> Koneksyon > Nouvèl teknoloji nan fòmasyon anseyan an Ayiti

Publié le lundi 14 mai 2012

Nouvèl Teknoloji yo, se yon gwo mòso nan zouti k ap sèvi nan kad koperasyon Lafrans ak Ayiti pou fòme mèt yisyen yo.

4 Lekòl Fondamantal Aplikasyon / Sant Api Pedagojik, ki gen ti non EFAKAP branche sou satelit pou fòmasyon anseyan yo.

Se yon sistèm fòmasyon plizyè enstitisyon mete sou pye depi an 2011. Ladan yo genyen Inivèsite Nimerik Frankofòn ak Academi Syans.

Ekip pedagojik yo, ki an Frans, prepare modil fòmasyon yo, nan benefis anseyan ak konseye pedagojik yo an Ayiti. Modil yo chita sou echanj ki fèt ant anseyan ayisyen yo ak espè franse yo, nan yon va e vyen san rete.

E, jan m di nou, teknoloji a chita nan kè sistèm nan.

Nan yon emisyon ki fèt sou Canal Académie, Sylvain Taussac Konseye nan teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon esplike (son)

David Lasserre est le conseiller technique pour le français et la formation missionné auprès de la DEF par le ministère des Affaires étrangères

Rénold Telfort, Directè direksyon ansèyman fondamantal nan minister edikasyon nasyonal an Ayiti.

Estrè nou fèk tande yo disponib sou http://www.canalacademie.com/

………

Nou pa imajine posiblite pou n ap pale nan telefòn epi yon machin ap anrejistre konvèsasyon an san nou pa konnen. Telefòn ou sou tab ekout. E si se ta tout imel ou, tout sms ou, tout twit ou, elatriye, Harold.

Gotson, dapre yon atik shòk ki sòti sou sit spesyalize nan zafè teknoloji, Wired.com (Ke nou site isit la deja nan kad rimè sou tinèl Ayiti-Etazini-an), Gouvèlman Ameriken-an a travè ajans sekrè li-an NSA (National Security Agency) ta va ap bay tèt li mwayen pou li kapab kapte majorite apèl telefonik, imel, Twitter ak Facebook ki tranzite sou teritwa li-an e menm a letranje.

Konsa, atik la fè konnen ke NSA ap bati yon kokenn chenn batiman nan mitan dezè Utah kote yon gwo manman sant enfòmatik ta dwe tabli kò li nan lane 2013-lan. Sant sa tèlman gwo, li bezwen 65 MegaWatts kouran pou li mache (Yon ti kras pi plis pase kapasite Pelig)

Si atik sa kreye yon ond de shòk, se paske anpil Ameriken pè ke NSA pwal vinn vyole vi prive yo nan espyone apèl telefonik yo, menm si lalwa amerikèn byen defini kijan NSA gendwa mennen operasyon espyonaj sou teritwa ameriken-an.

NSA reponn ke sit la se sèlman yon sant de done (Data Center) pou bay kominote sèvis siveye rapòte-a sipò. Sèlman anpil espè rete kwè ke sant sa gendwa vinn tounen yon gwo menas sou dwa vi prive moun Ozetazini ak sou planèt la.

Fòk nou konnen ke NSA sa te kreye apre atak Empire du Japon te mennen kont baz militè amerikèn zile Hawaii-an ki rele Pearl Habor an 1941.

Sa ki te vinn pouse Etazini lage kò l’ nan dezyèm gè mondyal la.

Entansyon dèyè kreyasyon ajans sa-a, se pou rasanble maximòm enfòmasyon siveye rapòte pou evite atak-sipriz sou sekirite nasyonal peyi Etazini.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold

……….

Yon nouvo veni nan peyizaj entènèt ayisyen an. Se yon sit yo rele Enfolien, ki espesyalize nan nan kominikasyon ak enfòmasyon sou pwogram sosyal.

Li chita sou dimansyon kominikasyon/enfòmasyon pwogram sosyal k ap fèt an Ayiti. Se plis pase yon sit. Sistèm nan mache ak pwogram radyo epi televizyon tou.

Tcheke Enfolien sou www.enfolien.net