> Koneksyon > Sekirite nan enfòmatik

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Sekirite nan enfòmatik

Telefòn selilè pou kontre rejim Siryen an

Publié le dimanche 10 juin 2012

Sekirite nan kesyon enfòmatik, sou entènèt ak nan kominikasyon an jeneral, toujou rete yon gwo anje. Ak devlopman teknolojik yo, kapte kominikasyon lòt moun san moun sa a pa konnen vin konbyen mil fwa pi posib.

Sa mande pou moun ki sou rezo yo gen konpòtman konsekan, dapre Robert Guerra, Konsiltan senyò, pou Citizenlab, yon òganizasyon kanadyen k ap suiv kesyon sekirite sou Entènèt.

Robert Guerra te entèvni sou kesyon sekirite a nan 11èm fowòm jounalis nan Amerik la, ki te fèt Austin, Texas, lòt jou.

Konsilte sit Citizen Lab la sou www.citizenlab.org

……………

E si yo ta anvisaje opsyon sèvi ak telefòn pou fini ak rejim ki sou pouvwa nan Siri a, Harold ?

Gotson, Siri nan kè diskisyon kominote entènasyonal la ap mennen semèn sa-a, sitou apre masak krèv kè ki fèt nan vil Oula kote atò ti bebe mouri anba zam fann fwa.

Nan kad diferan opsyon ki sou tab la konsènan kijan ki mannyè kominote entènasyonal la pral foure pye li nan peyi sa-a, GoingMeta, yon kòmantatè anonim sou sit web CNN lan pwopoze yon taktik ki parèt orijinal :

Misye mande pou olye lame lòt peyi ta va anvayi Siri, pito yo ta vide telefòn selilè sou pèp la, pou li kapab pran foto ak videyo epi denonse tout agresyon ki ap fèt yo.

Men vwala, nou te pale de yon lide ki parèt orijinal men ki an reyalite pa si nèf ke sa, lè nou sonje se pa jodi-a ke lame Amerikèn (notamman) gen repitsayon sèvi ak zam sikolojik pou bay ofansiv li yo jèvrinn.

Jan nou temwen sa deja an Ayiti, yo jete trak, yo fè anons an kreyòl, elatriye.

Men kote lide-a orijinal, se nan dimansyon li e nan nouvote metòd sa-a. Nan vide telefòn lan efektivman sou dè milyon de moun, li tap difisil pou pa genyen boukantay, entèraskyon nan mitan popilasyon-an ki ta gendwa mennen plis soulèvman.

Sèlman menm si solisyon sa-a, gendwa parèt enteresan li gen limit li. Genyen plis kesyon ki ap jwe nan koze Siri-a avèk de gwo konsiderasyon zòn enfliyans geyopolitik gwo zotobre lemond yo (Etazini, Lafrans, Larisi ak Lachinn) ap etabli. Dè kesyon ki pou laplipa pa kapab regle ak yon senp kout telefòn.

Pou Koneksyon,

Sete Harold

Mèsi Harold.

……

Rejyon Karayib la ap mete sou pye yon pwogram pou enfòmasyon ak kominikasyon k ap pèmèt yo konekte 27 milyon moun. Premye faz pwogram sa a ap koute 25 milyon dola e l ap jwenn konkou Bank Mondyal.