ki te fèt an Septanm kote yo te wè Neutrino yo (Yon eleman toupiti zwit ki fondamantal nan inivè-a) ale pi vit ke lalimyè (Ki sanse pi rapid pase tout sa ki egziste).

Dekouvèt sa, riske boulvèse tout sa nou konnen ansanm ak jan nou gade inivè-a.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold