> Koneksyon > Google di li apiye devlopman rezo lokal Entènèt nan Karayib la

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Google di li apiye devlopman rezo lokal Entènèt nan Karayib la

Facebook pran nan mera

Publié le jeudi 4 octobre 2012

Google bay opinyon favorab konsènan devlopman rezo lokal Entènèt, sa
yo rele « Point d’echange » atravè tout Karayib la. Marc Crandall,
yonn nan gwo reskonsab Google lanse lide a nan yon rankont Inyon
Telekominikasyon nan Karayib la (CTU) t ap fè semèn pase nan Babad.

« Google apiye devlopman rezo lokal Entènèt yo nèt al kole epi nou kwè
nan ekosistèm lokal Entènèt » : sa a se pawòl Crandall .

Lide rezo lokal la, oubyen « Internet exchange points (IXP) », se pou
konpayi ki vann koneksyon Entènèt yo tabli koneksyon antre yo, fòme
yon rezo lokal kote abone yo konekte, fè kominikasyon, navige. Sa ki
ta pèmèt pri kominikasyon yo diminye, piske, paregzanp, kominikasyon
nan mitan entènot nan yon peyi nan rejyon an patap bezwen pase nan yon
sèvè jis nan Etazini oubyen Kanada.

Crandall di peyi kab jwenn gwo avantaj lè trafik lokal Entènèt la fèt lokalman.

Pou espesyalis ki t ap patisipe nan rankont Inyon Telekominikasyon nan
Karayib la konpayi ki bay sèvis Entènèt yo fèt pou kopere antre yo pou
laji konekson yo pandan yo nan konpetisyon pou gen plis kliyan.

Yo fè konnen tou, rezo lokal yo kapab kontribye anpil pou pwomouvwa
kontni lokal yo epi bay ekonomi an jarèt.

Pami peyi kote pratik sa a devlope atravè lemond, gen Etazini, Kanada,
Angletè, Hong-Kong, Kenya ak Nijerya.

Se yon batay nou te konnen ki t ap mennen depi lontan an Ayiti. Nou pa
konnen si yon jou konpayi ayisyen ki vann koneksyon Entènèt yo ap rive
gen ouvèti despri pou tabli yon veritab rezo lokal ayisyen.

………

Premye e-book touristik an Ayiti. Incas Productions ansanm ak Ministè
touris ayisyen epi ajans Parapluie nan Kanada anonse e-book sa a ap
pran lari apati 27 septanm nan Pòtoprens. Moun ki pran inisyativ fè
konnen se yon mwayen pou montre lemond antye potansyalite touristik
Ayiti.

Yon e-book se yon liv elektwonik, donk ki pa fèt ak papye. Li kab sou
yon CD oubyen dirèkteman nan memwa yon òdinatè epi li kab disponib pou
konsiltasyon an liy tou.

……….

Facebook nan zen ankò, Harold

Gotson, Facebook pran nan dlo cho semèn sa-a apre Jounal Metro France ak Nouvel Obsèvatè anonse ke mesaj prive moun voye youn bay lòt sou rezo sosyal la, ta va disponib libe libè pou nenpòt kimoun sa ta va enterese.

Yon dividal itilizatè sit la pa pran priyè, yo deside talonnen konpayi Mark Zuckerberg la pou konnen deki prevyen.

Sa w’ tande-a Facebook oblije demare yon operasyon relyasyon piblik pou eseye kalme itlizatè yo ki te deja ap di se twòp atò.

Nou pako konprann kisa ki rive egzakteman. Men, men kisa nou konnen pou koulyeya :

Anpil moun sanble sèten mesaj prive yo, espesyalman sa yo te voye gen plizyè lane de sa, ta va vinn disponib pou tout moun.

Facebook, sou bò pa li, fè konnen ke se konprann moun yo pa konprann kijan Wall lan (Tablo kote ou kite mesaj sou Facebook lan) mache.

Kèlkilanswa rezilta operasyon sa-a, Facebook oblije konpoze ak pèsepsyon ensekirite-sa epi travay pou regle li.

Pou itilizatè yo, yo menm, fòk nou toujou pridan sou Facebook. Evite di moun sa nou pata pre pou nou di yo nan gran lari.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold
…………

Nan rezo sosyal yo semèn sa a, mwen pataje yon twit jounalis matinikè
Karl Sivatte ki voye mou al li yon atik sou eseyay machin san chofè k
ap fèt an Kalifòni.

Reyaksyon yon zanmi m sou Facebook : « yon jou yo pap bezwen imen menm
pou tach menajè yo tou (…). Sa ap louvri pot pou plis chomaj antouka.
Pou ki sa yo pa rezoud problem manje, sante, anvironman, edikasyon nan
mond lan ? »

An n admèt kanmenm devlopman teknoloji pa nesesèman enkonpatib ak byennèt moun.