> Kreyòl > Pouki yo pa ka jijje Janklod Divalye malgre tout krim li komèt (...)

Batayouvrye retounen sou dosye Janklod Divalye ya pou poze kesyon sou jistis la ak sou sosyete ya

Pouki yo pa ka jijje Janklod Divalye malgre tout krim li komèt ?

Pou batayouvrye :zafè jije Janklod Divalye nan peyi dayiti ap mouye trop moun

Publié le lundi 5 mars 2012

11 févr.

Pouki yo pa ka jije Janklod Divalye

Malgre tout krim ak ekzasyon dènyezeta tout moun konnen li komèt, malgre pwotestasyon ak mobilizasyon tout kalite pou mande jijman ansyen prezidan a vi a ki jounen jodi a ap penpennen nan peyi a, pouvwa anplas la derefize jije Janklod Divalye.

Pouki ?

Se vre, se paske pwòp yo menm yo se pi gwo divalyeris, menm plim menm plimay. Men, rete la, ka twò fasil.

Nan mwa Me ane pase 2011 la, nou te fè soti yon tèks kote nou t ap analize moman n ap pase a nan lojik istorik li, nou t ap chache konprann NATI TRANSFÒMASYON k ap fèt nan peyi a jounen jodi a.

Nan analiz sa a, reflesyon sou rezon ak enpak “retou Janklod” la, pami dòt, ka ede.

N ap repwodyi l pi ba a.


Retou Janklod Divalye a mete aklè maskarad legalite a, maskarad demokrasi a. Men, pi enpòtan, li mete aklè kontradiksyon ki genyen nan mitan klas dominan yo ant rezolisyon “Lit kont enpinite nan kad Eta de dwa” yo di yo ta vle tabli kòm prensip demokratik (kidonk, lè sa a : akize epi sanksyone Janklod Divalye kòmsadwa) ak evolisyon, konstriksyon, aseptasyon, itilizasyon“rekonsilyasyon” jeneral la kòm prensipal nan pami pwòp yo menm.

Miz an kesyon “rekonsilyasyon pou pi byen dominen mas popilè yo” (vre lojik “rekonsilyasyon” an), jounen jodi a, se yon sijè klas dominan yo, an gwo, pa ka sipòte. Se paske mete Janklod an kesyon, malgre tout krim abominab, ekzaksyon, detounman ak vòl li fè ak pèmet fèt anba prezidans li, se, an reyalite, mete an kesyon tout lòt janklodis yo - ki dirè divalyeris yo ! - ki te aji ansanm ak li yo. Pwoblèm la, se ke anpil nan yo deja fin ap fonksyone nòmalman nan kad “demokrasi” aktyèl la, nan kad “rekonsilyasyon” pase pran m m a pase chèche w ak gran boujwa yo, nan kad rekonpozisyon klas dominan yo, nan kad restriktirasyon blòk opouvwa a, nan kad pwojeksyon ejemonik ansanm-ansanm yo a. ki se lespwatasyon san limit sou travayè yo, an jeneral e san gade dèyè !

Pi rèd : mete Janklod an kesyon, pote risk tounen mete an kesyon akimilasyon primitiv menm boujwa sa yo ki rele tèt yo (ak tout awogans ki karakterize yo) “gran fanmi ayisyen” yo depi fen XIXe syèk la e ki yo menm tou te vòlè kont yo nan Leta a (pwosè “Konsolidasyon” an demontre sa aklè). Si “legalis” ak “demokrat” yo ta vle koyeran, ...se rive akize tout “gran fanmi” sa yo. Pi rèd : se tou mete an kesyon akimilasyon granmanjè avantyè yo ! ...ansanm ak sila jounen jodi yo ! Pi rèd : se mete an kesyon enpinite tout tiboujwazi pwopfesyonèl (avoka, medsen, agwonòm, enjenyè, atis elatriye...) ki, nan ekzèsis metye yo, te pwofite akimilasyon diferan fraksyon sa yo. Pi rèd : se mete an kesyon sila k ap jwi yon enpinite “divalyeris”, an patikilye nan soutretans la jounen jodi a. Pi rèd : se mete an kesyon kontinyite Lavalas-Lespwa-Inite a ki te toujou ba yo enpiniite yo bezwen an pou espwate ! Se mete an kesyon yo tout ki, malgre chire pit nan mitan yo, opouvwa ! e ap reyòganize atikilasyon yo jounen jodi a. Se pouvwa pouri yo tout la ki lye, entrèsèkman lye, òganikman lye, istorikman lye, lojikman lye ak sa Janklod la. Vreman vre, yo pa janm fè anyen ki pou demontre lekontrè ! Se sa k fè yo pa ka manyen l ! Se sa k fè yo pa t janm ka manyen l, ni pa t janm vle manyen l, apa sèten moun ki te sibi “twòp” anba l e, pami yo, sila ki kenbe yon etik politik ak imen answa respektab.

N ap repete l : tout sa, se nan kad rekonsilyasyon yo a, nan kad rekonpozisyon klas dominan yo, nan kad restriktirasyon blòk opouvwa a, nan kad pwojeksyon ejemonik ansanm-ansanm yo a. ki se lespwatasyon san limit travayè yo an jeneral e san gade dèyè !


Refleksyon sa a kapab montre nou trè klè kouman lènmi ki anfas mas popilè yo, nan kad enterè istorik yo ki se liberasyon ak emansipasyon konplèt yo, lou !

BATAY LA FENK KÒMANSE !
batayouvriye
batay@batayouvriye.org