> Koneksyon > Televizyon ak Entènèt nan twoke kòn nan Etazini

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Televizyon ak Entènèt nan twoke kòn nan Etazini

Deba Obama-Romney an

Publié le mercredi 10 octobre 2012

Nan ki etap nou twouve nou jodi a nan sa ki konsène devlopman teknolojik yo ak nouvo abitid moun yo pran nan relasyon yo ak medya yo ?

Ka Etazini an, se yon ka enteresan pou nou gade, sitou peyi sa a nan kè aktyalite a, ak deba prezidansyèl ki mobilize anpil atansyon. Dayè, Harold pral pale sou anje miltimedya deba sa a talè.

Sa k sèten, gen Ameriken k ap gade deba sa a atravè Entènèt e ki pap ouvè yon televizyon pou yo gade.

Etonan ? Ebyen, yon etid ki fè anpil bri semèn sa a nan Etazini, montre Ameriken yo kontinye ap chanje abitid nan fason yo pran enfòme tèt yo. Jounal kontinye ap fè bak, revi ak radyo tou. Epi televizyon koumanse fè bak tou. E kisa k ap pran plas la ? Se rezo Entènèt yo.

Etid la se Pew Research Center ki mennen l. Chak 2 an, li toujou fè ankèt sa a pou gade ak ki medya popilasyon ameriken an pi itilize.

Done yo klè : Soti 2008 rive 2012, kantite Ameriken ki t ap pran enfòmasyon nan televizyon soti 57% pou tombe nan 55%. Nan ane 90 yo, se te 68%. Jounal pèdi 2 pwen tou : 34% an 2008, 29% an 2012. Nan ane 90 yo, se te 56%. Radyo menm, se 35% an 2008 epi 33% an 2012, tandiske odyans la se te 54% nan ane 90 yo.

Se yon mouvman envès nèt ki fèt pou nouvèl « on line ». 29% an 2008, 39% an 2012.

Lòt tandans enteresan pou nou souliye : Pami moun ki poko gen 30 an, yo jwenn menm valè moun ki gade etelevizyon ak sa ki pran enfòmasyon nan rezo sosyal yo. Se sèlman yon jèn sou twa ki pran enfòmasyon nan televizyon.

N ap jwenn rezilta etid Pew Research Center a detaye an franse sou sit http://meta-media.fr

…………

Alòs ann vin sou deba prezidansyèl ameriken an, Harold

Gotson, se pral yon kokenn chenn deba Ozetazini aswè-a, Demokrat Barack Obama pral twoke kòn li ak Repibliken Mitt Romney.

Televizyon pral jwe yon gwo moso nan deba sa-a, men natirèlman li ap sou entènèt tou, e petèt menm sou entènèt dabò : Dayè YouTube kònnen lanbi rasanbleman li (yon lòt fwa ankò) pou li fè tout moun konnen alawonn badè ke li pral pase deba-a an dirèk.

Ane kouri, e fòk nou raple fenomèn entènèt san parèy ki te pote Barack Obama sou pouvwa-a an 2008, e ki te vinn redefini kijan kanpay elektoral dwe fèt nan epòk entènèt a travè planèt la.

Jodi-a, entènèt la tèlman entegre nan kanpay lan, ke yo menm bali yon ti-non jwèt "The Social Campaign", ki vle di kanpay medya sosyal yo.

Reyaksyon "online" sou deba aswè-a riske cho ! Dapre statistik sit entènèt InTheCapital.com, an 2012 lan genyen 3 fwa plis moun ki sou Facebook Ozetazini pase an 2008. E genyen 6 fwa plis moun ki sou Twitter Ozetazini pase an 2008.

Kididonk yon randevou istorik. Yon randevou ejemonik tou ?

Li pral enteresan pou nou analize enpak mondyal deba sa-a pral genyen sitou lè nou konsidere valè moun ki pral swiv li a travè planèt la. E sitou poutèt jan deba-a polarize aktyèlman Ozetazini, kote entansyon vòt yo separe ren pou ren ant Barack Obama ki vle plis entèvansyon leta ak Multi-Milyonè Mitt Romney ki li menm ta renmen yon peyi chak koukouy klere pou je w’.

E menm si, sa ki deside Washington ka sètènman gen yon enpak sou lavi nou tout, pou aswè-a nap sèlman kapab rale ti chèz ba nou pou nou gade.

Pou Koneksyon, sete Harold

http://www.babbouche.com/wp-content/uploads/2012/02/socialmediacampaign.jpg

Mèsi Harold.
………

Kite peyi rich pou vin nan peyi pòv, yon etid montre fòk yo tabli yon lòt estrateji miltimedya nan Senegal.

Etid la, se Google ki te peye fè l, pou konnen kouman yo kab demokratize Entènèt grann vitès nan Senegal, ki te parèt kòm yonn nan peyi k ap vanse pi byen an Afrik. Men depi kèk tan, peyi sa a pèdi souf epi gen lòt, tankou Kenya, ki deja pran devan l.

Ki estrateji ? Ebyen, fòk Leta angaje l pi plis nan tout sa k ap fèt pou devlopman teknoloji yo nan Senegal. Se konklizyon etid la.

……….

Sou paj Facebook mwen ak Twitter, mwen pataje plizyè enfòmasyon enpòtan sou kesyon teknoloji semèn sa a. Tèm yo : poukisa pou jounalis kenbe Twitter ak pensèt ? Televizyon prive nan antiy franse yo denonse pratik « France Télévisions », epi televizyon ewopeyen « Euronews » fèk lanse yon estasyon radyo sou menm modèl li a.