> Koneksyon > 13 fevriye, jounen mondyal radyo

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

13 fevriye, jounen mondyal radyo

Netflix dèyè fè yon revolisyon ?

Publié le mercredi 13 février 2013

13 fevriye k ap vin la a, se jounen mondyal radyo. Se yon jounnen Òganizasyon Mondyal Nasyon Zini pou Lasyans ak Lakiltiti (INESKO) chwazi pou bat bravo pou radyo kòm mwayen kominikasyon.

Se moman òganizasyon an chwazi pou ankouraje plis kolaborasyon nan mitan sektè a ant tout kalte estasyon radyo pou fasilite plis moun jwen enfòmasyon ak posiblite pou pale.

Nan okazyon jounen sa a, INESKO fè konnen radyo pa pèdi enpòtans li nan moman yon kokenn revolisyon teknolojik ap travèse lemonn. Jodi a, radyo se medya ki gen pi gwo odyans dapre INESKO. 85% moun k ap viv sou planèt la tande radyo.

Nan peyi Ayiti, nou konnen se radyo ki medya ki pi enpòtan pou kounye a, paske se li pi fò moun itilize. Se radyo moun yo kab itilize dirèkteman paske yon bon valè moun pa konn li. Se radyo ki koute mwen chè nan yon peyi kote moun yo pa gen gwo lajan epi pa gen ase kouran.

Dapre sondaj enstiti Gallup an 2003, 92% nan ayisyen yo gen aparèy radyo oubyen kapab sèvi ak aparèy radyo. 67% Ayisyen tande radyo soti 2 al pou 5èd tan pa jou.

Dapre menm sondaj la, moun ki abite nan zòn riral tande radyo pi plis pase moun ki abite lavil.

Malgre tan k ap pase, radyo rete yon medya ki jèn tou, dapre sa Radyo Nasyonzini montre. Popilasyon jèn yo tande radyo anpil, kontrèman a sa kèk moun kwè, lè yo panse se rezo sosyal yo ki atire jèn yo pi plis.

Eric, yon jèn ajanten ki gen 16 an temwaye nan mikwo Radyo Nasyonzini.

[Li di radyo a se yon bagay apa. Pa gen konparezon pou nou fè. Ou gen dwa ap mennen lòt aktivite epi w ap koute radyo, menm jan ou kab koute radyo a sèlman… ]

Pou Eric, radyo ap toujou egziste.

Se vre, fason moun koute radyo chanje ak revolisyon teknolojik la. Ou koute radyo an dirèk pa divès mwayen, menm jan tou ou koute radyo an podkast. Se sa Etienne Noiseau, yon pwodiktè franse fè. N ap koute refleksyon l nan finisman kwonik la.
………

Men, m ap pale w de radyo, oumenm w ap pale m de televizyon, Harold

Gotson, nou ta gendwa pale de SuperBowl dimanch pase-an ak rezon ki fè final champyona foutbòl zèpòl kare ameriken-an rantre nan listwa (tankou le fè ke se pou la premyè fwa nan listwa ke 2 frè vinn kwaze bab pou bab nan pozisyon antrenè 2 ekip yo, ak John Harbaugh nan tèt Ravens de Baltimore yo epi Jim Harbaugh nan tèt San Francisco 49ers yo - Osnon pèfomans andyable Beyonce - Osnon Blakawout 34 minit ki te fè match la kanpe alòs ke chak minit te vo plis pase 8 milyon dola)

Men an nou chankre pito, sou yon fenomèn ki pase menm wiken sa-a e ki gendwa kreye yon revolisyon nan zafè pwodiskyon televizyon Ozetani : Netflix sòti House Of Cards vandredi.

Nap fè de pa an aryè pou nou byen konprann de kisa nap pale.

Netflix se yon konpayi ki penmèt moun gade fim ale pou vini sou entènèt ak yon abònman. Yo pa genyen tout fim yo. Men jeneralman, koleksyon-an ase laj pou ke jounen jodi-a yo kapab konte plis pase 33 milyon abone.

Se petèt aspè sa-a ki vinn pran tout enpòtans li jounen jodi-a. Paske anvan sa, spesyalite Netflix sete distribye fim ak emisyon lòt konpayi. Men jodi-a, yap pwodyi pwòp fim, seri ak emisyon pa yo.

Nan ka House of Cards, Netflix mete 100 milyon dola pou pwodyi de sezon konplè seri sa-a.

Kisa House of Cards ye ? Eben se yon seri fiksyon politik (yon thriller) ki ap dewoule nan Kongrè ameriken an ak la Maison-Blanche nan Washington D.C. Seri-a pale de tout kalte kout maltaye ki ap dewoule nan politik dèyè rido nan kapital ameriken-an.

Nòmalman, televizyon tradisyonel yo difize seri yo sou anviwon 13 semèn men prezidan Netflix lan, Reed Hastings (ke pèson pa ka kontwole) deside sòti tout seri-a o konplè nan yon sèl kou.

Menm kote-a gwoup moun Ozetazini e a travè lemond, fè maraton pou yo gade 12è tan emisyon nan yon wiken ! Menm gen yon espresyon pou sa : binge-viewing (Ki vle di, gade an gwo).

Anplis desa, Netflix table sou plasman pwodyi pou rantabilize pwodiksyon. Yo pèmèt konpayi-yo rantre nan istwa seri-a : Si yon pèsonaj vle lwe yon machinn eben li pral nan yon lokasyon (E konpayi lokasyon-an peye pou yo wè mak la nan seri-a).

Seri-a sèlman disponib sou Netflix. Ke li distribye e ke li pwodyi.

E se la revolisyon gendwa chita. A travè presyon sa pral fè sou pwodiktè Oliwood yo pou yo chanje jan yo travay nèt. Dayè anpil moun rale ti chèz ba yo pou yo wè si modèl sa ka mache. Paske vrè menas pou televisyon ak pwodiktè tradisyonel yo, sèke Netflix ap pran kontwòl mache difizyon elektwonik lan lè li ap konsolide baz li ak seri esklivif ke li pwodyi e ke li distribye. Nan mach sa-a, plizyè konpayi oblije leve pye yo.

Menm jan nou te wè sa-a ak disparisyon jounal papye Ozetazini, se petèt pwodiksyon ak distribisyon tradisyonel fim ak emisyon televizyon ki pwochen sou lis sa.

Nou deja tale ti chèz ba nou.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold,

…..

Malgre tout posiblite teknolojik ki genyen kounye a pou yon moun tande yon pwogram radyo lè w vle sou Entènèt, Etienne Noiseau, yon pwodiktè franse, prefere koute radyo an dirèk, dapre sa li di France Culture.

Vwala. Pa fèmen bouton radyo a.

Koneksyon - 060213 - 13 fevriye, jounen mondyal radyo by Radio Kiskeya on Mixcloud