> Kreyòl > Yon fanm alatèt Rezo Fwontalye Jano Siksè (RFJS)

Rezo Fwontalyè Jano Siksè fòme ak komite dwa moun ki tabli sou 2 bò fwontyè a e ki gen alatèt yo, yon Kòdinasyon Nasyonal an Ayiti ak nan Repiblik Dominikèn

Yon fanm alatèt Rezo Fwontalye Jano Siksè (RFJS)

Fok nou fè remake tou, prezans 4 fanm sou 9 manm ki genyen nan nouvo kodinasyon an. Ranfòse patisipasyon ak lidèchip fanm yo nan mitan Rezo Fwontalye Jano Siksè, rete yon priyorite pou òganizasyon k ap apiye Rezo a

Publié le jeudi 14 mars 2013

x

Yon fanm alatèt Rezo Fwontalye Jano Siksè (RFJS)

Komite Dwa Moun ki manm Rezo Fwontalye Jano Siksè eli Manise Elie kòm nouvo Kòdonatris Nasyonal, pandan dènye Asanble Jeneral Nasyonal Rezo a, ki te reyalize nan Lilavwa, (Pòtoprens) soti 26 fevriye pou rive 1e mas 2013.

Manise Elie ki gen 29 lane, se ansyen sekretè Kòdinasyon Nasyonal RFJS e se premye fanm ki eli Kòdonatris depi kreasyon òganizasyon pwomosyon ak defans dwa moun sa a, nan dat 2 jiyè 2001.

Eleksyon ki mete Madan Elie nan tèt RFJS te pèmèt tou yo renouvle tout kòdinasyon nasyonal rezo a ki gen 9 manm ladan. Nouvo ekip sa a pral kowòdone pandan 2 lane manda li a, tout aksyon ak lavi Rezo Fwontalyè Jano Siksè sou bò Ayiti pou pèmèt li rapousuiv ak misyon li ki se fè pwomosyon ak defann dwa moun sou fwontyè Ayiti ak Repiblik Dominikèn.

28 fevriye 2013, detan li t ap pran lapawòl apre vòt la, , nouvo Kòdonatris Rezo Fwontalyè Jano Siksè, remèsye manm Komite Dwa Moun ki te prezan e ki soti nan divès depatman sou fwontyè a.

Li mande kolaborasyon djanm yo pou yo ka rive atenn objektif ki vize pou 2 lane manda kodinasyon an.

« Nou eli mwen kòm kòdonatris RFJS e mwen vle siyale nou, san kolaborasyon nou, nou pap ka rive atenn objektif nou. Lite pou respè dwa moun sou fwontyè a epi kontribye nan amonize relasyon ant 2 pèp vwazen nou yo, dwe rete pi gwo defi pou nou leve ». Se pawòl nouvo kòdonatris la.

Plizyè manm ansyen kòdinasyon an retounen nan kad eleksyon sa yo, ladan yo, dènye kòdonatè RFJS la, Alexis Alphonse ki vini sekretè nouvo kòdinasyon an.

Fok nou fè remake tou, prezans 4 fanm sou 9 manm ki genyen nan nouvo kodinasyon an. Ranfòse patisipasyon ak lidèchip fanm yo nan mitan Rezo Fwontalye Jano Siksè, rete yon priyorite pou òganizasyon k ap apiye Rezo a. Nouvo responsab RFJS la di, li konsyan wotè defi sa a e li vle travay pou li leve l pandan tout manda 2 lane li a.

Uit (8) lòt manm ki konpoze Kòdinasyon Nasyonal RFJS la se : Alexis Alphonse (Nodès), Sekretè ; Marie Lourdes Louis Jacques, (Ba Plato Santral), Trezoryè ; Georges Joseph ak Bel Philius (Sidès ak Nòdès), Pòtpawol ; Desravines Jasmin, (Nodes), Delege ; Judith Pierre, (Lwès), Delege ; Elise Micanor ak Arnold Pen Joseph (Nodes ak Wo Plato Santral) , Konseye.

Reprezantan-ant GARR ak oganizasyon Solidarite Fwontalyè ki baze nan Wanament, te asiste eleksyon sa yo.

Rezo Fwontalyè Jano Siksè fòme ak komite dwa moun ki tabli sou 2 bò fwontyè a e ki gen alatèt yo, yon Kòdinasyon Nasyonal an Ayiti ak nan Repiblik Dominikèn.

Depi li kreye nan lane 2001, Rezo a benefisye akonpayman òganizasyon ayisyen ak dominiken tankou GARR ak Sevis Jezuit pou Refijye ak Migran. Nan lane 2010, apre tranblemann tè a, Inyon Ewopeyèn, nan tèt kole ak Christian Aid, koumanse finanse yon pwojè ki touche Rezo a e ki rele : « Sou wout yon kilti dwa moun ak yon viv ansanm sou fwontyè Ayiti ak Repiblik Dominikèn ».

N ap fè remake, Kòdonatè binasyonal Pwojè sa a, José Koechlin Costa ki tabli an Repiblik Dominikèn te reponn prezan tou nan eleksyon ki te fèt nan kad Asanble Jeneral nasyonal Rezo Fwontalye Jano Siksè nan Pòtoprens