> Koneksyon > Òganizasyon Latino Ameriken ak Karibeyen ki okipe zafè adrès Entènèt ap reyini (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Òganizasyon Latino Ameriken ak Karibeyen ki okipe zafè adrès Entènèt ap reyini an Ayiti

Yon poto mitan Google baskile nan lakou Yahoo.

Publié le jeudi 13 septembre 2012

Yon evenman an Ayiti semèn sa a. Se rankont Òganizasyon Latino Ameriken ak Karibeyen ki okipe zafè adrès Entènèt (LACNIC) ap fè nan Jivena (periferi kapital la) soti 18 rive 20 jiyè.

Se Asosyasyon Ayisyen pou TIC (AHTIC) ki akeyi rankont sa a, k ap chita patikilyèman sou nouvo mwayen pou miltipliye posiblite pou bay nouvo adrès Entènèt, sa yo rele pwotokol IPv6.

Nan rankont sa a, y ap diskite sou sa LACNIC fè nan tan pase yo epi pwopozisyon yo genyen pou devlope epi estabilize Entènèt la nan tout rejyon an.

Pratikman y ap fè yon kout je sou travay ki fèt nan sans sa a pandan 10 dènye ane yo epi reflechi, jan nou di, sou fason yo kab sèvi ak pwotokol IPv6 la nan rejyon an.

IPv6 la, se 6èm vèsyon langaj yo sèvi pou tabli adrès yo sou Entènèt. Vèsyon k ap sèvi kounye a, yo rele IPv4, li rive nan tobout li prèske, paske li pa bay posiblite pou reponn bezwen adrès ki ap miltipliye chak jou. Se poutèt sa, wè pa wè n ap gen pou pase nan IPv6.

LACNIC ap pwofite rankont sa a tou pou devlope refleksyon sou solisyon yo kab jwenn fas a sitirasyon ijans tankou sa ki te rive an Ayiti lè tranbleman tè te demantibile peyi a epi fè gwo dega, antwòt, nan nivo telekominikasyon.

Adrès LACNIC se http://lacnic.net

………….

Transfè kad ant Google ak Yahoo fèt menm jan ak transfè jwè foutbòl nan mitan gwo ekip sou planèt la, Harold

Gotson, yon poto mitan Google baskile nan lakou Yahoo.

Marissa Mayer, yon potorik fanm, ki leve avèk Google depi nan
kòmansman jeyan Mountain View an deside mennen brisak li ale nan tèt
konpayi Yahoo.

Nouvèl sa brase entènèt la nan koumansman semèn lan paske sete yon
veritab kou siprann. Pèsonn pat atann, ke yon kad nivo sa-a kay Google
ta va lage kò li brik sou kou konsa pou al pran kòn Yahoo.

Men koze-a gendwa pa si senp. Marissa Mayer, siyen milyonè plizyè fwa
deja e plis sanble sou bit yon moun ki an misyon kòmande. E pou yon
dam ki renmen bèl rad ak bèl soulye, Yahoo pral yon kokenn chenn defi
pou li leve. Konpayi-an a la deriv, li pase plis pase 5 PDG nan 5
dènye lane sa yo.

Yahoo, ke anpil moun te preske konfonn ak entènèt lan nan koumansman
ane 2000 yo, prèt pou fè bèk atè douvan Google, Facebook ak Twitter.
Sa ki kapab esplike tout boulvès, jak sou jak, li ap travèse depi
dènye lane sa yo.

Men Marissa Mayer, se yon gwo moso. Google dwe li anpil bagay, tankou
sèvis lokalizasyon (Google Maps, Google Street View), sèvis entelijans
atifisyèl men sitou apròch senplifye-an. Konsa se Marissa Mayer ki
responsab dizay senp paj akèy Google la. Yon volonte pou mete tout
moun alèz.

Fòk nou di ke se yon moun ki pa pè defi. Nou aprann ke li deside leve
kalite chay lou sa-a etan li ansent. Li ap akouche an Oktòb.

Men eske sa ap sifi pou sove Yahoo ?

Rale kat pelouz nou !

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold,

………….

Digicel ap fè pledwaye pou chak moun posede pwòp nimewo telefòn yo. Pou se pa sèlman telefòn pòtab la kip a w, men nimewo a tou. Nimewo pòtab. Yon fason pou kab sèvi ak li sou konpayi lide w di w.

Nou pa an Ayiti, nou nan Jamayik, kote Reskonsab Digicel voye mande gouvènman Jamayik la ak Enstitisyon ki kontwole Telekominikasyon yo OUR, pou fè sa ki nesesè pou mete sou pye yon gwoup travay k ap fè pwopozisyon sou kesyon Nimewo pòtab la.

………….

Asosyasyon nan 9 depatman peyi a, chita reflechi antwòt sou kesyon enfòmasyon, kominikasyon ak medya. Sa fèt nan kad sa yo rele Inivèsite popilè dete plizyè enstitisyon edikasyon popilè òganize epi ki fini nan mitan semèn nan apre 10 jou travay. Mwen note sa sou paj FB mwen.