> Koneksyon > Jamayik ap pare pou antre nan esperyans labank mobil

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Jamayik ap pare pou antre nan esperyans labank mobil

Facebook, encore Facebook

Publié le dimanche 8 juillet 2012

Pwogram bank vityèl atravè telefòn selilè a pral rive nan Jamayik. Minis endistri, envestisman ak komès la, Anthony Hylton, anonse sa semèn sa a.

Li di gouvènman an ap travay pou tabli sistém yo rele « lajan mobil » la nan Jamayik pou pèmèt konsomatè yo itilize telefòn pòtab yo tankou yon kanè bank.

Ofisyèl la fè konnen gouvènman an ap lanse yon pwojè pilòt nan sans sa a an kolaborasyon ak Bank Devlopman Jamayik.

Dapre Hylton, labank mobil la pral pèmèt konsomatè yo tcheke ki kantite lajan yo gen sou kont yo nan labank, l ap pèmèt fè kèk acha epi y ap kab fè transfè oubyen resevwa transfè tou.

Konsa, dapre reskonsab la toujou, enstitisyon k ap fè micro-finans yo kab benefisye, piske depans pou tranzaksyon yo ap diminye. Konsomatè final la ap benefisye, sa ap ankouraje aktivite ekonomik epi amelyore lavi moun ki nan bezwen yo : se sa minis la espere.

Pou li, sa kab laji popilasyon ki rive jwenn sèvis bankè, tankou jan sa fèt nan Kenya yo toujou site kòm yon referans nan domèn sa a.

Pwogram bank vityèl atravè telefòn selilè a gen kèk pwoblèm pou fonksyone an Ayiti, malgre operatè yo montre yo satisfé. Moun yo mal pou devlope abitid ak yon bank yo pa wè epi yo pa konnen ki kote li tabli.

Dènye chif yo fè konnen gen 800.000 abone nan pwogram Tchotcho Mobil ak T-Cash. Men, dapre enfòmasyon nou rive jwenn, se sèlman 22.000 moun ki itilize sistèm sa a regilyèman.

………..

Facebook toujou nan aktyalite teknolojik la. Se yon kwonik k ap devlope san rete. Ki nouvo chapit, Harold ?

Gotson, Facebook pran nan mera semèn sa-a ankò. Konpayi Mak Zukèbèg lan, gen de pye l’ ki pran nan yon grenn soulye, paske yon pa :

1) Li deside deplòtonnen, an katimini, yon fonksyon ki vinn pèmèt moun konnen lè zanmi yo nan vwazinay la… Se yon bèl bagay jouk tan (jan sa fèt souvan nan rezo sosyal yo) zanmi yon zanmi deside swiv ou pazapa. Lè sa ou vinn genyen yon pwoblèm sekirite. Lè yo bare konpayi Mak Zukèbèg la, li kouri wete fonksyon sa-a nan di se teste li tap teste li.

2) Dezyèmman, kòm si se pat ase, anpil moun dekouvri nan jounen lendi pou ale madi ki sote pase la, ke brik sou kou, adrès imel prensipal yo sou Facebook vinn tounen nonyo@facebook.com

Sa w’ tande-a anpil moun di se twòp atò. Yo lage de gidon nan kò Facebook pou li fè koreksyon.

Jan nou konstate sa depi plizyè semèn deja, se deblozay sou deblozay ki ap pete nan Facebook. Gen yon esplikasyon pou sa. Depi Facebook rantre labous se kòm ki dire se lajan chango li gen nan men li.

Li vinn nan yon pozisyon enposib kote li dwe mache sou pinga li pou l’ pat pile si l’ te konnen, pa rapò a itilizatè yo, pandan lap chache fè pwofi pou envestissè ki lage nan kò li, kou chen fou.

Nou mèt rale ti chèz ba nou ansanm ak kat pelouz nou paske anpil obsèvatè kwè ke se pap dènye esklann nap wè nan konpayi sa.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold
………..

Festival teknolojik ki pote non Festival CLIC la, se te nan La Havane, Kiba, 21, 22 ak 23 jen. Se te 3 jou echanj teyorik ak pratik nan zafè teknoloji, kote yon bann jèn kiben sitou patisipe. Se te yon anbyans pedagojik, men tou yon anbyans fèt ak patisipasyon gwoup mizik.

Nan konkou ki fèt, gen moun ki soti ak prim tankou laptòp oubyen kat rechaj pou telefòn mobil yo.

Yon patisipan etranje fè konnen li te enpresyone pou wè jan kiben yo swaf teknoloji, men anmenmtan tou li di sa k frape l pi plis, se paske li wè Kiba dekonekte nan kesyon teknoloji. Nou ta di pito teknoloji dènye kri yo.

Li souliye tou Entènèt la al dousman anpil epi li chè. Men telefòn pòtab yo ap fonksyone epi moun yo voye SMS ale pou vini.

Mete festival clic nan nenpòt motè rechèch, n ap tonbe sou yon pil referans pou jwenn plis enfòmasyon.

…..

Soti nan festival clic pase nan Declic, se pwogram pwezi ak mizik mwen fè sou Radyo Kiskeya chak dimanch a 9 :00 diswa epi ki tounen pase jedi a 10 :00 diswa. Ebyen nan moman emsyon an ap pase le dimanch, mwenmen ak oditè, oditris yo nou kenbe yon konvèsasyon paralèl sou Facebook ak Twitter. Yon konvèsasyon ki souvan mennen pwogram nan pi lwen epi ki ba l lòt dimansyon.

Si nou vle patisipe branche Facebook ak Twitter nan lè emisyon an. N a note adrès Facebook mwen nan finisman koneksyon an. Pou paj Facebook Declic, se www.facebook.com/declic.gp. Dayè anpasan, nou envite tout facebookyen ki fanatik pwogram sa a pou bay yon ti « j’aime » sou paj la…