> Koneksyon > Èske Ayiti pap rate somè pou konekte Amerik la ?

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Èske Ayiti pap rate somè pou konekte Amerik la ?

Ameriken yo pase plis tan ap gade fim sou entènèt

Publié le mercredi 4 avril 2012

Èske Ayiti pap rate gwo randevou somè pou konekte Amerik la, ki pral fèt Panama an jiyè pwochen ? Nou poze kesyon sa a paske pa gen ankenn enfòmasyon ki sikile sou preparasyon peyi a ap fè pou l patisipe nan gwo woumble sa a.

Se yon reyinyon wotpòt Inyon Entènasyonal Telekominikasyon (UIT) ap òganize pou pran dizon tout Amerik la sou inisyativ pou rive konekte moun ki poko konekte nan rejyon an.

Menm kalite rankont sa a, fèt oubyen prevwa fèt nan tout kontinan yo. Woumble sa a fèt deja an Ewòp, an Afrik ak nan rejyon arab la.

Donk, an jiyè pwochen, nan Panama, se tou pa Amerik la. E nan pwosesis pou rive nan reyinyon sa a an jiyè, yon rankont fèt 22 mas la nan Port-of-Spain, Trinidad.

40 reprezantan divès òganizasyon nan Karayib la diskite sou ki kontribisyon y ap pote nan somè sa a ki gen pou fèt Panama.

Jan m di nou, sijè y ap diskite, se kouman pou rive konekte moun ki pa konekte yo. Anplis refleksyon, objektif la, se pou rive mobilize divès kalte resous (moun, lajan, teknik) pou konble sa yo rele ravin ki separe moun ki konekte atravè gran rezo TIC ak moun revolisyon teknolojik la kite sou kote.

Alòs, kesyon an, se èske Ayiti ki konsène nan pi wo nivo parapòta sijè sa a, ap prepare randevou estratejik sa a ?

…………..

Gen yon etap nan evolisyon teknolojik la yo rele demateryalizasyon. Sa vle di sèten aktivite ki te bezwen yon sipò materyèl, rive fèt san sipò sa a. Ameriken yo ap vanse anpil nan sa, Harold.

Gotson, Ameriken yo pase plis tan ap gade fim sou entènèt pase sou DVD, dapre yon rapò konpayi IHS iSupply sòti.

Se yon etap istorik ki riske gen dè konsekans trè enpòtan. Li riske fè Hollywood chanje fason li fè biznis, nan fè l’ konsantre tèt li plis sou distribisyon via Entènèt epi retire kòl nan koze DVD ak Blu-Ray-a trankilman.

IHS iSupply estime ke Ameriken yo pral achte osnon lwe 3.4 milya videyo sou Entènèt pou lane 2012 lan alos ke yap achte osnon lwe 2.4 milya videyo sou DVD ak Blu-Ray.

Anfèt pou nou pi byen konprann sa ki ap rive la, nou kapab annik fè yon ti koudje sou endistri mizik lan, ki bay vag sou koze CD pou lage kòl nèt al kole nan iTunes depi kèk lane.

Demokratizasyon entènèt Ozetazini, kapab esplike fenomèn lan, ki vinn kreye de gwo poto mitan nan zafè videyo "Online" tankou Netflix ak Hulu. Dayè, signe des temps, konpayi lokasyon videyo BlockBuster fè fayit an 2010.

Men atansyon, malgre progresyon tranzaksyon sou entènèt pou fim yo, maj benefis "major" yo ap fè sou videyo yo, pi piti sou entènèt lan.

Konsa, spesyalis yo prevwa ke Hollywood pral vann pou 11,1 milya dola DVD alòs ke li pral vann pou 1,7 milya dola videyo online paske konsomatè yo peye yon DVD 4$ an mwayèn alòs ke yo peye yon fim sou entènèt 51 santim.

Yon fenomèn nou obsève nan inivè mizik lan tou.

Tout boulvès sa yo, soulve anpil kesyon tankou enpak chanjman sa yo sou Tyè Mond lan. Eske nou prale tou dwat nan yon divizyon teknolojik kote, Etazini ak G8 lan ap vinn online net, epi rès planèt la pral sige nan domèn DVD, kasèt ak fim. Kijan Tyè Mond lan kapab pwofite de chanjman ki ap fèt nan rezo tradisyonel yo.

Anyen pa sèten.

Pou Koneksyon, sete Harold

……………

Gwoup Digicel gen entansyon pou envesti 16 milyon dola nan tabli yon kab fib optik k ap soti Ayiti pou l al konekte sou yon lòt kab ki konekte Jamayik ak Etazini, dapre enfòmasyon laprès nan Jamayik rapòte.

Si sa fèt, se va yon dezyèm kab fib optik k ap soti Ayiti. Gen yon lòt ki te sipoze konekte ak Bahamas, dapre enfòmasyon ki te disponib. Nou aprann, tranbleman tè 12 janvye 2010 la te fè dega nan koneksyon fib optik yo te koumanse tabli. Nou pa konn si tout travay reparasyon yo rive fèt kòrèkteman.