> Koneksyon > An 2013 Ayiti ap fè yon pa nan kesyon edikasyon ak teknoloji

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

An 2013 Ayiti ap fè yon pa nan kesyon edikasyon ak teknoloji

Nouvèl teknoloji yo ta pèmèt timoun rete chita lekòl

Publié le dimanche 20 janvier 2013

An 2013 Ayiti ap fè yon pa nan kesyon edikasyon ak teknoloji, dapre enfòmasyon ki vin jwenn nou. Michel DeGraff, ki se Pwofesè Lengwistik nan Massachusetts Institute of Technology (“MIT”), Boston, fèk resevwa finansman yon milyon dola, National Science Foundation o Zetazini (“NSF”) mete a dispozisyon l pou travay li pral fè, pandan omwen senk an, sou pedagoji epi lengwistik ann Ayiti.

Rechèch sa yo ap devlope nouvo zouti teknolojik pou ansèyman syans ak matematik nan lang kreyòl. Nan telefòn, pwofesè Degraff banm kèk detay sou pwojè a.

M ap raple ou pral lanse apati semèn pwochèn yon pwojè fòmasyon pedagojik ak zouti teknolojik an Ayiti. Pwogram sa a ap dire 5 an. Gen plizyè lane deja depi MIT ap devlope koeprasyon ak inivèsite an Ayiti.
…………

Sou kesyon edikasyon, nouvèl teknoloji yo ta pèmèt timoun rete chita lekòl nan Kebèk, Kanada.

Yon ankèt ki fèk soti montre kouman nan « Eastern Townships », yon distri nan Kebek, an 2002, 42 % ti moun te kite lekòl anvan lè. Desizyon pran pou mete òdinatè nan lekòl yo. 10 an apre jefò sa yo fin koumanse, se sèlman 22% nan ti moun yo ki kite lekòl anvan lè. Òdinatè yo ta pèmèt elèv yo pi motive pou suiv kou.

Koneksyon - 090113 - An 2013 Ayiti ap fè yon pa nan kesyon edikasyon ak teknoloji by Radio Kiskeya on Mixcloud