> Koneksyon > Demach ap akselere pou Ayiti pase nan televizyon dijital an (...)

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Demach ap akselere pou Ayiti pase nan televizyon dijital an 2015

Ochan pou Doktè Daniel Mathurin

Publié le mardi 26 février 2013

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) ap akselere nan demach pou Ayiti pase nan teknoloji dijital nèt an 2015. Li òganize 19 fevriye a yon atelye travay nan Pòtoprens sou avantaj pasaj sa a pou televizyon nan peyi a.

Espesyalis ki rezime avantaj sa yo pale sou plis frekans k ap disponib, pi bèl imaj nan televizyon epi pi bon son. Men ki reskonsablite ki gen pou pran nan sa ?

Nou poze enjenyè William Jeanty, prezidan komisyon travo piblik sena a, kesyon sa a, e li montre anpil enkyetid. Li di dosye a ap trete nan fè nwa. Epi, pou li, pasaj dijital la pa kab fèt san refòm lwa sou telekominikasyon an. Dapre li, depi 6 mwa dosye sa a ap trennen. Senatè Jeanty.

N ap kontinye suiv dosye a.

…….

Moun ki egzamine Twitter byen, yo pa wè twit sèlman, Harold.

Eske Twitter gen kapasite montre n’ zòn kote moun ap plis byen viv ? Eben Gotson, se defi sa yon etid Inivèsite Vermont eseye leve.

Rezilta yo ta vle fè kwè ke Awayi se eta Ameriken kote moun pi kontan viv Ozetazini. Napa li menm, ki se yon zòn an Kalifòni (ki trè selèb a travè lemond pou zafè diven ak vakans), se vil ki pi byen ere.

Beaumont nan eta Texas, se vil ki pi tris Ozetazini epi Lwizyan (Ki se basen kote Blues, yon mizik chagren, sòti) eben se Eta ki pi tris nan peyi-a.

Avèk tout enfòmasyon sa yo, chèchè yo rive dresse yon kat emosyon Etazini. Sa ki pi enteresan-an, sèke majorité eta ke yo konsidere kòm pwogresis yo (Kalifòni, Nouyòk, Floride, Massachaussetts) sanble pi byen ere. Alòs ke eta konsèvatè (Redneck) yo tankou Arkansas, Tennessee, Alabama sanble pi chagren.

Etid la fèt sou plis pase 10 milyon tweet an 2011.

Yon lòt fenomèn enteresan toud mèm, sèke vil kote gen pi gwo konsantrasyon teknoloji yo tankou New-York sanble pa fòseman pi byen ere.

Konparatif lan al pi lwen. Yo kouple done yo ak enfòmasyon sou zòn ki gen pwoblèm obezite. Konsa, mo tankou McDonald, zèl poul, janbon ak asidite fè mikalaw nan zòn kote moun yo gwo.

Nan zòn kote moun yo mens, ou jwenn mo tankou kafe, sushi, bannann, etc…

Vwala Gotson, yon lòt rezilta enpresyonan Data Mining. Gen lòt ki va gen pou vini…

— 

Anvan mwen fini, mwen ta renmen ajoute vwa mwen nan konsè elòj ki ap fèt an omaj a potorik gason, Dr Daniel Mathurin ki ale kite nou twò vit nan kondisyon trajik wikenn pase-a. Mwen bese chapo mwen byen ba, pou mwen salye memwa li e pou mwen di li mèsi pou travay li te fè pou enterese peyi a lasyans.
Mwen sonje tout jèfò li te deploye lè eklips solaire 1998 lan epi tout avètisman li te bay konsènan dosye Iridium an Ayiti-an ki te vinn pwouve verite apre sa-a. Mèsi anpil. Travay la pa pèdi.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

Nou prezante kondoleyans sensè tou bay fanmi ak pwòch doktè Mathurin.

……..

10 an apre Somè Mondyal sou Sosyete Enfòmasyon an, yon konferans pral fèt Paris, soti 25 pou rive 27 fevriye, pou egzamine kip a ki fèt pandan 10 ane sa yo.

Gen 10 an deja, yo t ap pale anpil sou sosyete enfòmasyon. Kounye a, kareman, y ap pale sou sosyete konesans. Gen anpil deba k ap fèt sou avni Entènèt, sou libète despresyon, libète enfòmasyon sou Entènèt, plas pou divès lang sou rezo mondyal la. Sa yo se kèk nan sijè espesyalis ap abòde nan rankont Pari a.

Koneksyon - 200213 - Demach ap akselere pou Ayiti pase nan televizyon dijital an 2015 by Radio Kiskeya on Mixcloud