> Koneksyon > Veye desizyon enpòtan ki ka soti Dubai sou avni Entènèt la

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Veye desizyon enpòtan ki ka soti Dubai sou avni Entènèt la

FCC ap kouri dèyè FAA

Publié le mardi 18 décembre 2012

Kisa demen ap rezève pou Entènèt la ? Se kesyon sa a moun ap poze lè nou tande sa k ap pase nan Dubai, peyi Emirats Arabes Unis, kote konferans Inyon Entènasyonal Telekominikasyon (UIT) sou règleman pou yo aplike nan fonksyonman Entènèt kontinye ap dewoule.

Konferans sa a, ki koumanse depi 3 desanm dwe fin 14 desanm.

Anplis reprezantan Leta yo, jan nou konnen, genyen chèf gwo antrepriz nan domèn teknoloji yo ansanm ak lòt akté enpòtan ki twouve yo sou plas.

Manm UIT yo kanpe sou bit pou ta gen posiblite mete yon gran sistèm pou siveye sa k ap fèt sou Entènèt la nan nivo mondyal.

Nan sans sa a, sanble Lachin ta fè ekòl, piske sistèm yo vle adopte a sanble ak sa peyi azyatik la ap itilize kounye a. Nan pèspektiv sa a, konpayi yo ta dwe gen posiblite trase divès mouvman k ap fèt sou Entènèt la epi antre anndan kominikasyon yo pou kapte mesaj yo.

Nou konnen deja te gen plizyè pwendvi nan diskisyon yo. Lachin ak Larisi chita sou menm pozisyon. Yo prefere pou direksyon Entènèt tonbe nan men Nasyon Zini. Men, peyi tankou Etazini pa montre yo enterese pou Nasyonzini ta gen yon wòl nan mennen Entènèt la. Òganis oubyen òganizasyon k ap goumen pou libète nètalkole sou Entènèt krenn pou yon pouvwa Nasyonzini sou Entènèt pata yon menas pou libète despresyon.

Paregzanp, pèsonalite tankou Tim Berners-Lee, yon syantifik yo konsidere kòm yonn nan fondatè Entènèt, di li pa dakò ditou ak mezy zotobre yo ap chèche pran nan Dubai.

………..

Yon bagay ki kab petèt deranje nou, se fèmen aparèy elektwonik nan avyon nan moman avyon an pral vole. Petèt yon jou sa ka bpa nesesè ankò, Harold.

Gotson, li posib ke anvan lontan pasaje pral otorize itilize aparèy elektwonik yo, lè yo abò yon avyon ki ap dekole osnon ki ap ateri.

Moun ki vwayaje nan avyon, konnen jan liy ayeryèn yo entèdi moun sèvi ak aparèy elektwonik pandan dekolaj ak aterisaj. Eben 2 ajans federal amerikèn deside twoke kòn yo sou koze sa-a.

FCC (Federal Communications Commission, Konatel Ameriken-an) deside mande FAA (Federal Aviation Administration, Aviyasyon Sivil Amerikèn-an) pou li remanyen règleman bout di sa.

FCC voye yon lèt ofisyèl pou mande FAA, pou li pi rilax sou koze aparèy elektwonik nan avyon yo alòs ke pa genyen ankenn prèv ke yo kapab bay aparèy yo pwoblèm.

FCC fè konnen ke nap viv yon moman gwo avanse teknolojik e ke lwa FAA yo, on jan depaman ak akayik.

De ajans yo pwal mete yon komite travay sou pye ak divès gwoup nan endistri an pou detèmine ki modifikasyon ki kapab fèt nan lwa sa.

Nou pap konnen rezilta komite travay sa anvan kèk mwa, vwa kèk ane. Men gen espwa.

Pou Koneksyon sete Harold

………….

N ap twit. Pap la tou. Wi, pap la antre na twite. Li voye premye twit li semèn sa a. Nou wè l ap teke grenn sou yon Ipad tounèf. Benoit XVI voye premye twit « urbi et orbi » bay yon milyon moun k ap suiv li sou gran rezo sosyal la.

Nan twit sa a, pap la ekri : "zanmi yo, mwen kontan pou pran kontak ak nou atravè Twitter. Mèsi pou repons nou. Mwen beni nou ».

Si nou vle konekte ak pap la, compte la se @pontifex. Benoit XVI pare, paske li konnen deja, atravè Twitter, gen anpil kritik pami jèn yo sou legliz.

Koneksyon - 121212 - Veye desizyon enpòtan ki ka soti Dubai sou avni Entènèt la by Radio Kiskeya on Mixcloud