> Koneksyon > Data Mining

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Data Mining

Yon dividal moun ap "delike" Mitt Romney sou Facebook

Publié le mardi 20 novembre 2012

Istoryen yo va gen pou analize viktwa Barack Obama-a sou Mitt Romney-an, ale pou vini, sou tout ang posib.

Nan kad rechèch sa yo, yo riske tonbe sou youn nan zam sekrè, kan Obama-a te sere nan asenal li pou jwenn bon jan enfòmasyon sou sa ki ap pase sou teren an.

Zam sa rele : Data Mining

Data Mining lan (ki vle di, minn enfòmasyon an angle) se yon konsèp ki pran anpil lonn nan dènye ane sa yo. Data Mining lan, se yon domèn ki chita nan kalfou syans enfòmatik ak statistik.

Poun fè pi senp, ann di ke Data Mining lan pèmèt yon moun jwenn dè motif (dè pattern) enteresan lè yo kwaze pil ak pakèt enfòmasyon ki deja disponib nan de gwo baz done.

Konsa, si ou ta vle aplike prensip sa ak, ann di, valè tan moun sèvi ak selilè kwaze ak enfòmasyon tankou laj moun yo, sex yo elatriye ou ta gen dwa tonbe ak yon rezilta tankou :

Mesye ki genyen ant 30 al pou 35 an nan zòn Nò-Dwès la, pale nan telefòn pi lontan ak pi ta, pase medam ant 25 al pou 28 an ki rete nan zòn Jakmel, pa egzanp.

Ti bout enfòmasyon sa mande anpil travay, men li vo lò tou, si ou bezwen pran yon desizyon nan konteks.

Konsa, si ou ta bezwen fè yon reklam pou yon plan ilimite le swa, ou tap plis fè reklam lan pou mesye Nò-Dwès yo epi, konsa, evite gaspiye lajan fè reklam pou kliyan ki pap bezwen sèvis la.

E se egzakteman teknik sa-a, kan Obama-a sèvi pou atake eleksyon 2012 yo.

Konsa, Manajè Kanpay Obama-a, Jim Messina, fè konnen ke yo te deside sèvi ak metòd Data Mining lan nèt al kole pou mezire depi se bagay ki te gen pou mezire nan kanpay sa.

Gras ak ofansiv sa-a, y’ al chache plis pase 1 milya dola pou Obama nan refasone reklam televizyon yo epi vize bon moun yo nan eta endesi yo.

Avèk tout pil enfòmasyon ekip Obama-a te genyen nan men li, li te kapab, e nap site, "Predi kilès ki ta pral bay lajan sou entènèt, kilès ki ta pral bay lajan pa lapòs, kilès ki tap vle vinn benevòl, elatriye…"

Pwogram sa pèmèt ekip Obama-a rejwe tout senaryo posib eleksyon an sou òdinatè epi konseye prezidan sou kibò pou li frape.

Dayè anpil moun konsidere egzèsis sa-a tankou afrontman ant òdinatè Big Blue IBM lan ak Kasparov nan jwèt echèk. Data Mining lan ta va Big Blue, e ansyen konseye George W. Bush ki tap bay Romney konsèy pandan eleksyon yo, Karl Rove, ta va Kasparov.

— 

Yon lòt pa nan kan Romney-an toujou, yon fenonmèn spesyal ap dewoule. Yon dividal moun ap Delike ansyen kandida-a sou Facebook. Bagay la pran yon dimansyon tèlman laj ke menm gen yon sit ki ap siveye valè moun ki ap delike misye. Sit sa rele disappearingromney.com

— 

Poun fini, ane 2012 lan se la fen dimond, pou laprès ekri Ozetazini. Non sèlman lajan yo bese men Google depase yo lè li fè plis pase 20 milya dola pou ane-a dapre konpayi Statista.

Pou Koneksyon sete Harold