> Koneksyon > Yon jounen kont baboukèt sou Entènèt

Publié le mardi 19 mars 2013

12 mas, se jounen mondyal kont baboukèt sou Entènèt. Se yon jou tout moun ak òganizasyon k ap goumen pou libète nètalkole sou Entènèt pran pou yo lonje dwèt sou peyi kote Entènèt pa lib.

Aktyèlman gen anviwon 180 moun atravè lemond ki fèmen nan prizon poutèt aktivite yo fè sou Entènèt, dapre enfòmasyon Repòtè San Fwontyè (RSF) mete deyò. Pami moun say o gen jounalis, gen lòt ki pa jounalis.

Nan okazyon jounen mondyal kont baboukèt sou Entènèt la, RSF pibliye yon rapò ki rele “Rapport spécial sur la surveillance”.

Nan rapò sa, RSF denonse 5 peyi li di k ap veye mouvman moun san rete sou Entènèt. Se Siri, Chin, Iran, Baren ak Vyetnam.

Òganizasyon an rele Leta nan peyi sa yo “Leta espyon” ki kontinye ranfòse tèt yo.

Kouman yo ranfòse tèt yo. Ebyen, se ak teknoloji a ankò yo sèvi pou chèche kontwole sa k ap pase sou rezo a, dapre sa rapò a di.

Dokiman fè konnen yo sèvi ak pwogram enfòmatik k ap fè zak malveyan sou òdinatè ak rezo opozan yo. Chin mete yon gwo sistèm elektwonik ki rele “la Grande Muraille Electronique”, ki pèmèt yo idantifye chak moun k ap fè aktivite sou Entènèt la.

Plizyè nan lòt peyi yo kreye pwòp zouti kontwòl pa yo, ak yon tandans pou anpeche sitwayen lakay yo antre sou rezo mondyal la, men pou yo navige sèlman nan yon espas limite.

Menm jan RSF denonse Leta say o, li denonse tou antrepriz k ap vann yo sèvis pou kab gen teknoloji ki pèmèt yo tabli kontwòl la. Pou li, se “antrepriz enmi Entènèt”.

Sitirasyon sa a, se yon gwo danje pou jounalis yo, sitwayen/jounalis yo, blogè yo ak defansè dwa moun yo : se sa RSF souliye. Li anonse li kreye yon kit ki kab ede moun ki nan sitirasyon baboukèt yo pou fè fas a sitirasyon sa a.

Rapò a dispponib sou sit http://surveillance.rsf.org/

…………

Li pa twò ta pou nou pale sou pèspektiv 2013 nan zafè teknoloji, Harold

Gotson, alòs ke festival teknolojik entènasyonal South By SouthWest (SXSW) Interactive sot dewoule nan vil Austin nan eta Texas Ozetazini sòti 8 pou rive 12 mas ki sot pase la, kote gwo zotobre teknolojik yo a travè lemond vinn kwaze pou fè bilan 2012 ak pèspektiv pou 2013 lan, ann fè yon ti "koudje" sou nouvo teknoloji ki ap pare pou pran lari ane sa.

Nan sans sa, 2013 lan sanble yon ane ki pral make kèk gwo boulvèseman nan jan itilizatè ap entèaji ak aparèy yo. Konsa, si gen yon mo ki ta gendwa defini sa ki ap vini sou nou la, se :

- Pa manyen…

Ebyen wi, Gotson, mouvman ki ap fèt aktyèlman ap retire kesyon "touch" la, pou fè nou pran kontwòl aparèy yo ak lòt pati osnon lòt sans nan kò nou :

- Konsa yon ti konpayi ki rele Leap Motion ap vini ak yon fason pou telegide tout kalte bagay ak de menw, san plis. Si ou bezwen konprann pi byen, ann di wap gade televizyon e ke ou ta renmen chanje chèn, eben wap annik pase men w’ epi chèn lan ap chanje.

- Dayè, Samsung Galaxy S4 ki gen pou sòti demen 14 mas la nan vil Nouyòk, ta sipoze pèmèt moun fè ekran telefòn yo defile ak yon grenn "koudje".

- An pale de zye, Google li menm pwofite de gwo oumble SXSW lan pou mete dlo nan bouch tout moun ak pwochen Google Glasses lan (Ki vle di Linèt Google) ki pral pèmèt ke ou resevwa ak transmèt yon dividal enfòmasyon a travè yon linèt ki ap nan je ou, e ki ap pèmèt ou fè sa yo rele reyalite ogmante, kote linèt lan ka al chache enfòmasyon sou tout kalte bagay wap gade, epi fè enfòmasyon sa-a defile devan je w’.

Men si tout konpayi sa yo ap goumen pou nou pa manyen anyen ankò ak de men nou, ebyen lòt gwo mouvman kap mache sou nou la, se kesyon scanè ak enprimant 3D yo. Konsa Gotson, mwen gendwa scane yon kle (Osnon nenpòt ki lòt ti bagay) Montreal nan mwens pase 3 min, epi wap kapab enprime yon kopi kle-an, menm kote-an an an Ayiti.

Kididonk anpil chanjman, anpil boulvès, ki pral vinn redefini yon fwa andiplis, kijan nou ap fonksyone ak nouvo teknoloji.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.

Nan Senegal, gouvènman an lanse yon pwojè pou bay 1000 fanm ak jèn fi fòmasyon nan TIC. Objektif la se pou redui diferans ki gen ant fanm ak gason nan itilize TIC yo nan Sen

Koneksyon - 130313 - Yon jounen kont baboukèt sou Entènèt by Radio Kiskeya on Mixcloud