> Koneksyon > Medya ak TIC gen wòl pou jwe nan pwoteksyon anviwonman

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Medya ak TIC gen wòl pou jwe nan pwoteksyon anviwonman

iPad 3-a sou wout pou li sòti

Publié le dimanche 26 février 2012

Kesyon medya ak Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon antre drèt dirèk nan zafè anviwonman ak devlopman dirab. Se poutèt sa, yo pap absan nan somè mondyal sou anviwonman ki pral fèt an jen k ap vini la a nan Rio, nan peyi Brezil.

Reprezantan peyi frankofòn yo ki te reyini nan Lyon an Frans semèn pas pou diskite sou pozisyon y ap pran nan somè sa a, soulve antwòt kesyon medya ak TIC yo.

Nan dokiman ki soti nan rankont sa a, yo fè konnen medya jwe yon wòl esansyèl pou ede konprann reyalite ki prezante atravè lemond epi enpòtans devlopman dirab. Patisipan yo mande laprès pou pran angaje pi plis toujou nan jefò k ap fèt nan tèt kole pou chanje fason pwodiksyon ak konsomasyon ap fèt yon fason pou gen respè anviwonman an.

Reprezantan peyi frankofòn yo konsidere TIC yo bay anpil opòtinite pou pèmèt popilasyon yo patisipe nan desizyon k ap pran sou anviwonman ak devopman dirab. Yo mande pou Leta ak gouvènman peyi frankofòn yo jwen api pou devlope estrateji nan domèn TIC yo.

Nan kad reyinyon sa a, yo pale de TIC vèt, sa vle di Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon ki pa afekte anviwonman an.

Yo lonje dwèt tou sou règlemantasyon nan nivo entènasyonal sou zafè pwopriyete entèlektyèl epi yo montre enkyetid sou yon nouvo akò entènasyonal k ap fè anpil bri kounye a, se ACTA.

ACTA a, se non yon akò plizyè peyi koumanse siyen, yo di pou pwoteje dwa dotè sou Entènèt. Men, plizyè mouvman krenn pou li pa vin mete baboukèt sou rezo mondyal la.

N ap tounen sou sa talè, apre nou fin pran yon apèsi sou nouvo iPad k ap preparepou soti a, avèk Harold.

Gotson, rimè yo pèsistan, iPad 3-a (Tablèt konpayi Apple lan) ta dwe sòti nan koumansman mwad mas lan.

Deja analis yo ap pale de kisa iPad 3-sa pral mennen :

Tankou nan zafè Foto, nou ka atann nou a plis kalite nan kamera yo ansanm ak pi bèl definisyon nan imaj yo, epi plis zouti pou trete foto.

Nan zafè Videyo, yap espere plis kalite tankou kapasite pou anrejistre videyo HD

Nan domèn jwèt, analis yo atann yo a plis yenganm nan pèfòmans yo.

Finalman, jan Apple te anonse sa en janvye-a, yo pral bay youn nan dènye pwojè Steve Jobs yo chè, nan entegre liv lekòl sou iPad la. Efektivman, youn nan dènye rèv Steve Jobs sete ke iPad la ta va vinn ranplase liv lekòl Ozetazini, yon jou.

Yon gwo defi ki chaje ak tout kalte enplikasyon.

Men tout jan, iPad 3-a pral bat pou enstalle kò li, kòm yon aparèy senp, fèt-e-founi pou tout moun ki swa vle konsome entènèt osnon pwodyi pou mete sou entènèt.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

Nouvo dosye mouvman pou libète lapawòl yo kenbe nan men yo kounye a, se ACTA. Manifestasyon sou manifestasyon atravè lemond.

Yonn nan mouvman ki lidè manifestasyon sa yo e ki ap vilgarizasyon sou sans ACTA a, se Anonymous.

Sa a se yonn nan videyo Anonymous mete deyò sou koze ACTA a. Videyo sa yo disponib sou Youtube. Al tcheke.