> Koneksyon > Eskè nimewo telefòn nou ap rele nou chèmèt chèmètrès an 2013 ?

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Eskè nimewo telefòn nou ap rele nou chèmèt chèmètrès an 2013 ?

Kim Dotcom tounen ak Mega

Publié le mardi 29 janvier 2013

Kisa w ta di, si w ta wè ou kab chanje konpayi telefòn epi nimewo telefòn ou pa chanje pou sa ? Lè sa a, nimewo telefòn ou t ap rele w chèmèt chèmètrès.

Zafè pou nimewo telefòn ou tounen pwòp pwopriyete pa w la, yo rele sa an franse « portabilité du numéro ». Nou di nimewo pòtab. Kidonk, se pa sèlman telefòn nan ki kab pòtab, nimewo a kab pòtab tou.

Menm jan sa fèt nan plizyè peyi, Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) anonse otorite yo pral panche sou yon pwojè nimewo pòtab an Ayiti. Se yon riyorite KONATEL bay tèt li pou ane 2013 la.

Dapre KONATEL, lè sa fèt moun k ap sèvi ak telefòn yo ap pi lib pou kite yon konpayi ale nan yon lòt. Konsa tou kapab gen plis konkirans, ki ta kab debouche sou pi bon sèvis pou itilizatè yo. Men deja, fòk ankenn konpayi pa nan yon sitirasyon monopòl.

………..

Yon rechèch k ap fèt sou mizik tradisyonèl Ayiti benefisye anpil nan Nouvèl teknoloji yo. Se mizisyèn, chantez Karine Margron, k ap menen rechèch sa a, ki fè nou konn sa. Pwojè a rele « Chansons d’Haiti ». Yonn nan prensipal objektif li, se ranmase tout chante ki mare ak nanm peyi d’Ayiti depi lontan epi konsève e mete yo aladispozisyon moun k ap fè mizik an Ayiti ak nan peyi etranje.

Karine Margron, di nou plis. Sit pwojè « Chansons d’Haiti » a, se www.chansonsdhaiti.com

…………

Angiz evènman Entènèt semèn sa a, se yon pèsonaj k ap fè pale de li, Harold

Gotson, semèn sa yon michan brigan entènèt la tounen sou sèn entènasyonal la. Kilès sa ?

Eben nap pale de Kim Dotcom, natirèlman. Gwo potorik gason sa-a, se yon milyonè mastodont. Tou dabò misye mezire 2 m wòtè (Yon veritab gòl) epi misye peze plis pase 300 liv ! Men si misye tounen nan aktyalite-a semèn sa, se pa akòz pwa fizik li, men pito akòz kapasite banj sa genyen pou li bay zotobre a travè lemond gwo tèt fè mal.

Semèn sa-a, Kim Schmitz alias Kit Dotcom (Kim PwenKom si ou vle) anonse retou sit Mega-a apre plis pase yon ane depi lapolis te vinn fèmen li. MegaUploads te plonje Kim Dotcom nan yon dividal pwoblèm legal paske sit li-a te pèmèt moun boukante fichye antre yo. Anpil otorite a travè lemond (sitou ameriken) te akize Kim Dotcom, kòm kwa li tap sipòte piratri sou entènèt.

Malgre prosedi ekstradisyon ki ap monte kont misye pou ke la Nouvelle-Zelande (kote misye ap viv) ta kapab lage misye nan men Ameriken, Kim Dotcom deside kanmenm fè parèt nouvo sit sa ki li menm ta sipoze ankripte tout materyel ki stoke sou li yo, pou gouvèlman pa kapab vinn founi je gade sa ki ap boukante andedan l’…

Yon lòt fwa ankò, se yon ka de ti chèz ba.

Si ou vle fè yon koudje, ale sou sit Mega-a sou mega.co.nz

Pou Koneksyon, sete Harold

………

Firefox, se yon navigatè ki selèb paske, nan koumansman ane 2000 yo li te leve defi Internet Explorer ki te domine mache a. Kounye a, Firefox, ki se yon pwogram lib, antre sou mache telefòn pòtab la. Semèn sa a, li prezante 2 modèl telefòn k ap sèvi ak pwogram li an. Men batay sa a pap fasil, paske li twouve l bab pou baba k jeyan yo rele Google la, ki deja anvayi mache a ak Androide. M a ba nou nouvèl.

Koneksyon - 230113 - Eskè nimewo telefòn nou ap rele nou chèmèt chèmètrès an 2013 by Radio Kiskeya on Mixcloud