> Koneksyon > Digicel ak Voilà ap fonn nèt apati 15 oktòb

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Digicel ak Voilà ap fonn nèt apati 15 oktòb

Eleksyon Amerikèn 2012

Publié le mercredi 17 octobre 2012

Dat 15 oktòb 2012 la, se yon dat enpòtan nan kesyon kominikasyon telefonik an Ayiti. 6 mwa apre tranzaksyon kote konpayi Digicel achte konpayi Voilà, 2 rezo yo pral tounen yon sèl apati 15 oktòb la.

Operasyon sa a, ki t ap pare depi 6 mwa, pap fèt san doulè. Pandan tan ki pase yo, kalite sèvis Digicel yo bese seryezman. Anpil abone konpayi an plenyen pou difikilte yo rankontre.

Yo di gen de kote yo te konn jwenn siyal, y opa jwenn ankò. Yo di y opa konprann mesaj yo wè k ap monte sou telefòn yo pou mande yo si yo vle chanje rezo. Yo di sa rive souvan pandan y ap pale nan telefòn kominikasyon an koupe sanzatann. Yo di, telefòn y opa sonnen epi yon moman tan apre, yo wè yo pèdi konbyen apèl. Epi tou yo pale sou konfizyon ki blayi nan kesyon plan Digicel ofri yo, epi yo pa konn kilè y ap boule minit yo achte oubyen minit Digicel di li ba yo kòm bonis. Yo di tou yo wè kat yo mete fini pi vit pase anvan…

Nan kominike li fè parèt, Digicel asepte kalite sèvis la pa fin bon. Konpayi an esplike, fizyon k ap fèt kounye a, se yon moman difisil ki lakòz difikilte kliyan l yo ap konstate. Li prezante eskiz epi pwomèt pou rezo ki fizyone a fonksyone a gran lijyèn.

Ak fizyon sa a, Digicel bat lestomak li pou di li gen pi gwo kouvèti sou tout teritwa epi, nou konn sa deja, li vin pi go konpayi telefòn nan peyi a, ak plis pase 80% nan mache telefòn selilè a.

Men, egn yon òganizasyon nou pot ko konnen, ki pote non « Observatoire Haïtien des Produits de Communication (OHPROC) » ki mande Digicel pran dispozisyon pou fasilite kliyan Voilà yo travèse. Kliyan sa yo, ki peye po kase a, dapre OHPROC.

Kesyon kèk kliyan ap poze tèt yo : èske vrèman y ap gen tan travèse anvan 15 oktòb la. Liy yo long anpil devan biwo konpayi an atravè peyi a. Epi tou, yon bon pati lajan pou chanje telefòn yo pou yo kab adapte ak nouvo rezo a, se kliyan yo ki peye l.

Èske Konsèy Nasyonal Telekominikasyon an (KONATEL) byen obsève operasyon k ap fèt la epi asire pou enterè konsomatè yo respekte ?

Se menm kesyon ki te poze lè tranzaksyon Digicel Voilà a te fèt an mas pase. Ak plis pase 80% nan mache a, èske Digicel pa sanse nan yon sitirasyon monopòl anfas Natkom ki gen sèlman 10-15% ? Kouman reskonsab yo pral jwe wòl yo nan kontèks sa a ?
……………

Semèn sa a nou retounen sou tèm eleksyon amerikèn yo ak kesyon teknoloji, Harold

Gotson, kèk chif enteresan sou eleksyon amerikèn lan semèn sa, moun ki konsidere tèt yo kòm konsèvatè, repibliken yo an jeneral, posede mwens telefòn entelijan epi yo voye mwens teks sou telefòn yo… Dimwens se sa ki sòti nan yon rapò Pew Internet & American Life Project semèn sa…

40% konsèvatè yo posede yon telefòn entelijan (Sa nou rele smartphone yo) konpare ak 56% pou liberal yo (jeneralman Demokrat yo) ansanm ak 55% pou modere yo. Mete sou sa, se sèlman 68% konsèvatè ki sèvi ak mesaj teks konpare a 78% pou modere yo epi 81% pou liberal yo.

Sa ki enteresan tou Gotson, sèke 90% moun ki gen dwa vote Ozetazini genyen yon selilè eke bagay ke yo plis fè avèk li se pale sou telefòn epi voye mesaj teks. Se yon bagay ki esplikab men kanmenm etonan lè nou reyalize ke entènèt la toujou majinal sou mobil yo Ozetazini.

Etid sa fèt sou yon echantiyon 1,000 ameriken pandan mwa Septanm lan.

— 

Toujou nan domèn eleksyon amerikèn yo Gotson, trè bèl aktris nwa amerikèn Stacey Dash nan dlo cho semèn sa, lè li al pote sipò li bay kandida repibliken-an Mitt Romney pou eleksyon Novanm yo sou Twitter.

Li di, e nap site : "Vote for Romney : The only choice for your future" (Sa ki tradyi an "Vote pou Romney, se sèl chwa pou lavni w’") makònnen ak yon foto andyable douvan yon drapo ameriken.

Sa w’ tande-a, se sa yo bliye kritik yo pa di li sou entènèt. Anpil pwopo rasis. Anpil pwopo sexis. An jeneral, anpil moun sou Twitter reproche Stacey Dash ke li ta va trayi la ras.

Men, a la fen, yon gwoup moun monte sou Twitter pou defann libète opinyon li ak ashtag #ISupportStacyDash

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold
……………

Jounal « Le Matin » analize politik kominikasyon administrasyon Michel Martelly a. Se nan yon atik ki rele « Publicité politique : l’autre réponse du pouvoir », ki parèt sou sit jounal la www.lematinhaiti.com. Atik la di gouvènman an sèvi ak tout espas kominikasyon pou vann reyalizasyon pouvwa a pandan kòlè ap monte. Jounal la pale sou « entoksikasyon medyatik ». Li di, nan sans sa a, Martelly fè plis pase tout dirijan ki pase anvan li yo.

Rekoute kronik nou te fè sou acha Voilà nan mwa avril 2012 lan

Reli kronik lan an franse ak an angle :
Français
Anglais