> Koneksyon > Rio+20 : Kominikasyon, yon byen komen pou tout moun pwoteje

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Rio+20 : Kominikasyon, yon byen komen pou tout moun pwoteje

Yon nouvo rezo sosyal ap parèt : StillHere

Publié le jeudi 5 juillet 2012

Kesyon kominikasyon an se yonn nan tèm enpòtan nan konferans Rio+20, k ap fèt soti 20 rive 22 jen nan Rio de Janeiro, pou poze pwoblèm anviwonman nan lemond.

Nan prensipal evènman ki fèt anvan gwo woumble sa a nan Rio, nou note Forum mondyal medya lib yo. Se 16 ak 17 jen li fèt, nan kad Somè mondyal pèp yo, yon espas altènatif ki kreye anvan somè ofisyèl la.

Pami eleman ki soti nan fowòm sa a, yo pale sou yon chat (yon manman lwa) ki gen gran prensip pou medya lib yo respekte.

Medya lib yo, ki konsidere tèt yo kòm medya granmoun ki pa mare nan pye tab pyès sektè, ap gade menm kote ak mouvman sosyal k ap defann kòz sitwayen yo.

Nan sans sa a, nou aprann yonn nan lide ki parèt, se pou medya sa yo devlope relasyon ak mouvman sosyal yo pou rive fè fas a dominasyon gwo rezo medya tradsyonèl yo nan deba sou kesyon anvwonman ak sosyal yo.

Fowòm medya lib yo vini ak lide pou foure edikasyon medyatik la nan pwogram lekòl klasik yo, yon fason pou sans kritik ti moun ak jèn yo kab devlope parapòta lide k ap sikile nan medya.

Fowòm medya lib yo nan Rio, mete devan kesyon libète lapawòl la epi yo pote kole nan presyon ki prevwa fèt pou gouvènman brezilyen an vini ak yon lòt lwa ki konsène peyizaj kominikasyon an nan peyi sa a, pou kab fini ak gwo monopòl nan domèn sa a.

Pou plis enfòmasyon, chèche sou sit ALAI, se www.alainet.org

Ayiti deside amelyore pozisyon l nan zafè nouvèl teknoloji yo, dapre sa direktè jeneral Konsèy Nasyonal Telekominikasyon yo (KONATEL), Jean Marie Guillaume, anonse semèn sa a.

Enstitisyon an te òganize yon atelye 2 jou nan Pòtoprens sou kesyon ki konsène nouvèl teknoloji yo an Ayiti. Se nan kad sa a, Guillaume te devwale plan KONATEL nan domèn sa a.

Li fè konnen anbisyon Ayiti se pou rive nan menm nivo ak peyi rejyon an nan zafè teknoloji, oubyen menm depase yo. Gwo anbisyon, piske menmsi etid yo montre Ayiti evolye vit nan kesyon teknoloji yo, men sou divès plan, se li ki dènye nan rejyon an.

Guillaume kwè sa pa nòmal. Li pa nòmal tou pou Entènèt la koute pi chè an Ayiti pase tout lòt peyi nan zòn nan epi pou popilasyon konekte kay vwazen nou, Repiblik Dominikèn, fè 5 fwa kantite Ayisyen ki al sou Entènèt.

Nan priyorite enstitisyon k ap kontwole zafè telekominikasyon yo, li prevwa vanse tou sou refòm nan lalwa sou telekominikasyon an Ayiti.

Atelye 2 jou KONATEL te òganize a te fèt ak patisipasyon reprezantan divès komin anndan peyi a.

………..

Espas rezo sosyal yo ap grandi san rete sou Entènèt. Nou konnen, oubyen nou itilize Facebook. Ebyen sou menm modèl la, yon lòt rezo ap chèche pran pye, se stillhere.

Se yon nouvo kominote ki disponib an franse, espayol, angle ak potige. Adrès
la se www.stillhere.me. Nou kab di tou stillhere.me. .me nan sans mwenmenm an angle.

Yonn nan gwo diferans ant Stillhere ak Facebook, se aksan nouvo rezo sosyal la mete sou kesyon souvni ak memwa, ki enpòtan anpil nan kilti pèp sid yo.

Li gen, paregzanp, « BIOSPIRALE » pou pataje ak zanmi w moman ki pi enpòtan nan vi w epi « HÉRITAGEVIRTUEL » ki ranmase souvni w ap pataje ak zanmi w, fanmi w oubyen pwòch ou. Tou sa nan menm konvivyalite ak facebook. Dayè, Stillhere pan an chaj kont facebook yo.

Tcheke poukont ou, se www.stillhere.me