> Koneksyon > Bilan 25 an sosyete enfòmasyon an Amerik Latin ak Karayib la

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Bilan 25 an sosyete enfòmasyon an Amerik Latin ak Karayib la

Dènye chans pou BlackBerry

Publié le samedi 9 février 2013

Ou fèk chanje telefòn. Ansyen an, ki pa kab bay anyen ankò, kisa w fè ak li. Vye òdinatè ou te konn sèvi depi 5 a 10 an an, kisa l tounen depi lè w ranplase l ak yonn tou nèf.

Ka pa w la pa anyen devan biwo oubyen biznis paregzanp k ap chanje òdinatè oubyen lòt materyèl dijital.

Kesyon dechè dijital la poze pou tout sosyete nou yo. Se yonn nan aspè bilan nou ki gen pou fèt nan sa ki konsène revolisyon nimerik la.

Yon sit fèk louvri pou fè bilan sosyete enfòmasyon an an Amerik Latin ak Karayib la, soti ane 2000 pou rive ane 2025. Yonn nan atik sou paj akèy sit sa a : Dechè teknolojik, fas kache TIC yo. Adrès sit la se : www.info25.org

……….

Pandan nou an Amerik Latin, ann vizite yon esperyans k ap fèt an Kolonbi. Plizyè jounalis ki anba gwo menas lanmò, mete tèt yo ansanm yo kreye yon sit envestigasyon ki rele « laotraorilla.co » pou revele fas kache fenomèn yo.

Robert Shaw, konsiltan International Media Support (IMS), ki apiye inisyativ sa a, ap esplike nou.

………

Dènye chans, parètil, pou Black Berry, Harold

Gotson, se jounen jodi-a ke Research In Motion (BlackBerry) pral rale dènye zèl kat li.

Lansman BlackBerry 10 lan nan vil NY jodi-a kapab make redemaraj osnon dènye kout tiwèl pou sele tonbo konpayi kanadyèn lan.

Si popilarite BlackBerry-a toujou rete djanm nan peyi tyè mond yo tankou Ayiti, BlackBerry pran anpil pataswèl nan peyi devlope yo.

Konsa dènye tan sa yo, anpil analis te mete konpayi Waterloo-a a latik. Yo pat panse ke li tap kapab fè le pwa douvan Apple, Samsung ak Google.

E poutan gen mwens pase 4 an desa, Jim Balsilie ak Mike Lazaridis tap machande ekip oke sou glas pou yo achte alòs ke yo tap minimize pwoblèm konpayi-an ansanm ak kesyon ke moun tap vle fè plis bagay ak telefòn yo ke pran imel sèlman.

Jounen jodi-a, Thorsten Heins ap fè mea culpa douvan gwo neglijans sa. Li menm ki ranplase de lwi jan boje sa yo ki te sètoblije kite bak konpayi an, apre aksyon Research In Motion lan te finn tonbe plat atè.

Jodi-a se 8,000 anplwaye konpayi-an, vil Waterloo-a o Kanada ak tout fanatik malad Research In Motion yo ki ap kenbe souf yo.

Anpil analis gentan kwè ke nouvo sistèm lan ap reyisi fè plas li kòm bon 3èm (dèyè Google ak Apple) men eske sa ap sifizan ?

Rale ti chèz ba nou…

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold
………

3 pwen anplis parapòta ane pase. Ayiti pase nan 49èm pozisyon sou 179 peyi nan klasman mondyal libète laprès la, malgre agresivite prezidan Michel Martelly anfas jounalis ak medya yo, dapre Reporters Sans Frontières, ki fè klasman sa a chak ane. Repiblik Dominkèn, ki vwazen nou, nan 80èm pozisyon.

Koneksyon - 300113 - Demach pou bilan 25 an sosyete enfòmasyon an Amerik Latin ak Karayib la by Radio Kiskeya on Mixcloud