> Koneksyon > Laprès papye toujou anba gwo difikilte

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Laprès papye toujou anba gwo difikilte

Facebook Graph Search debake

Publié le mardi 22 janvier 2013

Lavni laprès papye pa woz ditou. Jouwanjou jounal ap tonbe, kit se gwo, kit se piti. Revi franse Telerama ki espesyalize nan medya ak odyovizyèl konpare sektè laprès papye a kounye a ak gwo bèl bato yo rele Titanic la, ki te fè nofraj an 1912.

An Frans, gen plizyè jounal ki deja disparèt, tankou France-Soir ak La Tribune. Gen lòt k ap reziste, men ki gen pwoblèm. Se ka Le Figaro, L’Equipe, Le Monde ak Liberation. Zafè ebdomadè tankou Le Nouvel Observateur ak L’Express, ki te parèt anfòm, koumanse santi kèk soukous.

Nan Etazini, soti 1990 rive 2009, gen 224 jounal ameriken ki tonbe.

Telerama di bato a ap koule. Lavant jounal yo bese, lajan piblisite y obese, depans pou fè jounal yo ogmante, konkirans televizyon ak radyo k ap bay enfòmasyon san rete difisil pou jounal yo epi nou pap bliye Entènèt la.

Jan mwenmenm ak Harold t ap esplike sa nan finisman ane a, disparisyon jounal yo, se yon gwo menas e se yon tandans k ap domine mond medya a. Boulvèsman ki frape sektè sa a sanble tèt koupe ak sa kip ase nan sektè mizik la ki transfòme nèt ak prezans posiblite dijital yo.

Telerama prevwa jounal yo ka bpa gen lòt chwa ke leve defi Entènèt la epi jwenn modèl k ap pèmèt yo kontinye egziste. Men se yon defi serye ! Koute sa : pou ane 2012 la, lajan Google rantre nan piblisite depase lajan tout laprès papye nan Etazini.

Pran yon ti tan gade atik Telerama a sou www.telerama.fr, ribrik « actu médias / net ».
………

Èske ane 2013 la byen koumanse pou Facebook, Harold

Gotson, Facebook te vle pou 2013 lan kòmanse an fòs pou li. Li te planifye yon gwo anons ke anpil ekspè tap kenbe souf yo pou yo tann : Yon telefòn, Yon Sistèm Operasyon ?

Nad Marinad. Facebook sòti jounen madi 15 janvye-a yon motè rechèch ke Microsoft ap soutni a travè Bing.

Menm kote-a aksyon Facebook lan ki te koumanse pwogrese dènye tan sa yo kapote nan yon so kabrit 3%.

Kisa ki pase ? Envestisè yo pa kontan. Fòn di (Jan nou te di li isi-an deja) ke se pa de presyon Facebook ap pran pou li montre kijan li pral fè lajan ki pa ret ak lajan ak platfòm li an.

Motè rechèch lan parèt enteresan men li limite. Li sipoze pèmèt ou jwenn plis enfòmasyon sou zanzi w’. Men déjà la, anpil moun gentan koumanse rele anmwey pou vi prive yo. Facebook di li pran sa trè o serye.

Konpayi Mark Zuckerberg lan genyen yon misyon delika ane 2013 la, ki ap fòse li mache sou ze fele. Eske Facebook ap kapab mennen bak li nòmal san li pa kreye yon egzòd ? Rale ti chèz ba nou.

— 

Epi, map siyale w’ Gotson ke Kita Nago kaziman an dirèk sou Twitter gras a dè pèsonalite tankou Roxane Ledan @TainoL ki swiv li sòti nan Sid rive Pòtoprens.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

………

An n di tou, sou satelit, nou kab suiv pakou Kita Nago a apati sit yo, se www.kitanago.ht
………

Zafè ki te opoze jounalis fotograf ayisyen Daniel Morel ak Agence France Presse la ap kontinye. Depi 3 an, Morel trennen AFP devan tribinal nan Etazini poutèt ajans la te sèvi ak foto misye li te jwenn sou Twitter san li pa mande l otorizasyon.

Nouvèl ki soti sou koze a fè konnen gen yon jij ki emèt yon opinyon pasyèlman favorab pou Morel, men lajistis ameriken ap kontinye panche sou kòz la an fevriye.

Koneksyon - 160113 - Laprès papye toujou anba gwo difikilte by Radio Kiskeya on Mixcloud