> Kreyòl > Senpati Jistis ak Lapè pou lapolis ensekirite ap frape

Ayiti-Sekirite

Senpati Jistis ak Lapè pou lapolis ensekirite ap frape

Oganizasyon dwa moun nan mande otorite yo nan tèt PNH la, nan sistèm jistis la ak Palman an pou yo pa jwe ak responsablite yo epi bay polisye yo tout ankadreman yo merite dekwa pou yo ankouraje fè travay pwoteje popilasyon an

Publié le vendredi 20 avril 2012

Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
Nòt pou laprès

Port-au-Prince, 19 avril 2012

Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè eksprime tout senpati li ak Enstitisyon Lapolis nan peyi a k ap sibi gwo eprèv nan dènye jou sa yo, kote yo asasinen 3 polisye nan yon tan ki pa depase 48 èd tan. Men non viktim yo : Walky Calixte, Pierre Hufasse ak Arnold Pierre-Louis, Nou prezante tout senpati ak kondoleyans nou bay fanmi yo, madam ak pitit yo, tout moun ki pre yo ak kolèg polisye yo.

Komisyon an bese tèt li byen ba devan tout polisye ki ranpli misyon yo kòm sa dwa, epi ki rive mouri anba bal asasen ak kriminèl. Nou repete : lavi tout moun sakre. Chapo ba pou yo, paske yo t ap pwoteje lavi lòt ansanm ak enterè tout sosyete a. Se pou Granmèt la resevwa yo lakay li. Se pou nou kontinye sonje yo, pou n pa janm bliye yo.

Komisyon an mande otorite pou yo pran reskonsablite yo nan sikonstans la. Reskonsab yo nan Lapolis dwe ankadre polisye yo kòm sa dwa (sikoloji antre ladan tou) nan moman difisil sa a. Lapolis jidisyè ak Lajistis dwe mennen ankèt kòm sa dwa pou rive konnen ki kote sous ensekirite a ye. Si pa gen anket k ap fèt kòm sa dwa, se enpinite n ap ankouraje nan peyi a. (Gade rapò 42 Jilap fèk pibliye sou vyolans ki genyen nan zòn metwopolitèn nan).

Lejislatif la (Depite ak Senatè) pa ta dwe fè politik ak lamò moun. Okontrè se pou yo gade si sistèm legal peyi a reponn ak sitiyasyon reyèl peyi a ap viv jodi a nan domèn jistis legal ak jistis sosyal. Se konsa yo menm tou ap patisipe nan konbat ensekirite.

Pouvwa Leta yo genyen gwo reskonsablite pou bay popilasyon an sekirite li merite, san demogoji, san yo pa vyole dwa moun, men ak detèminasyon epi konpetans.

P. Jan Hanssens,
pou Komite Direktè Jistis ak Lapè