> Koneksyon > Esperyans labank mobil vanse dousman an Ayiti

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Esperyans labank mobil vanse dousman an Ayiti

ICANN finalman entwodyi nouvo egstansyon non domèn yo

Publié le mercredi 4 juillet 2012

Konsève lajan nan telefòn pòtab ou, èske w pare pou fè sa ?

Si w pare, se pa ka pifò moun ki eseye pwogram sa a k ap chèche devlope an Ayiti depi apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la.

Wi, pwogram bank vityèl atravè telefòn selilè a gen kèk pwoblèm pou fonksyone an Ayiti, malgre operatè yo montre yo satisfé. Moun yo poko kab devlope abitid ak yon bank yo pa wè epi yo pa konnen ki kote li tabli.
Dènye chif yo fè konnen gen 800.000 abone nan pwogram Tchotcho Mobil ak T-Cash. Men, dapre enfòmasyon nou rive jwenn, se sèlman 22.000 moun ki itilize sistèm sa a regilyèman.

An reyalite, sistèm nan fonksyone nan tèt kole ant konpayi telefòn yo ak sèten bank. Nan koumansman jen, yo kalkile egn 793034 tranzaksyon ki fèt an 2 an nan Tchotcho Mobil epi 206 966 nan T-Cash.

Pwogram pou devlope sèvis labank atravè telefòn pòtab la jwenn finansman gouvènman ameriken ak fondasyon Bill ak Melinda Gates.

Reskonsab fondasyon sa a montre y opa sezi wè se konsa sitirasyon an prezante. Yo di pwogram nan ap bezwen tan pou li pran pye nètalkole.
Li yon ti analiz sou sijè sa a nan www.wayerless.com
………..
Kounye a, an n vini sou evolisyon nan zafè non domèn ak Harold, depi Kanada.

[INTRO GOTSON] Harold, nan mwa Jen ane pase ou tap pale nou de pwojè gwo zotobre nan zafè non domèn sou entènèt, ICANN, te genyen pou louvri baryè nan zafè egstansyon tankou .com. Ki kote dosye sa ye jodi-a ?

[CUE HAROLD] Eben Gotson, se jounen jodi-a ke ICANN pibliye lis moun ak konpayi li aksepte ki pral vinn kapab aplike pou achte egstansyon non domèn yo tankou .google, .microsoft, .apple, .facebook elatriye.

[CUE GOTSON] Men sanble pwosesis lan pran tan, Harold.

Efektivman Gotson, depi adopsyon plan expansyon-an nan mwad Jen ane pase-a, pwosesis lan pase anpil mizè. ICANN te koumanse aksepte aplikasyon 12 janvye 2012 men 12 avril 2012 lan (ki te sipoze dènye jounen aplikasyon yo) ICANN deside tenyen sistèm lan akòz yon pwoblèm teknik ki te pèmèt sèten kandida wè dosye lòt kandida.

Sa pran ICANN preske yon mwa edmi pou remete sistèm lan ONLINE sa ki mennen anpil machwè gonfle nan kominite TDL yo (Top Domain Level BackEnd Registrar si ouvle revandè non domèn yo).

Wounou wounou an konpreyansib paske se pa de lajan ki ap pale nan koze sa-a. Gen yon revandè ki dèyè .xxx lan, pa egzanp, ki fè konnen ke chak mwa ICANN fè li tann li pèdi plis pase 185,000$ nan lwaye ak payroll san li pa fè yon goud lavant.

ICANN ki gen yon bidjè 67 milyon dola pou lane 2012 lan pral fè anviwon 350 milyon dola ak operasyon sa-a.

[CUE GOTSON] Dayè, men kèk nan gwo non ki jwenn otorizasyon pou yo pouswiv aplikasyon egstansyon yo : se Google ki mande .Lamusique. Se yon estansyon ki gen 7 lòt demand. Pami yo gen Amazon ki mande l tou.
Gen demand tou pou .L’art, .Livre, .Nouvelles (sa a enterese m), .Jeu, .Boutique, .Vip, ekstera. Non ki bay plis pwoblèm pou kounye a, se .Application qui anpil kontestasyon.

Ebyen Mèsi Harold

[CUE HAROLD] Mèsi Gotson.

Y ap pare yon festival teknolojik ki pote non Festival CLIC nan La Havane, Kiba, pou 21, 22 ak 23 jen. N ap pale sou sa semèn pwochèn.