> Koneksyon > Enplikasyon teknolojik dènye evènman ki make relasyon Ayiti ak Repiblik (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Enplikasyon teknolojik dènye evènman ki make relasyon Ayiti ak Repiblik Dominikèn

Kèk konsiderasyon sou aspè legal ekout telefonik ki fèt sou Pierre Edouard Kanzki

Publié le mardi 24 avril 2012

Nan dènye semèn sa yo, kantite enfòmasyon k ap sikile ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn ogmante seryezman, dapre sa nou konstate.

Entènèt se rezo ki alabaz gran sikilasyon enfòmasyon sa a, menmsi, se medya radyo, televizyon, jounal ki difize enfòmasyon sa yo a gran lijyèn.

Kesyon an, sè ke tout pi fò enfòmasyon k ap sikile yo, sous yo se medya Entènèt.

Èske, fòk nou tire konklizyon, nan peryòd ki konplike ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn, se Entènèt ki prensipal referans jounalis yo pou jwenn enfòmasyon epi pou kenbe piblik la enfòme ?

Nou konnen, kesyon cho k ap bouyi kounye a, se zafè koripsyon ak konplo ki ta emplike pèsonalite nan 2 peyi yo.

Pou nou konkrè, fòk nou di se prèske enstantaneman enfòmasyon ki soti an Repiblik Dominikèn sou tèm sa yo disponib sou Entènèt la. Menm jan, kòmantè ak editoryal ki fèt sou kesyon an Ayiti, twouve antre nan kontni enfòmasyon medya dominiken yo, k ap site ale pou vini radyo televizyon ak jounal ayisyen ki sou Entènèt.

Li sèten, san Entènèt, nou patap wè eskandal n ap pale yo bouyi nan wotè sa a epi mete otorite yo nan ti soulye yo.

Men, gen lòt aspè nan dènye evenman yo pou nou poze. Nou pa konnen ki wòl teknoloji a jwe nan fasilite jounalis anketèz Nuria Pierra jwenn tout enfòmasyon nou tande yo sou lajan yon senatè dominiken ta bay pou grese pat pèsonalite piblik 2 peyi yo.

Sèlman, nou wè sou sit li yon fenèt pou tout moun ki gen enfòmasyon kapab kominike ak li pou ba li pis ankèt, oubyen eleman enfòmasyon.

Lòt aspè konsène tou pawòl konplo a. Harold ou pral fè kèk konsiderasyon. Anvan sa ann koute yon ekstrè konvèsasyon telefonik ant sitwayen dominiken Pedro Julio Goico Guerrero ak sitwayen ayisyen Pierre Edouard Kanzki. Se konvèsasyon sa a sèvis sekirite dominiken kapte epi yo di se pyès a konviksyon yon konplo pou jete prezidan Martelly.

Harold...

— 

Gotson, sa nou sot koute la, se yon ekstrè konvèsasyon telefonik ant sitwayen dominiken Pedro Julio Goico Guerrero (Alyas Pepe) ak sitwayen ayisyen Pierre Edouard Kanzki nan sa gouvèlman ayisyen ak dominiken an rele yon konplo kont la "Sureté de l’État Haïtien".

San nou pa rantre nan fon ak detay kesyon-an, nap fè kèk ti konsiderasyon sou implikasyon teknolojik ak legal evèlman sa-a.

Dabò ann raple ke ekstrè nou sot koute la, se otorite dominikèn yo ki founi li bay la près, jouk li disponib alèkile sou dè sit tankou YouTube.

Kesyon nou oblije mande tèt nou tou dabò :

- Eske otorite dominikèn yo gen dwa pou yo kapte epi difuze konvèsayon telefonik yon sitwayen ayisyen ?

- Sou ki baz legal operasyon sa fèt ?

- Kisa Conatel di nan bagay sa ?

- Eske nou pa kapab konsidere sak pase la-a, kòm yon ak espyonaj ?

Pandan nou pako gen repons pou kesyon sa yo, par le plus grand des hasards, menm jou nouvèl sa tonbe an Ayiti-an, lakou siprèm nan peyi Kanada, tap envalide yon dispozisyon nan lalwa peyi-a ki te pèmèt lapolis koute konvèsasyon telefonik moun san manda lè gen ijans.

An sòm, piwo tribinal peyi-a fè konnen ke te gen ris pou motif ijans yo vinn tòdye, sa ki ta gendwa vinn pèmèt nenpòt moun tonbe anba ekout san yon motif valab.

Lakou siprèm lan voye depite yo al reekri lwa-a pou li konfòm ak konstitisyon peyi Kanada.

Pou Koneksyon, sete Harold

— 

Mèsi Harold

Sou kesyon ekout telefonik an Ayiti, posiblite yo te enkyete moun lòt jou lè prezidan sena a, Desras Simon Dieuseul, te soulve kesyon an. CONATEL, otorite nan telekominikasyon an Ayiti, ak konpayi telefòn yo te di se manti. Men jodi a, itilizasyon ekout telefonik nan yon dosye ki konsène Ayiti fè moun poze tèt yo kesyon.