> Koneksyon > Esklizyon nan TIC yo la pi rèd

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Esklizyon nan TIC yo la pi rèd

Marisa Mayer pran nan nich foumi

Publié le mercredi 6 mars 2013

10 an apre Somè mondyal sou sosyete enfòmasyon an, sitirasyon an toujou rete tèt chaje nan posiblite pou divès kouch nan sosyete yo rive konekte sou Entènèt, alòske, jounen jodi a, nou pa kab vanse nan edikasyon san koneksyon sou rezo mondyal la.

Konsta sa a soti nan konferans bilan Somè mondyal la, ki fèt nan Pari semèn sa a, anba labanyè INESKO.

Ravin ant rich ak pòv nan domèn TIC yo toujou rete tenn fas, dapre rapò Inyon Entènasyonal Telekominikasyon bay nan rankont sa a. Diferans enpòtan anpil nan nivo mondyal ak rejyonal nan sa ki konsène devlopman TIC yo epi lajan pou peye pou kab konekte sou Entènèt gran vitès.

Men kèk chif ki parèt nan rapò sa a :

An 2009, anviwon 93% timoun 15 an ki nan lekòl nan peyi rich yo sèvi ak òdinatè. Yo kalkile yon mwayèn 8 ti moun pou chak òdinatè.

Pa kont, sou egzanp peyi Kenya, yo jwenn, nan peyi pòv yo, se 3% lekòl yo ki gen òdinatè konekte sou Entènèt. Yo kalkile yon mwayèn 150 ti moun pou yon òdinatè.

Globalman, done IIT yo fè konnen, nan lemond antye, gen 2,5 milya moun k ap sèvi ak Entènèt. Men pou sa ki konsène peyi pòv yo, apèn si 15% nan popilasyon yo konekte. An Ayiti, nou konnen se anviwon 10%. Gen peyi kote li rive 6%.

Ak sitirasyon miwo miba, pa gen anpil chans pou rive nan « edikasyon pou tout moun » an 2015, Nasyonzini ap pwone a, lè nou konnen plas teknoloji yo pran kounye a nan edikasyon.

Yonn nan rekòmandasyon IIT, se pou otorite politik yo pran plis dispozisyon pou tout sitwayen kapab gen posiblite konekte, patikilyèman fanm, tifi ak gwoup defavorize nan sosyete yo.

Gwo koze ! Nou konnen dispozisyon sa yo mande estrateji kip a chita sou biznis sèlman. Kòmkwa otorite yo ta kwè biznis sektè prive sèlman ap vin ak solisyon tou fèt. Sa pran yon politik sosyal ak kiltirèl, yon politik edikasyon ki pou tabli ak patisipasyon demokratik sitwayen ak sitwayèn yo.

Kilè n ap rive la ?

Gade plis detay sou konferans bilan SMSI a sou sit www.unesco.org
………..

Èske alatèt Yahoo ap mache pa do, Harold ?

Gotson, wa sonje ke an Jiyè ane pase, nou te pale w’ de Marisa Mayer ki te sòti kay Google pou debake nan tèt Yahoo, nan yon jèfò pou bay konpayi Sunnyvale lan yon bon kout gidon pou eseye rebali jèvrinn.

Eben 8 mwa apre, plizyè bagay chanje efektivman anba rejim Mayer-an (Dè bagay ki ta gendwa raple n’ anbyans travay kay Google) tankou manje gratis koulyeya pou tout anploye, telefòn entelijan iPhone pou tout anplaye, elatriye…

Men sa sete twòkèt la, kalite chay ki vini dèyè-a fè anpil moun rele anmwey, o sekou, e plizyè analis mande si Marisa Mayer pa al mete pye li nan yon nich foumi.

Marisa Mayer pran desizyon pou mande tout anplwaye Yahoo ki ap travay de lakay yo aktyèlman, pou yo retounen nan biwo konpayi-an apatid mwad Jen osnon mare brisak yo.

Sa w’ tande-a, kritik pran lari (osnon Twitter ak Facebook) pou denonse desizyon tèt chaje prezidan konpayi-an pran. Pou plizyè moun, se yon veritab de pa an avan, kat pa an aryè ke Yahoo fè (yon konpayi ki sanse sou tèt jwèt teknolojik lan).

Yahoo eseye defann tèt li pou di ke li gen dè desizyon enpòtan pou li pran, e ke fòse anplaye yo vinn "ponche" nan biwo yo se youn ladann yo. Yahoo kwè ke sa va pèmèt stimile kreyativite ak pwodiktivite.

Fòn konprann Gotson, ke nouvèl sa fè yon gwo skandal nan endistri Aytèk la, paske se preske yon bagay nòmal pou yon bon pòsyon nan anplwaye konpayi sa yo, travay de lakay yo, nan sa yo rele an Angle : Telecommuting (Travay a distans)

Sa ki fè desizyon kare bare sa-a vinn pi difisil pou aksepte.

Antouka ti chèz ba-a, la.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.

………….

Premye minis vyetnamyen an, Nguyen Bac Son, vizite Ayiti semen sa a. Li fè gouvènman an plizyè pwomès nan nivo teknolojik. Nou konnen konpayi lame vyetnamyen an, Viettel, se li ki gen 60% nan capital Natkom, k ap deplwaye zèl li sou teren an, nan yon michan konpetisyon. Ou ta di gen yon vitès siperyè k ap pase.

Koneksyon - 270213 - 10 an apre Somè mondyal sou sosyete enfòmasyon an, esklizyon nan TIC yo pi rèd by Radio Kiskeya on Mixcloud