> Koneksyon > Konferans sou règleman entènasyonal Entènèt la fini mifig mirezen

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Konferans sou règleman entènasyonal Entènèt la fini mifig mirezen

NRA pe

Publié le lundi 31 décembre 2012

Konferans Inyon Entènasyonal Telekominikasyon (UIT) sou règleman pou yo aplike nan fonksyonman Entènèt la fini 14 desanm nan Dubai.

Apre 11 jou diskisyon ant reprezantan Leta atravè planèt la, woumble a fini mifig, mirezen.

Dokiman yo te diskite sou li a, ki rele Règleman Telekominikasyon Entènasyonal (RTI) pa satisfè tout zotobre ki t ap patisipe yo. Poutèt sa, gen 55 peyi kip a siyen l, pami yo Etazini ak peyi Inyon Ewopeyèn yo.

Nannan dokiman sa a, se posiblite tabli yon gran sistèm pou siveye sa k ap fèt sou Entènèt onivo mondyal.

Se aspè sa a ki enkyete òganizasyon k ap goumen pou Entènèt la rete libelibè.

Paregzanp, enstitisyon ameriken ki rele “Center for Democracy & Technology” di li gen gwo kè sote pou konstate kouman sèten Leta fin wè mò nan volonte pou kore kontwòl ak siveyans Entènèt la.

Menm kote a tou, nan fowòm ki devlope sou Entènèt sou sijè sa a, yo fè remake nan dosye sa a sanble gen yon opozisyon peyi nò ak peyi sid. Yo wè se plis peyi rich yo, pami yo Etazini, ki gen yon bon pati rezo mondyal la nan menm l, kip a vle mache nan nouvo règleman yo.

Paradoksalman tou, sèten peyi ki sibi gwo enfliyans grann pisans yo, pran pozisyon kontrè parapòta pozisyon gwo peyi yo.

Finalman, kesyon an rete yon jan twoub. Men, gen obsèvatè ki kwè espas Entènèt la pa soti sennesof nan konferans Dubai la.

Gade yon atik sou sijè sa a nan www.pcinpact.com

………

Prezidan Michel Martelly lanse 18 desanm nan yon pwojè ki rele « Cyber TAP-TAP ». Se yon bis ki gen òdinatè enstale ladann epi ki konekte sou Entènèt. Li dwe ale nan katye popilè yo pou fasilite jèn k ap viv nan milye sa yo konekte sou Entènèt.

Yon lide konsa te deja parèt tousuit apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la, lè « Groupe Médialternatif » te kreye sa yo rele telesant mobil ki deplase al nan kan yo ak nan katye yo pou pote Entènèt bay jèn yo. Jiskaprezan inisyativ sa a kontinye ap fonksyone. Chèche fim sou sa ak mo kle « Telecentre Mobile » nan Youtube.

…….

N ap pale sou jèn, ebyen, jan nou konnen siman, gwo sijè sou rezo mondyal la ak nan medya yo, se trajedi ki rive 14 desanm nan nan Newton, Etazini, kote Adam Lanza touye ak kout zam 26 moun, pami yo 20 ti moun nan yon lekòl primè, Harold.

Jan ou kapab imajine li Gotson, trajedi san non ki frape ti vil Newton, Connecticut lan fè anpil vag sou nèt la, kote dram sa pa kite pèson endiferan.

Moun pran Twitter, Facebook ak tout lòt rezo sosyal yo, pou poze tout kalte kesyon sou katastwòf sa-a, men sitou pou eseye konprann poukisa…

O fi e a mezi ke tan ap pase, ke enfòmasyon ap vinn disponib, se o fi e a mezi ke anplè kanaj lan ap grandi. Yon doulè enkwayab. Yon doulè ensipòtab.

Nan tout kesyonnman ki swiv masak sa, tout je vire gade asosyasyon ki ap defann dwa pou moun gen zam fannfwa Ozetazini, National Rifle Association, NRA.

Nan mond entegre sa-a, nan mond entèkonekte sa-a, NRA toujou devan bann lan pou denonse moun, li di, ki ap brime dwa li. Men depi Vandredi NRA pat ankenn kote pou te jwenn li.

Yo pe sou Twitter, yo fèmen kont Facebook yo, yo pa fè ankenn kòmantè atò pou presente senpati bay viktim yo… Ke anpil moun tap konsidere endefandab !

Se jounen madi-an finalman ke yo deside voye yon kominike tou kout ki fè konnen ke yo pre pou yo ede jwenn yon solisyon ki va pèmèt evite yon trajedi konsa.

Nap swiv. Ann parye ke paj Facebook yo ak kont Twitè yo ap repran aktivite nòmal yo anvan nou chavire an 2013. Dimwens, se sa yo espere.

Yo konnen, ke menm si dlo kouri nan je Prezidan Obama, chanje lwa sou zafè zam Ozetazini pap fasil. Menm jan Antwan Langomye wè li sou Twitter ak Facebook, peyi-a divize. Men an menm tan si dram sa pa pèmèt vire bak kesyon sa-a, kisa ki va kapab fè li ?

Pou Koneksyon, Sete Harold

Mèsi Harold.

Sou kesyon w ap pale a, vag emosyon an fò toujou. Sou rezo sosyal Soundcloud, nou tande manman kip a gen pitit yo nan trajedi a, men ki pa fouti siye dlo nan je yo.

Koneksyon - 191212 - Konferans sou règleman entènasyonal Entènèt la fini mifig mirezen by Radio Kiskeya on Mixcloud